Ana sayfa SGK Yaşlılık Aylığı Nedir? Nasıl Bağlanır?

  Yaşlılık Aylığı Nedir? Nasıl Bağlanır?

  3351
  0

  4/a Hizmet Akdi ile Çalışanlar için Yaşlılık Aylığı Nedir? Nasıl Bağlanır? (Eski Adıyla SSK’lı)

  Yaşlılık Aylığı
  Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır.

  Yaşlılık Aylığı Bağlanmasının Koşulları Nelerdir?
  Hizmet akdi ile çalışanların yaşlılık aylığının bağlanmasında hangi kanun hükümlerinin geçerli olacağı ilk defa sigortalı olunan tarihe göre değişiklik göstermektedir.

  5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre sigortalı olanlar için bu kanunlardaki şartlar geçerli olacak, dolayısıyla bu kişilerin kazanılmış hakları korunacaktır.

  Buna göre;
  8/9/1999 öncesi sigortalı olarak ilk defa işe başlayanların yaşlılık aylığına hak kazanabilmeleri için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş koşullarının bir arada yerine getirilmesi gerekmektedir.
  Örneğin sigortalılık süresi ile prim ödeme gün sayısını yerine getirmiş, ancak yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için gereken yaş koşulunu yerine getirmeyen sigortalıya Kurumumuzca yaşlılık aylığı bağlanması mümkün değildir.

  8/9/1999 tarihi itibariyle yaşlılık aylığına hak kazananlar ile bu tarih itibariyle kadın sigortalılardan 18, erkek sigortalılardan 23 yıllık sigortalılık sürelerini dolduranlardan;
  – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,
  – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,
  – Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20, erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,
  malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olma şartlarını yerine getirenler, yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

  8/9/1999 tarihinde bu koşulları yerine getirmeyen sigortalıların 23/5/2002 tarihindeki sigortalılık sürelerine göre, aşağıdaki tabloda belirtilen en az sigortalılık süresi, yaş ve prim ödeme gün sayısı koşulunu yerine getirmeleri halinde yaşlılık aylığına hak kazanabilecekleri öngörülmüştür.

  23/5/2002 tarihindeki sigortalılık süresi/sigortalılık süresinin başlangıcı Tahsis Talep
  – 23/5/2002 tarihinde 15 yıl sigortalılık süresi, 3600 prim ödeme gün sayısı ve kadınlarda 50 erkeklerde ise 55 yaş şartlarını yerine getirenler emekli olabilmektedir. Bu tarihte bu şartları yerine getiremeyenler için ise yerine getirecekleri tarihe göre kademeli geçiş süreci öngörülmüştür.

  – 23/5/2002 tarihinde öngörülen şartları yerine getiremeyenler, bu şartları aşağıda belirtilen tarih aralıklarından hangi tarih aralığında yerine getiriyorsa o yaşlarda aylığa hak kazanacaklardır.
  – 24/5/2002 ile 23/5/2005 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 52, erkek ise 56 yaşını doldurmuş olmaları,
  – 24/5/2005 ile 23/5/2008 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 54, erkek ise 57 yaşını doldurmuş olmaları,
  – 24/5/2008 ile 23/5/2011 tarihleri arasında yerine getirenler kadın ise 56, erkek ise 58 yaşını doldurmuş olmaları,
  – 24/5/2011 tarihinden sonra yerine getiren kadınlar 58, 24/5/2011 ile 23/5/2014 tarihleri arasında yerine getiren erkekler 59 yaşını doldurmuş olmaları,
  – 24/5/2014 tarihinden sonra yerine getiren erkekler 60 yaşını doldurmuş olmaları,
  halinde yaşlılık aylığına hak kazanacaklardır.

  8/9/1999-30/4/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar;
  -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7000 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak,
  -Kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 25 yıldan beri sigortalı bulunmak ve en az 4500 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak
  şartlarından birinin yerine getirilmesi koşuluyla yaşlılık aylığından yararlanabilirler.
  -30/4/2008 tarihinden sonra ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanların yaşlılık aylığına hak kazanmalarında 5510 sayılı Kanunla belirlenen şartlar geçerli olacaktır.

  5510 sayılı Kanuna göre;
  -01.01.2036 tarihine kadar kadın için 58, erkek için 60 yaşını doldurmak ve 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olmak şartıyla,
  -01.01.2036 tarihinden sonra 7200 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödeme gün sayısı koşulunun yerine getirilmesi halinde ise, gün koşulunun yerine getirildiği tarih aralığındaki yaş hadleri esas alınarak
  yaşlılık aylığına hak kazanılabilmektedir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

  Örneğin; hizmet akdi ile çalışan kadın 4/a sigortalısı 7200 gün malullük, yaşlılık, ölüm primi bildirilme koşulunu 10/10/2037 tarihinde tamamladıysa 59 yaşında emekli olabilir.
  Bu düzenleme ile 2048 yılından itibaren yaşlılık aylığına hak kazanma yaşı eşitlenerek kadın ve erkek için 65 olacaktır.
  Ayrıca yaşlılık veya emekli aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da getirilmiştir.

  Şöyle ki;
  Kadın için 58, erkek için 60 yaş ile 2036 yılından sonrası için getirilen kademeli yaş hadlerine 65 yaşını geçememek üzere 3 yıl eklenmesi durumunda, 5400 prim ödeme gün sayısı üzerinden 5400 malullük, yaşlılık, ölüm prim ödeme gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre belirlenecek kademeli yaşta yaşlılık aylığı bağlanabilecektir. Gün koşulunun yerine getirildiği tarihe göre emeklilik yaşını gösteren tablo aşağıdaki gibidir.

  Ancak, bu durumda 5400 prim ödeme gün sayısının, 30/4/2008 ila 31/12/2008 tarihleri arasında ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için prim ödeme gün sayısı 4600 ve 5400 günü geçmemek üzere, daha sonraki yıllarda ilk defa hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar için her yıl 100’er gün eklenmek suretiyle kademeli olarak uygulanması öngörülmüştür.

  Ne Zaman Emekli Olabilirim?
  Aşağıda yer alan web sayfasındaki “Ne Zaman Emekli Olabilirim” uygulamasının “Hizmet Akdi ile Çalışanlar” linkini tıklayarak ne zaman emekli olabileceğinizi öğrenebilirsiniz!
  https://uyg.sgk.gov.tr/nezaman/

  Yaşlılık Aylığının Bağlanması İçin Nereye ve Nasıl Başvurulur?
  Sigortalılara yaşlılık aylığı bağlanabilmesi için çalıştığı işinden ayrılması ve yazılı istekte bulunması gerekmektedir.

  Hizmet akdi ile çalışmaya başlayarak sigortalı sayılanlar kişilerin, bağlı bulundukları sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.

  Bağlı bulunduğunuz sosyal güvenlik merkezi hizmet akdine tabi olarak en son çalıştığınız işyerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik il/merkez müdürlüğüdür.

  Ayrıca e-devlet üzerinden de yaşlılık aylığına başvuruda bulunulabilinir.
  https://www.turkiye.gov.tr/

  Kimler Başvurabilir?
  Yaşlılık aylığı alabilmek için ilgili kanunlarındaki koşulları yerine getiren sigortalılar başvuru yapabilmektedir.

  Müracaat İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?
  – Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi
  – Sigortalı İşten Ayrılış Belgesi (işten ayrıldıktan sonra ilk 10 gün içinde talepte bulunanlar için)

  Aylık Bağlandığında Nasıl Bilgi Alınır?
  Aylık bağlama işlemi tamamlandığında kişiye bilgi yazısı ve sms gönderilmektedir.
  SMS Bilgilendirme hizmetinden yararlanabilmek için aşağıdaki linki tıklayınız:
  http://e.sgk.gov.tr/wps/portal/vatandas/Ilgili+Diger+Uygulamalar/esgkSMS
  Aylık bağlamaya ilişkin süreç e-devlet üzerinden de takip edilebilmektedir.
  https://www.turkiye.gov.tr/

  İlk Aylık Hangi Bankadan Alınır?
  Bankalar ile PTT arasında imzalanan protokoller kapsamında; 5510 sayılı Kanun ve diğer Kanunlar kapsamında Kurum tarafından ilk defa bağlanan gelir/aylıklar 01/08/2017 tarihinden itibaren ilgililerin emeklilik taleplerinde tercih ettiği bankalar ve PTT aracılığı ile ödenmektedir.

