23.6 C
İstanbul
Cuma, 07 Ağustos 2020 3:43
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

İş sözleşmesinin feshinde hangi haller haklı sebep sayılmaz?

0
Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak İşyeri sendika temsilciliği yapmak Mevzuattan veya sözleşmeden...

İşveren iş sözleşmesini fesih ederken geçerli bir sebep sunmak zorunda mıdır?

0
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından...

İş sözleşmelerini işveren bildirim süresince tazminat ödeyerek fesih edebilir mi?

0
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu...

İş sözleşmelerinin bildirimli fesih süreleri nelerdir?

0
İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar...

Takım sözleşmesi ile oluşan iş sözleşmesi nedir?

0
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri...

Deneme süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme...

Uzaktan çalışma nedir?

0
Uzaktan çalışma; işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edinimini evin ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi...

Çağrı üzerine çalışma nedir ve işverenin sorumlulukları nelerdir?

0
Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi,  çağrı üzerine çalışmaya...

Kısmı ve tam süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî...

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin ayrımı nasıl yapılır?

0
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan...