23.6 C
İstanbul
Cuma, 07 Ağustos 2020 3:21
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

Garanti markası ve ortak marka nedir?

0
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının,...

Marka hakkına tecavüz sayılan haller nelerdir ve cezaları nelerdir?

0
Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya...

Hangi hallerde marka hakkı sona erer?

0
Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer: Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme...

Marka hakkı hangi hallerde iptal edilir, kimler iptal talebinde bulunabilir?

0
Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: 6769 sayılı kanunun9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, Marka sahibinin fiillerinin...

Markanın tescili, koruma süresi ve yenilemesi ne kadar süreyle yapılır?

0
Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 6769 sayılı kanunun16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş...

Arızalanarak yenisi ile değiştirilen demirbaşların kalan amortisman tutarlarını direk gidere mi...

0
Şirketimizin sahada toplu ulaşımda kullanılan biletlere yükleme yapan makinenin bir parçası olan birim fiyatı 6.000 TL tutarında olan kart okuyucu cihazı arızalandığı için yenisi...

Kamu daireleri tarafından yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır?

0
Konu: Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi tarafından yemek hizmeti hak ediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Hk.  … 3018 sayılı Kamu...

Kurtarıcı olarak adlandırılan aracımızı yenilediğimizde ÖTV istinasından faydalanabilir miyiz?

0
Konu: Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7’nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı hk. …kurtarıcı" olarak kullandığınız...

İş sözleşmesinin feshine işçi itiraz edebilir mi?

0
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay...

İş sözleşmesinin feshinde usul nasıl olmalıdır?

0
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli...