5.9 C
İstanbul
Pazar, 19 Ocak 2020 11:15
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

Mali müşavirler yabancı şirketlerin İrtibat bürolarının yetkilisi olabilir mi?

0
Bilindiği üzere 4875 sayılı doğrudan yabancı yatırımlar kanunu kapsamında kurulan merkezi yurtdışında olan bir şirketin Türkiye’de irtibat bürosu açabilmektedir. Bu irtibat büroları ilgili kanun...

Damga vergisi defterini her sene yenilememiz gerekiyor mu?

0
Her sene tasdik ettirilen damga vergisi defteri ocak ayında ara tasdik - devam tasdiki yapılıp kullanılabiliyor muyuz? Her sene yeni defter yaptırmak zorunluluğu var...

Mükellefiyeti kapanıp tekrar açılan firma için tekrar muhasebe sözleşmesi yapmamız gerekir...

0
Ekim ayında mükellefim ile sözleşme yaptık. Kendi ile ilgili sebeplerden dolayı Vergi dairesinden kapanışı oldu. Bu hafta tekrar açılış yaptık. Eski sözleşmeyi fesih edip...

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesinin amacı nedir?

0
Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur. Garanti markası teknik şartnamesi; markanın...

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusuna kimler başvuru yapabilir?

0
Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: Üretici grupları. Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum...

Garanti markası ve ortak marka nedir?

0
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının,...

Marka hakkına tecavüz sayılan haller nelerdir ve cezaları nelerdir?

0
Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya...

Hangi hallerde marka hakkı sona erer?

0
Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer: Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme...

Marka hakkı hangi hallerde iptal edilir, kimler iptal talebinde bulunabilir?

0
Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: 6769 sayılı kanunun9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, Marka sahibinin fiillerinin...

Markanın tescili, koruma süresi ve yenilemesi ne kadar süreyle yapılır?

0
Başvurusu eksiksiz yapılmış veya eksiklikleri giderilmiş, 6769 sayılı kanunun16 ncı madde uyarınca incelenmiş, yayımlanmış, hakkında itiraz yapılmamış veya yapılan itirazların tümü nihai olarak reddedilmiş...