6.2 C
İstanbul
Perşembe, 23 Ocak 2020 5:26
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

Geçici iş sözleşmesi kaç kez yenilenebilir?

0
(4857 sayılı İş Kanunu’nun 7’nci maddesi) Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde...

Yenileme fonundan yararlanmanın şartı veya şartları nelerdir?

0
Yenileme fonu ayrılabilmesi için satılan iktisadi kıymet ile aynı türden bir iktisadi kıymetin satın alınması gerekmektedir. Satılan iktisadi kıymetin yerine aynı niteliklere sahip benzeri...

Anonim şirketlerde duran varlık satışından kaynaklanan kazancını yenileme fonuna atması için...

0
Haziran ayında duran varlık satışımız oldu ve yüksek tutarda 679 hesaba gelir yazdık. Bu tutarı 549 hesaba Eylül ayında çekmemizde herhangi bir sakınca var...

Yıllara sâri inşaat işlerinde, malzeme temini ve inşaat yapım işinin tek...

0
Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamında yapılan yıllara sâri inşaat ve onarım işlerinde, malzeme temini ve inşaat yapım işinin tek sözleşme ile yapılması durumunda...

Akaryakıt istasyonlarına, intifa hakkı tesis edilmesi neticesinde yenileme geliştirme ve destekleme...

0
Akaryakıt istasyonlarına, intifa hakkı tesis edilmesi neticesinde yenileme geliştirme ve destekleme gibi çeşitli adlar altında peşin ödenen bedeller hangi dönem kazancına dâhil edilir? Ticari kazancın...

Personellerin ücret ve çalışma saatlerinde değişiklik olduğunda daha yapmış olduğumuz iş...

0
Personellerin ücret ve çalışma saatlerinde değişiklik olduğunda daha yapmış olduğumuz iş sözleşmelerini yenilemek gerekir mi? Süresi belirsiz kısmi süreli iş sözleşmelerde işçinin ücret ve çalışma...

Aktife kayıtlı binek otoyu karlı bir şekilde sattık. Kazancı yenileme fonuna...

0
Aktife kayıtlı bir binek otonun satışından elde edilen kazanç vergilenecek midir?   Prensip olarak elde edilen kar ilgili dönem karına ilave edilecektir. Ancak; Mükellefler dilerse satıştan...

Aktife kayıtlı binek otonun satışında KDV oranı ne olacaktır?

0
Aktife kayıtlı binek otonun satışında KDV oranı nedir?   Şirket kayıtlarındaki binek otonun, oto alım-satım işiyle uğraşmayan vergi mükellefleri tarafından satılması durumunda KDV oranı %1’dir.   Faaliyet konusu...

Yeni binek oto alımındaki ÖTV’yi direkt gider yazabilir miyiz?

0
Araç alımında ödenen Özel Tüketim Vergisini direkt gider olarak mı yoksa maliyet olarak mı kaydedeceğim?   ÖTV’nin gider veya maliyet olarak kaydedilmesi mükellefin tercihine bırakılmıştır. Dönem...

Yönetim kurulu görevlendirmede aynı kişileri aynı görevlerine devam ettirdiğinde eski imza...

0
Anonim şirketin yönetim kurulu her zaman aynı kişileri 3 yıl süreyle görevlendiriyor. İmza sirkülerini her görevlendirmede yenilemek gerekiyor mu? Eski imza sirkülerini aynı kişiler...