6.2 C
İstanbul
Perşembe, 23 Ocak 2020 4:47
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

Arızalanarak yenisi ile değiştirilen demirbaşların kalan amortisman tutarlarını direk gidere mi...

0
Şirketimizin sahada toplu ulaşımda kullanılan biletlere yükleme yapan makinenin bir parçası olan birim fiyatı 6.000 TL tutarında olan kart okuyucu cihazı arızalandığı için yenisi...

Kamu daireleri tarafından yapılan hakediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılmalı mıdır?

0
Konu: Kamu İhale Kurumu Yemek Servisi Hizmetleri İşletmesi Sosyal Tesisi tarafından yemek hizmeti hak ediş ödemelerinden damga vergisi kesintisi yapılıp yapılmayacağı Hk.  … 3018 sayılı Kamu...

Kurtarıcı olarak adlandırılan aracımızı yenilediğimizde ÖTV istinasından faydalanabilir miyiz?

0
Konu: Kurtarıcı Olarak Adlandırılan Araçların Yenilenmesi Halinde 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun Geçici 7’nci Maddesinde Düzenlenen İstisna Uygulamasından yararlanıp Yararlanılamayacağı hk. …kurtarıcı" olarak kullandığınız...

İş sözleşmesinin feshine işçi itiraz edebilir mi?

0
İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay...

İş sözleşmesinin feshinde usul nasıl olmalıdır?

0
İşveren fesih bildirimini yazılı olarak yapmak ve fesih sebebini açık ve kesin bir şekilde belirtmek zorundadır. Hakkındaki iddialara karşı savunmasını almadan bir işçinin belirsiz süreli...

İş sözleşmesinin feshinde hangi haller haklı sebep sayılmaz?

0
Sendika üyeliği veya çalışma saatleri dışında veya işverenin rızası ile çalışma saatleri içinde sendikal faaliyetlere katılmak İşyeri sendika temsilciliği yapmak Mevzuattan veya sözleşmeden...

İşveren iş sözleşmesini fesih ederken geçerli bir sebep sunmak zorunda mıdır?

0
Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından...

İş sözleşmelerini işveren bildirim süresince tazminat ödeyerek fesih edebilir mi?

0
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu...

İş sözleşmelerinin bildirimli fesih süreleri nelerdir?

0
İş sözleşmeleri; İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar...

Takım sözleşmesi ile oluşan iş sözleşmesi nedir?

0
Birden çok işçinin meydana getirdiği bir takımı temsilen bu işçilerden birinin, takım kılavuzu sıfatıyla işverenle yaptığı sözleşmeye takım sözleşmesi denir. Takım sözleşmesinin, oluşturulacak iş sözleşmeleri...