23.6 C
İstanbul
Cuma, 07 Ağustos 2020 4:10
Ana sayfa Etiketler Yenileme

Etiket: yenileme

Belirli ve belirsiz süreli iş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
İş ilişkisinin bir süreye bağlı olarak yapılmadığı halde sözleşme belirsiz süreli sayılır. Belirli süreli işlerde veya belli bir işin tamamlanması veya belirli bir olgunun...

İş sözleşmesinin türleri nelerdir?

0
İş sözleşmeleri belirli veya belirsiz süreli yapılır. Bu sözleşmeler çalışma biçimleri bakımından tam süreli veya kısmî süreli yahut deneme süreli ya da diğer türde oluşturulabilir.   Kaynak:...

İş sözleşmesinin tanımı nedir?

0
İş sözleşmesi, bir tarafın (işçi) bağımlı olarak iş görmeyi, diğer tarafın (işveren) da ücret ödemeyi üstlenmesinden oluşan sözleşmedir. İş sözleşmesi, Kanunda aksi belirtilmedikçe, özel...

Geçici iş sözleşmesi kapsamında çalışan personelin işveren ve işverenin personeline karşı...

0
Geçici işçi çalıştıran işveren; İşin gereği ve geçici işçi sağlama sözleşmesine uygun olarak geçici işçisine talimat verme yetkisine sahiptir. İşyerindeki açık iş pozisyonlarını geçici...

İşveren iş yerinde geçici iş sözleşmesi kapsamında kaç kişi çalıştırabilir?

0
İkinci fıkranın (f) bendi kapsamında geçici iş ilişkisi ile çalıştırılan işçi sayısı, işyerinde çalıştırılan işçi sayısının dörtte birini geçemez. Ancak, on ve daha az...

Geçici iş sözleşmesi kaç kez yenilenebilir?

0
(4857 sayılı İş Kanunu’nun 7’nci maddesi) Geçici işçi sağlama sözleşmesi ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde...

Yenileme fonundan yararlanmanın şartı veya şartları nelerdir?

0
Yenileme fonu ayrılabilmesi için satılan iktisadi kıymet ile aynı türden bir iktisadi kıymetin satın alınması gerekmektedir. Satılan iktisadi kıymetin yerine aynı niteliklere sahip benzeri...

Anonim şirketlerde duran varlık satışından kaynaklanan kazancını yenileme fonuna atması için...

0
Haziran ayında duran varlık satışımız oldu ve yüksek tutarda 679 hesaba gelir yazdık. Bu tutarı 549 hesaba Eylül ayında çekmemizde herhangi bir sakınca var...

Yıllara sâri inşaat işlerinde, malzeme temini ve inşaat yapım işinin tek...

0
Gelir Vergisi Kanununun 42’nci maddesi kapsamında yapılan yıllara sâri inşaat ve onarım işlerinde, malzeme temini ve inşaat yapım işinin tek sözleşme ile yapılması durumunda...

Akaryakıt istasyonlarına, intifa hakkı tesis edilmesi neticesinde yenileme geliştirme ve destekleme...

0
Akaryakıt istasyonlarına, intifa hakkı tesis edilmesi neticesinde yenileme geliştirme ve destekleme gibi çeşitli adlar altında peşin ödenen bedeller hangi dönem kazancına dâhil edilir? Ticari kazancın...