  Gelir/Aylık Ödemeleri Nasıl Yapılmaktadır?
  Gelir/aylık ödemeleri Banka/PTT Genel Müdürlükleri ile Kurumumuz arasında imzalanan protokoller çerçevesinde yapılır. Ödeme günü Cumartesi gününe rastlayan grubun ödemesi Cuma, Pazar gününe rastlayan grubun ödemesi Pazartesi günkü grup ile birleştirilerek yapılmaktadır.
  Hizmet akdi kapsamında emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıkları tahsis numaralarının son rakamlarına göre ayın 17’si ila 26’ncı günleri arasında 10 günde ödenir.

  Gelir ve Aylıkların Konutta Ödenmesi
  Emekli ve hak sahiplerinin gelir/aylıklarının konutta ödenmesi uygulaması ilk defa 2011 yılında başlatılmış olup, uygulamanın usul ve esasları PTT Genel Müdürlüğü ile Kurumumuz arasında imzalanan 05/01/2010 tarihli “Prim Tahsilatı ve Ödemelere İlişkin Protokol” ile belirlenmiştir.

  Buna göre, gelir ve aylıklarının konutta ödenmesini talep eden sigortalı ve hak sahiplerine hiçbir şarta bağlı olmaksızın hizmet akdiyle çalışan sigortalıları için ilk gelir/aylıklar da dahil olmak üzere hemen, PTT işyerleri aracılığıyla konutlarında ödenir.
  Bunun için Kurumumuza yazılı olarak dilekçe ile veya “ www.turkiye.gov.tr ” adresinden başvuruda bulunabilinir.

  Aylık Alınan Banka Nasıl Değiştirilir?
  Emekli, dul ve yetimler tarafından, banka/şube değişikliği için İl/Merkez Müdürlüklerimize verilecek dilekçe ile anlaşmalı bankalardan herhangi birisine aylıkların nakli yapılarak banka/şube değişikliği gerçekleştirilebilmektedir.
  Ayrıca, banka/PTT şube değişikliği talepleri “www.turkiye.gov.tr” internet adresine T.C. kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile yapılacak giriş sonrasında gerçekleştirilebilmektedir.

  Aylık Ödenen Bankalar
  1.Ziraat Bankası
  2.PTT
  3.Halkbank
  4.Vakıflar Bankası
  5.İş Bankası
  6.Garanti Bankası
  7.Finansbank
  8.ING Bank
  9.Denizbank
  10.Akbank
  11.Yapı Kredi Bankası
  12.TEB
  13.HSBC
  14.Şekerbank
  15.Kuveytturk
  16.Burgan Bnk A.Ş.
  17.Albarakaturk
  18.Anadolubank
  19.Tekstilbank (ICBC)
  20.Türkiye Finans A.Ş.
  21.Alternatif Bank A.Ş.
  22.Turkish Bank A.Ş.
  23.Ziraat Katılım Bankası
  24.FibaBanka


  Kaynak: SGK
  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


  Erkeklerin SGK’dan (4/A) 3600 Güne Göre Emeklilik Şartları Nelerdir?

  XX.TÜRKİYE MUHASEBE KONGRESİ – Sosyal Güvenlik ve Emeklilik Sisteminde Güncel Gelişmeler – 5 Ekim 2018

  Engelli İşçilerin Erken Emeklilikten Yararlanma Şartları Nelerdir?

  Fransa’da Ek Emeklilik Aylığı Nasıl Bağlanır?

  Sigortalı emeklilik işlemlerinde yaş kavramı ve uygulaması

  Bağ-Kur’luların Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

  İsviçre Federal Gelir İdaresi Tarafından İsviçre’den Emeklilik Geliri Elde Eden Türkiye’de İkamet Eden Kişilerden Onaylatılması İstenilen Form Nasıl Düzenlenir?

  BES – Kimler zorunlu bireysel emeklilik sigortası ödemek zorundadır?

  Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

  SGK Belediye başkanlarına emeklilik hallerinde ödenecek görev tazminatı nedir?

  Farklı Sigorta Kollarına Tabi İşlerde Çalışıldığında Hangi Sigorta Türünden Emeklilik Hesaplanır?

  SSK (4/a) Kısmi Emeklilik Şartları Nelerdir?

  En Geç Emeklilik Yaşının Hangi Ülkede Olduğunu Biliyor musunuz?

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here