Ana Sayfa SGK Birden fazla emekli aylığına hak kazananların gelir ve aylıkları nasıl birleştirilecek?

Birden fazla emekli aylığına hak kazananların gelir ve aylıkları nasıl birleştirilecek?

1013
0

SGK’dan birden fazla Gelir ve Aylığa hak kazananların aylıklarının birleşmesi nasıl olacaktır?

Bilindiği üzere, Kanunun;

54 üncü maddesinde, Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıkların birleşmesi halinde gelir ve aylıkların ne şekilde bağlanacağı,

Geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması halinde, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarının nasıl belirleneceği, hüküm altına alınmış olup, gerek Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklar, gerekse Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önceki 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlar ile 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine tabi sandıklar kapsamında ödenmekte olan gelir ve aylıkların bulunması ve Kanuna göre gelir veya aylığa hak kazanılması halinde yapılacak işlemler aşağıda belirtilmiştir.

Ancak, Kanunun 54 ve geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrasına göre yapılacak işlemlerde; Kanunun geçici 18 inci maddesinde belirtilen haller ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Kanuna göre emekli, adi malullük, vazife malullüğü, dul ve yetim aylığı alanlar ile bu aylıkları almaya hak kazanacak olanlar ve bu aylıklar değerlendirme dışı tutulacaktır.

2008/Ekim ayı başından itibaren kanuna göre bağlanan gelir ve aylıklar

Kanunun 54 üncü maddesinde, birden fazla dosyadan gelir/aylık veya gelir ve aylığa hak kazanılması durumunda, gelir ve aylıkların tek veya iki dosyadan, tam veya yarım olarak ne şekilde ödeneceği belirlenmiş olup, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanacağı, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık haklarının durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşeceği öngörülmüştür.

Kanuna göre; gelir-gelir, aylık-aylık ile gelir-aylıkların birleşmesi halinde, bu gelir ve aylıkların ne şekilde ödeneceği aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir.

Aylıkların birleşmesi

 Aylık – aylık ve gelir -aylıkların birleşmesi

Aylık sahibi Aynı sigorta kolu (aylık) Farklı     sigorta      kolu (gelir/aylık)
Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanılması, Yüksek olan aylık, eşit ise yaşlılık aylığı bağlanır. Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az

olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanılması,  

Her iki aylık tamdan bağlanır.

Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklar, Yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı,
 

Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya

En fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı,
Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, Tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı,
Hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara Bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı,
Hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, Bu aylıkların her ikisi,

 

Uzun  vadeli  sigorta  kollarından  (malullük,  vazife  malullüğü,  yaşlılık  ve  ölüm)  hak kazanılan aylıkların birleşmesi halinde;

Hem malullük hem de yaşlılık aylığına hak kazanan sigortalıya, bu aylıklardan yüksek olanı, aylıklar eşitse yalnız yaşlılık aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Malullük aylığı Yaşlılık aylığı
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2009 1/5/2009
Aylık miktarı 750 TL 650 TL
Değerlendirme:

Sigortalıya yüksek olan malullük aylığı bağlanır.

Malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı ile birlikte, ölen eşinden dolayı da aylığa hak kazanan sigortalıya her iki aylığı bağlanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Yaşlılık aylığı Ölüm aylığı (eşinden)
Aylık başlangıç tarihi 1/12/2009 15/4/2011
Aylık miktarı 500 TL (Tam) 650 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalıya iki aylık birden bağlanır ve ikisi de tamdan ödenir.

Ana ve babasından ayrı ayrı aylığa hak kazanan çocuklara, yüksek olan aylığın tamamı, az olan aylığın yarısı bağlanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2010 15/9/2012
Aylık miktarı 550 TL (Tam) 520 TL (Yarım) 260 TL
Değerlendirme

İki aylık birden bağlanır. Anneden bağlanacak aylık daha yüksek olduğundan bu aylık tamdan, babadan bağlanacak aylık yarımdan ödenir.

Birden fazla çocuğundan aylığa hak kazanan ana ve babaya en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan aylığın tamamı, düşük olan aylığın yarısı bağlanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Anne – ölüm aylığı (I. çocuktan) Anne- ölüm aylığı    (II. çocuktan)
Aylık başlangıç tarihi 1/4/2013 1/9/2018
Aylık miktarı 600 TL (Yarım) 300 TL 670 TL (Tam)
Değerlendirme:

Anneye her iki çocuğundan ölüm aylığı bağlanır. Ancak ikinci çocuktan bağlanan aylık daha yüksek olduğu için, I. çocuktan bağlanan aylık yarımdan, II. çocuktan bağlanan aylık tamdan ödenir.

Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm aylığına hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak aylığı ödenecektir.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm aylığı (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/2/2012 1/9/2016
Aylık miktarı 620 TL 540 TL
Değerlendirme

Hem eşinden hem de babasından ölüm aylığına hak kazanan hak sahibine tercih ettiği aylık bağlanır. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

Kanuna göre vazife malullüğü aylığı almakta iken, tekrar sigortalı olanlardan hem vazife malullüğüne hem de malullük aylığına hak kazananlara bu aylıklardan yüksek olanı, aylıkları eşitse yalnızca vazife malullüğü aylığı, bunlardan hem vazife malullüğü hem de yaşlılık aylığına hak kazananlara, bu aylıkların her ikisi de ödenecektir.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Vazife malullüğü aylığı Malullük aylığı
Aylık başlangıç tarihi 1/10/2012 1/5/2017
Aylık miktarı 970 TL 700 TL
Değerlendirme:

Bu  durumda,  sigortalıya  tek  aylık  bağlanacağından,  vazife  malullüğü  aylığı  daha yüksek olduğundan sadece bu aylık bağlanır.

 

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Vazife malullüğü aylığı Yaşlılık aylığı
Aylık başlangıç tarihi 1/11/2013 1/8/2016
Aylık miktarı 700 TL 690 TL
Değerlendirme:

Sigortalıya her iki aylığı birden bağlanarak ödenir.

 Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de aylığa hak kazananlara tercih ettiği aylık bağlanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (I. eşinden) Ölüm aylığı (II. eşinden)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2010 15/10/2018
Aylık miktarı 660 TL 520 TL
Değerlendirme:

İki  eşinden  aylığa  hak  kazanan  eşe,  tercih  ettiği  aylık  ödenir.  Diğeri  kapsamdan çıkarılır.

Gelirlerin birleşmesi

 Gelir-gelir ve gelir – aylıkların birleşmesi

Gelir sahibi Aynı sigorta kolu (gelir) Farklı sigorta kolu (gelir/aylık)
Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe, Her iki geliri tamdan bağlanır. Malullük, yaşlılık, ölüm

sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve

meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve

gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığının yarısı bağlanır.

Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, Yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı,
 

Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya,

En fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı,
Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, Tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri,
Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara Tercih ettiği geliri,

Kısa vadeli sigorta kollarından (iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından bağlanacak sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri) bağlanacak gelirlerin birleşmesi halinde;

Sürekli iş göremezlik geliriyle birlikte ölen eşinden dolayı da gelire hak kazanan eşe her iki gelir de bağlanacaktır.

Gelir bağlanan kanun 5510 5510
Gelir türü Sürekli iş göremezlik geliri Ölüm geliri (eşinden)
Gelir başlangıç tarihi 1/3/2009 15/11/2011
Gelir miktarı 430  TL (Tam) 710 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalıya her iki gelir birden bağlanır ve iki dosyadan da tam gelir ödenir.

Ana ve babadan ayrı ayrı gelire hak kazananlara, yüksek olan gelirin tamamı, az olanın yarısı bağlanacaktır.

Gelir bağlanan kanun 5510 5510
Gelir türü Ölüm geliri (anneden) Ölüm geliri (babadan)
Gelir başlangıç tarihi 1/2/2012 1/7/2015
Gelir miktarı 800  TL (Tam) 700 TL (Yarım) 350 TL
Değerlendirme:

Çocuğa ana ve babadan her iki ölüm geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan gelir tamdan, az olan gelir yarımdan ödenir. Örnekte, anneden bağlanan gelir yüksek olduğundan tamdan, babadan bağlanan gelir az olduğundan yarımdan ödenir.

Birden fazla çocuğundan gelire hak kazanan ana ve babaya, en fazla ödemeye imkan veren ilk iki dosyadan yüksek olan gelirin tamamı, düşük olan gelirin yarısı ödenecektir.

