-0.6 C
İstanbul
Pazartesi, 17 Ocak 2022 4:11
Ana sayfa Etiketler Malul

Etiket: Malul

SGK Prim günü dolan bir kişinin sigorta primi yatırmaya devam etmesi...

0
01.06.1995 ilk sgk girişi olan 40 yaşında çalışanımız 5750 gün 55 yaş 25 yıl şartlarıyla emekli oluyor. Brüt ücreti 7.500 TL’dir. Sigorta süresi 25...

Emekliliğe hak kazanan birisini işten çıkarım yasağında işten çıkartabilir miyiz?

0
Kısa çalışmadan faydalanan firma personeli SGK’dan malulen emekli olacağına dair yazı getirdiğinde çıkış yapılabilir mi? Malulen emeklilik koduyla çıkış yapabilirsiniz. 6111 4447 10 madde...

SGK’dan emekli eşlerden birisi vefat ederse emekli maaşını eşi alabilir mi?

0
SGK’lı kari kocadan biri vefat ederse diğeri emekli maaşını alabilir mi? Ölüm Aylığına Hak Kazanma Koşulları Nelerdir? Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine...

Bir kişinin dul ve yetim aylığı alabilmesi için sigortalı kişinin hangi...

0
2001 yılında vefat eden bir sigortalının 407 gün 4A Sigortalılığı mevcut. 540 gün askerlik süresi ve 6 yıl hizmet süresi silinmiş 4b sigortalılığı bulunmaktadır....

Malulen emekli olmuş birisini işe aldığımızda işe giriş bildirimini nasıl yapmalıyız?

0
Malulen emekli olmuş bir kişiyi işe almamızda yasal bir engel var mıdır? Yok ise SGDP bildirge şeklinde mi bildirge vereceğiz? 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve...

4a statüsünden malulen emekli olan birisi tekrar çalışmaya başlarsa emekli maaşı...

0
4/A’dan malulen emekli olan bir erkek tekrar çalışması halinde emekli maaşı kesilir mi? 5510 sayılı Kanuna göre; Malullük aylığı almakta iken sigortalı olarak yeniden...

Emekli olmaya hak kazanamayacak olan kişiler yatırdıkları primlerini SGK’dan faiziyle geri...

0
5510 sayılı kanunun 31. Maddesinin 4 üncü bendinin birinci fıkrasının; (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılar (Eski adıyla SSK ve Bağ-Kur) ile bu Kanuna...

Malulen emekli olan bir kişi tekrar çalışmaya başlarsa emekli maaşı kesilir...

0
Malulen emekli olan biri yeniden çalışmaya başlayınca malulen emekli maaşı kesilir mi? 5510 sayılı Kanunun malullük aylığının kesilmesine ilişkin 27. maddesinde, malullük aylığının sigortalının; Bu...

Genel sağlık sigortası kapsamında finansmanı sağlanacak sağlık hizmetleri ve süreleri nelerdir?

0
Genel sağlık sigortalısının ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin sağlıklı kalmalarını; hastalanmaları halinde sağlıklarını kazanmalarını; iş kazası ile meslek hastalığı, hastalık ve analık sonucu tıbben...

İsteğe bağlı sigortalılık nasıl başlatılır?

0
İsteğe bağlı sigortalılık, müracaatın Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar. İsteğe bağlı sigortalı olarak prim ödenen tarihlerde, 4 üncü maddeye göre...