Ana sayfa SGK Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Ölüm Geliri Bağlanır mı?

  Hayatını Kaybeden Sigortalının Çocuklarına Ölüm Geliri Bağlanır mı?

  1228
  0

  1- HAYATINI KAYBEDEN SİGORTALININ ÇOCUKLARINA ÖLÜM GELİRİ BAĞLANMASININ ŞARTLARI NELERDİR?
  Ölen sigortalının çocuklarına ölüm geliri bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

  2- ERKEK ÇOCUKLARA ÖLÜM GELİRİ BAĞLANABİLİR Mİ?
  Erkek çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için;
  2.1- Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
  2.2- Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
  2.3- Evli olup olmadıklarına bakılmaksızın, erkek çocukların yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış olmamaları, ortaöğrenim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olmaları şarttır.

  3- KIZ ÇOCUKLARA ÖLÜM GELİRİ BAĞLANABİLİR Mİ?
  Kız çocuklara ölüm geliri bağlanabilmesi için;
  3.1- Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmıyor olmaları,
  3.2- Kendi sigortalılıkları nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması,
  3.3- Kız çocuklarının evli olmamaları veya evli olmakla birlikte sonradan boşanmış veya dul kalmış olmaları şarttır.
  3.4- Kız çocuklarına ölüm aylığı bağlanabilmesi için herhangi bir yaş ya da öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

  ***Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklara da evli olup olmadığına, yaşına ve cinsiyetine bakılmaksızın ölüm geliri bağlanır.

  4- MALUL ÇOCUKLARA ÖLÜM GELİRİ BAĞLANIR MI?
  Malul çocuklara bağlanan gelir;
  4.1- Kanunun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaya başladıkları,
  4.2- Kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlandığı,
  4.3- Kanunun 94 üncü maddesine göre yapılan kontrol muayenesi sonucu Kurum Sağlık Kurulu kararı ile çalışma gücünü en az % 60 oranında yitirmediği tespit edilen çocukların yeni malullük durumuna esas tutulan rapor tarihini,
  izleyen ödeme dönemi başından itibaren kesilecektir.


  Kaynak: Sosyal Güvenlik Kuırumu
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  SGK iş kazası sonucu sigortalıya veya hak sahiplerine ödenecek malullük, ölüm aylığı işverene nasıl rücu edilir?

  Ölüm Aylığı Nasıl Bağlanır?

  Yaşlılık Aylığı Nedir? Nasıl Bağlanır?

  Geçici Köy Korucularının Sakatlanma Ve Ölümü Halinde Bağlanacak Aylık Ve Tazminat Ödemesi Nedir?

  SGK Yaşlılık ve ölüm toptan ödemesi nedir, nasıl alınır?

  Birden fazla emekli aylığına hak kazananların gelir ve aylıkları nasıl birleştirilecek?

  SGK Emeklilerinin hak sahiplerine bağlanacak  emekli aylığında alt sınır nedir?

  SGK emekli aylığı hesabı formülü nasıldır?

  SGK Emekli aylığı hesabına esas parametreler nelerdir?

  Emekli Aylığının Tekrar Bağlanması Halinde Maaş Hesaplaması Nasıl Yapılır?

  Üniversite’de okuyan, 25 yaşını geçmeyen kişiler işe girerse bağlanan ölüm aylıkları kesilmeyecek.

  Hangi Durumlarda Ölüm Toptan Ödemesi Yapılabilir?

  Maluliyet Aylığının Detaylarını Biliyor musunuz?

  Yaşlılık Aylığı Almak İçin İşten Ayrılıp Başka Bir İşyerinde Çalışan Kişi, Tazminat Talep Edebilir mi?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here