Gelir bağlanan kanun 5510 5510
Gelir türü Baba – Ölüm geliri (I. çocuktan) Baba- Ölüm geliri (II. çocuktan)
Gelir başlangıç tarihi 1/4/2009 1/12/2014
Gelir miktarı 750 TL (Tam) 650 TL (Yarım) 325 TL
Değerlendirme:

Babaya her iki çocuğundan ölüm geliri bağlanır. Ancak I. çocuktan bağlanan gelir daha yüksek olduğu için, bu gelir tamdan, II. çocuktan bağlanan gelir  yarımdan ödenir.

Hem eşinden, hem de ana ve/veya babasından ölüm gelirine hak kazananlara, tercihine göre eşinden ya da ana ve/veya babasından bağlanacak geliri ödenecektir.

Gelir bağlanan kanun 5510 5510
Gelir türü Ölüm geliri (eşinden) Ölüm geliri (anneden)
Gelir başlangıç tarihi 1/2/2012 1/9/2016
Gelir miktarı 600 TL 540 TL
Değerlendirme:

Hem eşinden hem de annesinden ölüm gelirine hak kazanan hak sahibine tercih ettiği gelir ödenir. Diğeri kapsamdan çıkarılır.

Evliliğin ölüm nedeniyle sona ermesi durumunda sonraki eşinden de gelire hak kazananlara tercih ettiği gelir bağlanacaktır.

Gelir bağlanan kanun 5510 5510
Gelir türü Ölüm geliri (I.eşinden) Ölüm geliri (II.eşinden)
Gelir başlangıç tarihi 1/8/2013 15/3/2020
Gelir miktarı 800 TL 1000 TL
Değerlendirme:

İki  eşinden  gelire  hak  kazanan  eşe,  tercih  ettiği  gelir  ödenir.  Diğeri  kapsamdan çıkarılır.

Gelir ve aylıkların birleşmesi

Malullük, yaşlılık, ölüm sigortaları ve vazife malullüğü ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortasından hak kazanılan aylık ve gelirler birleşirse, sigortalıya veya hak sahibine bu aylık veya gelirlerden yüksek olanın tamamı, az olanın yarısı, eşitliği halinde ise iş kazası ve meslek hastalığından bağlanan gelirin tümü, malullük, vazife malullüğü, yaşlılık veya ölüm aylığının yarısı bağlanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Malullük aylığı Ölüm geliri (eşinden)
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2010 1/9/2014
Aylık miktarı 800 TL (Tam) 600 TL (Yarım) 300 TL
Değerlendirme:

Sigortalıya hem malullük aylığı hem de eşinden dolayı ölüm geliri bağlanır. Ancak yüksek olan malullük aylığı tamdan, az olan ölüm geliri yarımdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Yaşlılık aylığı Sürekli iş göremezlik geliri
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2010 1/9/2012
Aylık miktarı 700  TL (Tam) 550 TL (Yarım) 225 TL
Değerlendirme:

Sigortalıya hem yaşlılık aylığı hem de sürekli iş göremezlik geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan yaşlılık aylığı tamdan, az olan iş göremezlik geliri yarımdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm geliri (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/2/2012 1/9/2016
Aylık miktarı 620 TL (Tam) 540 TL (Yarım) 270 TL
Değerlendirme:

Eşinden ölüm aylığına, babasından da ölüm gelirine hak kazanan hak sahibine, eşinden dolayı ölüm aylığı, babasından dolayı ölüm geliri bağlanır, ancak yüksek olan eş aylığı tamdan, az olan ölüm geliri ise yarımdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Ölüm Aylığı (anneden) Ölüm Geliri (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/2/2012 1/7/2015
Aylık miktarı 700  TL (Tam) 650 TL (Yarım) 325 TL
Değerlendirme:

Çocuğa anneden ölüm aylığı, babadan ölüm geliri bağlanır. Ancak bunlardan yüksek olan ölüm aylığı tamdan, az olan ölüm geliri yarımdan ödenir.

 

 En yüksek ödemeye imkan veren iki dosyanın tespiti

Yukarıda belirtilen sıralamaya göre yapılacak değerlendirmeler sonucunda, bir kişide ikiden fazla gelir veya aylık birleştiği takdirde, bu gelir ve aylıklardan en fazla ödemeye imkan veren iki dosya üzerinden gelir veya aylık bağlanacak, diğer dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşecektir.

En yüksek ödemeye imkan veren iki dosyanın tespitinde; sadece en düşük miktarlı dosyanın sistemden çıkarılması şeklinde değil, tam yarım ödenmesi durumları da dikkate alınarak sigortalı veya hak sahibine en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılacaktır.

İkiden fazla dosyadan gelir veya aylığa hak kazananlardan, en yüksek ödemeye imkan verecek iki dosyanın tespitine esas olmak üzere aylık ve gelirlerle ilgili yapılacak mukayesede; sigortalı veya hak sahibinin gelir ve aylığından yapılan kesintiler hariç olmak üzere ödemeye esas bir aylık tutarı dikkate alınacağından, (Ölüm dosyalarında dosya bazında ödenen gelir ve aylık miktarı değil, hak sahibine hissesi oranında düşen gelir ve aylık miktarı dikkate alınacaktır.) kesinlikle gelir ya da aylık tutarının belirlenmesine ilişkin ortalama aylık kazanç ve ABO gibi unsurlardan hareket edilerek mukayese yapılmayacaktır. Sigortalı veya hak sahibi bazında  ödenen  gelir  ve  aylık  tutarları  alt  sınır  aylıkları  da  dikkate  alınmak  suretiyle mukayeselerde esas alınacaktır. Kanunun alt sınır aylığının uygulanmasına ilişkin 55 inci maddesinin uygulandığı ve ödemelerin alt sınır aylığı üzerinden yapıldığı durumlarda, mukayeselerde alt sınır aylığı esas alınacaktır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Yaşlılık aylığı Sürekli iş göremezlik geliri
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2010 1/9/2012
Aylık miktarı 800  TL (Tam) 700 TL (Yarım) 350 TL
Değerlendirme:

Sigortalıya hem yaşlılık aylığı hem de sürekli iş göremezlik geliri ödenmektedir. Yaşlılık aylığı yüksek olduğu için tamdan, sürekli iş göremezlik geliri az olduğu için yarımdan ödenir.

 Sigortalı bu şekilde gelir ve aylık almaya devam ederken 01/04/2015 tarihinde eşinden de ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510 5510
Aylık türü Yaşlılık aylığı Sürekli iş göremezlik geliri Ölüm geliri (eşinden)
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2010 1/9/2012 1/4/2015
Aylık miktarı 800  TL

(Kapsamdan çıkar)

700 TL (Tam) 670 TL (Tam)
Değerlendirme:

Bu durumda, sigortalının hak kazandığı bütün gelir ve aylıklar mukayese yapılarak en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılır ve bir dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Yaşlılık  Aylığı            800     Tam
İş Göremezlik Geliri   700    Yarım 350
800+350=1150 TL

İş Göremezlik Geliri 700 Tam Ölüm Geliri  670 Tam 700 + 670 =1370 TL ödenir.
Yaşlılık Aylığı              800    Tam
Ölüm Geliri                  670   Yarım 335
800+335= 1135 TL

Mukayeseler sonucu en yüksek ödemeye imkan veren dosyaların; sürekli iş göremezlik geliri ile ölüm geliri olduğu görüldüğünden, bu iki dosyadan ödemeler yapılır ve yaşlılık aylığı yeni bir durum değişikliğine kadar kapsamdan çıkarılır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı  (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2014 1/8/2016
Aylık miktarı 600 TL (Yarım) 800  TL (Tam)
Değerlendirme:

Çocuğa anne ve babadan ölüm aylığı bağlanmış olup, babadan bağlanan ölüm aylığı daha yüksek olduğu için tamdan, anneden bağlanan ölüm aylığı daha az olduğu için yarımdan ödenir.

 Çocuk anneden dolayı 1/3/2014 tarihi itibariyle ölüm gelirine de hak kazanmıştır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (babadan) Ölüm geliri (anneden)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2014 1/8/2016 1/3/2014
Aylık miktarı 600 TL

(Kapsamdan çıkar)

800  TL (Tam) 700 TL (Yarım)
Değerlendirme:

Bu durumda, çocuğun hak kazandığı bütün gelir ve aylıklar mukayese yapılarak en yüksek ödemeye imkan veren iki dosyadan ödeme yapılır ve bir dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı (anneden)     600    Yarım 300 Ölüm Aylığı (babadan)     800    Tam 800+300=1100 TL
Ölüm Aylığı (anneden)     600   Yarım 300 Ölüm Geliri  (anneden)  700   Tam
700 + 300 =1000 TL
Ölüm Aylığı (babadan)     800   Tam Ölüm Geliri  (anneden)    700  Yarım 350

800+350= 1150 TL ödenir.

