Ana Sayfa SGK Maluliyet Aylığının Detaylarını Biliyor musunuz?

  Maluliyet Aylığının Detaylarını Biliyor musunuz?

  3176
  0

  1- Maluliyet başvuru koşulları nelerdir?
  En az 10 yıldan beri sigortalı bulunup,
  Toplam olarak 1800 gün,
  Başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl olan sigortalılar için ise sigortalılık süresi aranmaksızın 1800 gün malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması
  şartlarına haiz olması gerekir.

  2- Maluliyet için nereye başvuruda bulunulur?
  – Bağlı bulunduğunuz Sosyal Güvenlik İl veya Merkez Müdürlüğünün ilgili servislerine başvurabilirsiniz.

  3- Maluliyet tespitinde esas alınan mevzuat nasıldır?
  4/a ve 4/b sigortalıları için Maluliyet tespitinde: (Eski SSK’lı ve Bağ-Kur’lular)
  Çalışma Gücü Ve Meslekte Kazanma Gücü Kaybı Oranı Tespit İşlemleri Yönetmeliği
  4/c Sigortalıları için Maluliyet tespitinde;
  Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde çalışan askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlüler için Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Yeteneği Yönetmeliği
  İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan personel için Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliği
  5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanun kapsamında çalışan ve657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi Koruma Güvenlik görevlileri için Özel Güvenlik Hizmetlerine dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte belirlenen Sağlık şartları
  Esas alınır.

  4- Maluliyete esas teşkil edecek rapor nasıl ve nerede hazırlanır?
  – Sosyal Güvenlik il/merkez müdürlüğü tarafından verilen sevk yazısında belirtilen,
  – Devlet üniversite hastaneleri,
  – Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
  – Askeri Hastaneler
  sağlık raporu düzenleyebilir.

  Bu nitelikteki hastanelerin bulunmaması halinde Devlet Hastaneleri de sağlık raporu düzenleyebilir.

  5- Maluliyet kararı veren birim hangisidir? 
  Sevk sonucu hasta hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporları ve diğer belgeler bağlı bulunan Sosyal Güvenlik İl/merkez müdürlüğünce bir dosya şeklinde görüşülmek üzere ilgili Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir.

  Kurum Sağlık Kurulu aşağıdaki kararlardan herhangi biri verilebilir;
  – Kurum Sağlık Kurulunca maluliyet kabul edilebilir,
  – Reddedilebilir,
  – Ara Karar verilebilir.

  6- Sonuç nereden öğrenilebilir?
  Başvuru sonuçlarını, işlem yaptığınız SGK Şube müdürlüğünden takip edebilirsiniz.

  7- Maluliyet talebinden sonra yeniden muayene veya bir takım belgelerin istenme sebebi nedir?
  – Sevk sonucunda düzenlenen ilk sağlık kurulu raporu karar vermek için yetersiz veya eksik olduğu durumlarda, talebin hemen reddedilmesini ve mağduriyetin önlenmesini teminen, Kurum tespit yönetmeliğine göre gerekli olan  tıbbi bilgi ve belgelerin, tetkiklerin  veya dosyadaki eksik belgelerin tamamlanması açısından Sağlık Kurullarınca malullüğe başvuran hasta hakkında “Ara  Karar “ vererek  ek bilgi  yapılmaktadır.

  8- “Çalışma Gücünün %60 ını Kaybetmediği” Gerekçesiyle Talebin “Red” İle Sonuçlanması nedir?
  – Kurum Sağlık Kurullarınca malullüğe başvuran hasta hakkında düzenlenen sağlık kurulu raporlarının, bir kere de Yüksek Sağlık Kurulunda incelenmesini bağlı bulunan Sosyal Güvenlik İl/Merkez Müdürlüğüne bir dilekçe ile müracaat edilerek  istenebilir.

  9- “İşe Girildiği Tarihte de Malul Olduğu” Kararı verildiği halde malul aylığının bağlanamama durumu nedir?
  – Sigortalı olarak ilk defa işe girilen tarihte de malul sayılmayı gerektirecek derecede (çalışma gücünün %60’ını)  hastalık ve arazlar ile başlandığı anlamındadır.

  Kanun gereği, malullüğe başvuran hasta maluliyet aylığından yararlanamaz, ancak yaşlılık aylığından erken emeklilik için başvuru yapılabilir.

  10- Kurum Sağlık Kuruluna gönderilen Maluliyet Dosyasında hangi evraklar bulunmak zorundadır?
  – Maluliyet talep dilekçesi,
  – İlk işe giriş bildirgesi
  – Erkek sigortalılar için askerlik süre belgesi,
  – Eğer sigortalı askerlikten muaf tutulmuş ise buna ait askeri hastanece düzenlenmiş ayrıntılı muayene bulgularını içeren sağlık raporu (askerlik sakat raporu),
  – İlk işe giriş sağlık raporu veya beyanı,
  – Sevk sonucu sağlık tesisince usulüne uygun düzenlenmiş sağlık kurulu raporu aslı ve dayanağı tıbbi belgeler
  – Sigortalının mevcut rahatsızlığı ile ilgili daha önce almış olduğu raporlar, tıbbi belge ve epikrizlerin (çıkış özeti) birer örneği
  – Kurumca sigortalıyla ilgili daha önce verilmiş bir maluliyet kararı mevcutsa, bunun bir örneği ile dayanağı olan rapor ve diğer belgeler
  bulunmalıdır.

  Kaynak: 5510 sayılı SGK Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerik2018 Demirbaş ve Amortisman Sınırı
  Sonraki İçerikHayatımız Çalışmakla Geçiyor… Evlerimizde Görev Dağılımı Nasıl?

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz