6.2 C
İstanbul
Perşembe, 23 Ocak 2020 4:54
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

Deneme süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir. Deneme...

Uzaktan çalışma nedir?

0
Uzaktan çalışma; işçinin işveren tarafından oluşturulan iş organizasyonu kapsamında iş görme edinimini evin ya da teknolojik iletişim araçları ile iş yeri dışında yerine getirmesi...

Çağrı üzerine çalışma nedir ve işverenin sorumlulukları nelerdir?

0
Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi,  çağrı üzerine çalışmaya...

Kısmı ve tam süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
İşçinin normal haftalık çalışma süresinin, tam süreli iş sözleşmesiyle çalışan emsal işçiye göre önemli ölçüde daha az belirlenmesi durumunda sözleşme kısmî süreli iş sözleşmesidir. Kısmî...

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin ayrımı nasıl yapılır?

0
Belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılan işçi, ayırımı haklı kılan bir neden olmadıkça, salt iş sözleşmesinin süreli olmasından dolayı belirsiz süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılan...

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun...

İş sözleşmesinin türleri nelerdir?

0
İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.   Kaynak:...

İş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel...

Geçici iş sözleşmesi kapsamında çalışan personelin işveren ve işverenin personeline karşı...

0
Geçici işçi çalıştıran işveren; İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir. İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici...

İşveren iş yerinde geçici iş sözleşmesi kapsamında kaç kişi çalıştırabilir?

0
İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az...