Mukayeseler sonucu en yüksek ödemeye imkan veren dosyaların; babadan ölüm aylığı, anneden de ölüm geliri olduğu görüldüğünden, bu iki dosyadan ödemeler yapılır ve anneden ölüm aylığı yeni bir durum değişikliğine kadar kapsamdan çıkarılır.

Çocuk bu defa 1/8/2016 tarihi itibariyle babadan da ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (babadan) Ölüm geliri (anneden) Ölüm geliri (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2014 1/8/2016 1/3/2014 1/8/2016
Aylık miktarı 600 TL

(Kapsamdan çıkar)

 

800  TL

700 TL

(Kapsamdan çıkar)

 

1000 TL

 

Değerlendirme:

Mukayeselerde 54 üncü maddedeki sıralamadan hareket edilerek gelir ve aylıklar karşılaştırılır ve en yüksek ödemeye imkan veren iki dosya tespit edilir ve diğer iki dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı (anneden) 600     Yarım 300 Ölüm Aylığı (babadan) 800   Tam 300+800 = 1100 TL

Ölüm Geliri (anneden)    700   Yarım 350 Ölüm Geliri (babadan) 1000 Tam
350 + 1000   = 1350 TL

Ölüm Geliri (anneden)  700    Tam Ölüm Aylığı (anneden) 600  Yarım 300
700 + 300 = 1000 TL

Ölüm Geliri  (babadan)  1000  Tam
Ölüm Aylığı(babadan)     800  Yarım 400
1000 + 400 = 1400 TL ödenir.

Ölüm Geliri (anneden) 700 Yarım 350
Ölüm aylığı (babadan) 350 + 800 = 1150 TL 800 Tam
Ölüm Geliri (babadan) 1000 Tam
Ölüm aylığı (anneden) 1000 + 300 = 1300 TL 600 Yarım 300

Bu durumda, babadan  dolayı ölüm geliri ve ölüm aylığı  ödenir.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm geliri (eşinden) Yaşlılık aylığı
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2011 1/5/2011 1/4/2015
Aylık miktarı 600  TL (Tam) 700 TL

(Kapsamdan çıkar)

1000 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı eşinden dolayı ölüm geliri ve aylığı almakta iken kendi çalışmalarından dolayı yaşlılık aylığına hak kazanmıştır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı   600        Yarım 300 Ölüm Geliri     700        Tam

300 + 700 = 1000 TL

Ölüm Aylığı     600       Tam Yaşlılık Aylığı 1000      Tam 600 + 1000 = 1600 TL ödenir.

Ölüm Geliri         700    Yarım 350 Yaşlılık Aylığı  1000    Tam

350 + 1000 = 1350 TL

 

Sigortalı  bu  defa  15/06/2015  tarihi  itibariyle  sürekli  iş  göremezlik  gelirine  hak kazanmıştır.

Aylık bağlanan kanun 5510 5510 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm geliri (eşinden)  

Yaşlılık aylığı

Sürekli iş göremezlik geliri
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2011 1/5/2011 1/4/2015 15/6/2015
Aylık miktarı 600  TL

(Kapsamdan çıkar)

 

700 TL

(Tam)

1000 TL

(Kapsamdan çıkar)

 

1200 TL

 

Değerlendirme:

Mukayeselerde daha önce kapsamdan çıkarılan dosyalar da dahil olmak üzere 54 üncü maddedeki sıralamadan hareket edilerek gelir ve aylıklar karşılaştırılır ve en yüksek ödemeye imkan veren iki dosya tespit edilir ve diğer iki dosya kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler:

Ölüm Aylığı 600 Tam Yaşlılık Aylığı 1000 Tam 600 + 1000 = 1600 TL
Ölüm Geliri 700 Tam İş Göremezlik Geliri 1200 Tam 700 + 1200 = 1900 TL ödenir.

Ölüm Aylığı  600      Yarım 300
Ölüm Geliri  700      Tam
300 + 700 = 1000 TL

 

Yaşlılık Aylığı  1000     Yarım 500
İş Göremezlik Geliri  1200     Tam
500 + 1200 = 1700 TL

Ölüm Aylığı   600    Yarım 300
İş Göremezlik Geliri 1200     Tam
300 + 1200 = 1500 TL

 

Yaşlılık Aylığı 1000  Tam
Ölüm Geliri       700   Yarım 350
1000 + 350 = 1350 TL

 

Bu durumda, daha önce kapsamdan çıkarılan ölüm geliri ile yeni hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri en yüksek ödemeye imkan veren dosyalar olduğu için ödenir, diğer iki dosya kapsamdan çıkarılır.

 

Kanunun yürürlük tarihinden önce bir veya birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlar

 Kanunun geçici 7 nci maddesi uygulamasına ilişkin usul ve esaslar

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alınması durumunda, bu gelir ve aylıklar ödenmeye devam edilecektir. Kanunun geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında; sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanması durumunda yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosyanın kapsamdan çıkarılacağı hüküm altına alınmıştır.

Kanunun geçici 7 nci maddesiyle ilgili uygulama aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır.

 

  • İştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç, 4/1-(a), 4/1-(b) ve 4/1-(c) bentleri kapsamında sayılan sigortalı veya hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanuna veya 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre gelir/aylığa hak kazanmaları halinde geçici 7 nci madde uygulanacaktır.

 

  • Yukarıdaki1.1 inci maddeye konu dosyalarda mukayese işlemi yapılırken,

Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanılması halinde, 54 üncü maddeye göre mukayese işlemi sadece statüleri (sigortalılık halleri) aynı olan sigortalılar için (Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar hariç) yapılacak, statülerin farklı olması halinde karşılaştırma yapılmayacaktır.

506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde, mukayese işlemi; hak kazanılan veya ödenen gelir ve aylıkların aynı kanuna göre olması durumunda ilgili kanun hükümlerine göre yapılacak, farklı kanunlar olması durumunda ise karşılaştırma yapılmayacaktır. Mukayese işlemi yapılıp kapsamdan çıkarılacak gelir veya aylığa karar verildikten Ödenecek gelir veya aylık sayısı Kanunun yürürlük tarihinden önceki dosya sayısından, Ödenecek gelir ve aylıkların miktarı, Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen gelir ve aylıkların miktarından, az olmayacaktır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun geçici 7 nci maddesine göre yapılan değerlendirmede kapsamdan çıkarılan dosya veya dosyalardaki gelir ve aylık hakları, durum değişikliği veya diğer bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanıldığı tarihe kadar düşer. Bu işlem, her durum değişikliğinde veya yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde tekrarlanacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir veya aylık alanlar

Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir ve aylık almakta iken, Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazananlar

İştirakçiliği Kanunun yürürlük tarihinden önce başlayan Kanunun 4/1-(c) bendi kapsamındaki sigortalılar hariç olmak üzere, Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir veya aylık almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanuna göre yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanan sigortalı ve hak sahiplerine,

Eski ve yeni sigortalılık halinin aynı olması durumunda (Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendine tabi sigortalılar hariç) Kanunun 54 üncü maddesi,

Farklı olması halinde ise, önceki mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Aylık bağlanan kanun 506 5510
Aylık türü Yaşlılık aylığı Sürekli iş göremezlik geliri 4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2007 1/9/2009
Aylık miktarı 750 TL (Tam) 650 TL (Yarım) 325 TL
Değerlendirme:

Sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinde statüsü 4/1-(a) dır.

Bu durumda; 506 sayılı Kanuna göre aldığı yaşlılık aylığında da statüsü 4/1-(a) olduğundan, 54 üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan yaşlılık aylığı tamdan, az olan sürekli iş göremezlik geliri yarımdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 1479 5510
Aylık türü Yaşlılık Aylığı Sürekli iş göremezlik geliri-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2005 1/9/2010
Aylık miktarı 800 TL (Tam) 700 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinde statüsü 4/1-(a) dır. 1479 sayılı Kanuna göre aldığı yaşlılık aylığının statüsünün 4/1-(b) olması nedeniyle statüler farklı olduğundan 54 üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılmaz, her iki dosyadan gelir ve aylık tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 5434 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm aylığı (babadan)-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/11/2005 1/9/2020
Aylık miktarı 800 TL (Tam) 580 TL (Tam)
Değerlendirme:

Ölen  sigortalıların  statüleri  farklı  olduğundan  5434-4/1-(c),  5510-4/1-(a)  54  üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılmaz ve iki aylık da tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 1479 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Yaşlılık aylığı-4/1-(b)/ (4 numaralı alt bendi)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2004 1/6/2010
Aylık miktarı 450 TL (Tam) 700 TL (Tam)

 

Aylık bağlanan kanun 506 5510
Aylık türü Sürekli iş göremezlik geliri Malullük aylığı-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/6/2003 1/10/2009
Aylık miktarı 900 TL (Tam) 800 TL (Yarım)

400 TL

Değerlendirme:

Sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden sonra hak kazandığı malullük aylığının statüsü 4/1-(a) dır.

Bu durumda; 506 sayılı Kanuna göre aldığı sürekli iş göremezlik gelirinin de statüsü 4/1-(a) olduğundan, 54 üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan sürekli iş göremezlik geliri tamdan, az olan malullük aylığı  yarımdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (babadan) Ölüm aylığı (anneden)-4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/11/2005 1/9/2009
Aylık miktarı 580 TL (Tam) 800 TL (Tam)
Değerlendirme:

Ölen  sigortalıların  statüleri  farklı  olduğundan  (506-4/1-(a),  5510-4/1-(b))  54  üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılmaz ve her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm aylığı(babadan )-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/11/2005 1/9/2009
Aylık miktarı 580 TL (Tam) 800 TL (Tam)
Değerlendirme:

Ölen  sigortalıların  statüleri  aynı  olduğundan  54  üncü  madde  hükümlerine  göre değerlendirme yapılarak tercih ettiği aylık ödenerek diğeri kapsamdan çıkarılır.

 

Aylık bağlanan kanun 1479 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı(babadan)

4/1-(b)/(3 numaralı alt bendi)

Aylık başlangıç tarihi 1/7/2005 1/3/2010
Aylık miktarı 450 TL (Yarım)

225 TL

600 TL (Tam)
Değerlendirme:

Ölen  sigortalıların  statüleri  aynı  olduğundan  54  üncü  madde  hükümlerine  göre değerlendirme yapılarak yüksek olanı tamdan, az olanı yarımdan ödenir.

Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir ve aylık almakta iken, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması

Bu durumda, gelir ve aylıkların;

Aynı kanuna göre hak kazanılması halinde, ilgili kanun hükümleri,

Farklı kanunlara göre hak kazanılması halinde ise, iki dosyadan gelir ve aylık ödenmesi, gerekmektedir.

Aylık bağlanan kanun 506 1479
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm aylığı (babadan) Ölüm tarihi: 2/7/2007
Aylık başlangıç tarihi 1/8/2003 1/2/2010
Aylık miktarı 750 TL (Tam) 450 TL (Tam)
Değerlendirme:

Farklı kanunlara göre hak kazanılan iki dosyaya Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanamayacağından, iki aylık da tam olarak ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 506
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden)-A) Ölüm aylığı (babadan)-(A) Ölüm tarihi: 04/05/2002
Aylık başlangıç tarihi 1/1/1999 1/2/2010
Aylık miktarı 630TL (Tam) 540 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

İki dosyadan bağlanan aylık aynı Kanuna göre ödendiğinden, 506 sayılı Kanuna göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan aylık ödenir, diğeri kapsamdan çıkarılır.

 

Aylık bağlanan kanun 2926 506
Aylık türü Yaşlılık aylığı Sürekli iş göremezlik geliri Son takvim ayı: 2008/06
Aylık başlangıç tarihi 1/11/2002 1/11/2008
Aylık miktarı 400 TL (Tam) 600 TL (Tam)
Değerlendirme:

Farklı kanunlara göre hak kazanılan iki dosyaya Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanmayacağından, gelir ve aylık tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 506
Aylık türü Yaşlılık aylığı-(A) Ölüm geliri(eşinden)-(S) Ölüm tarihi: 5/10/2005
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2005 1/3/2011
Aylık miktarı 800 TL (Tam) 600 TL (Yarım) 300 TL
Değerlendirme:

İki dosyadan bağlanan gelir ve aylık aynı Kanuna göre ödendiğinden, 506 sayılı Kanuna göre değerlendirme yapılır ve yüksek olan aylık tamdan, az olan gelir yarımdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 5434
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm aylığı (babadan)
Aylık başlangıç tarihi 1/2/2000 1/6/2009
Aylık miktarı 750 TL (Tam) 700 TL (Tam)
Değerlendirme:

Farklı kanunlara göre hak kazanılan iki dosyaya Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanmayacağından, her iki aylık da tam olarak ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 1479 1479
Aylık türü Ölüm aylığı (babadan) Ölüm aylığı (anneden) Ölüm tarihi: 04/05/2003
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2002 1/10/2008
Aylık miktarı 630 TL (Tam) 540 TL (Tam)
Değerlendirme:

Hak sahibi çocuk babadan dolayı ölüm aylığı almakta iken, 4/5/2003 tarihinde ölen annesinden dolayı 30/3/2009 tarihinde tahsis talebinde bulunduğundan zamanaşımı uygulanarak tarafına 1/10/2008 tarihi itibariyle aylık bağlanır.

Anne ve baba aylığı 1479 sayılı Kanuna göre hak kazanılan aylıklar olduğundan değerlendirme bu Kanun hükümlerine göre yapılacaktır. Hak sahibi çocuk aylıklara hak kazandığı tarihlerde 18 yaşından küçük olduğundan 18 yaşını dolduruncaya kadar her iki dosyadan da aylıklar tamdan ödenir. 18 yaşını doldurduğu tarihi takip eden ödeme dönemi itibariyle yüksek olan ölüm aylığı (babadan dolayı) ödenir, az olan ölüm aylığı (anneden dolayı) ise kesilir.

Not: Çocuğun malul olması durumunda iki aylık 18 yaşını doldurduğu tarihten sonra da ödenmeye devam edilir.

 

  • Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir/aylık almakta iken, Kanuna göre birden fazla dosyadan gelir/aylığa hak kazananlar

Sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden önce bir dosyadan gelir veya aylık almakta iken Kanuna göre birden fazla dosyadan gelir veya aylığa hak  kazanmaları halinde, yukarıdaki 2.2.1 inci maddede açıklanan kurallar bu dosyalar için de geçerli olacaktır. Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen gelir veya aylığın statüsü ile Kanuna göre hak kazanılan gelir veya aylıkların statülerinin aynı olması halinde 54 üncü madde hükümleri uygulanacak, farklı olması halinde ise karşılaştırma yapılmayacaktır.

Aylık bağlanan kanun 506 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Yaşlılık aylığı 4/1-(a) Sürekli iş göremezlik geliri 4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/9/2004 1/2/2009 1/4/2011
Aylık miktarı 600  TL (Tam) 1200 TL (Tam) 900 TL (Yarım)

(Kapsamdan çıkar)

 

Aylık bağlanan kanun 1479 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (babadan) 4/1-(a) Ölüm geliri (eşinden)-4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2001 1/8/2009 1/10/2011
Aylık miktarı 600 TL (Tam) 800  TL (Tam) 700 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Hak sahibi 1479 sayılı Kanuna göre anneden ölüm aylığı, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden babadan ölüm aylığı almakta iken bu defa yine Kanuna göre 4/1-(b) statüsünden eşinden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda;

1479 Ölüm Aylığı (anne)  600  Yarım 300
5510 Ölüm Geliri 4/1-(b) (eş) 700  Tam
300 + 700  = 1000 TL

1479 Ölüm Aylığı (anne)  600 Tam
5510 Ölüm Aylığı 4/1-(a) (baba) 800 Tam
600 + 800 = 1400 TL ödenir.

5510 Ölüm Aylığı (baba) 800  Tam
5510 Ölüm Geliri (eş)  700   Yarım  350
800 + 350 = 1150 TL

En düşük miktarlı dosya Kanuna göre 4/1-(b) statüsünden eşten dolayı hak kazanılan ölüm geliri olduğundan kapsamdan çıkarılır.

 

Yukarıdaki örnekte Kanunun yürürlük tarihinden önceki hak kazanılan aylığın 506  sayılı Kanuna göre olduğu  varsayıldığında ise,

Aylık bağlanan kanun 506 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (babadan) 4/1-(a) Ölüm geliri (eşinden)-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2001 1/8/2009 1/10/2011
Aylık miktarı 600 TL

(Kapsamdan çıkar)

800  TL (Tam) 700 TL (Yarım)

350 TL

Değerlendirme:

Hak sahibi 506 sayılı Kanuna göre anneden ölüm aylığı, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden babadan ölüm aylığı almakta iken, bu defa yine Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden eşinden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda;

506   Ölüm Aylığı (anne)   600   Yarım 300
5510 Ölüm Aylığı 4/1-(a) (baba) 800     Tam
300 + 800 = 1100 TL

506   Ölüm Aylığı (anne)        600    Yarım 300 5510 Ölüm Geliri 4/1-(a) (eş) 700      Tam

300 + 700  = 1000 TL

5510 Ölüm Aylığı (baba) 800   Tam

5510 Ölüm Geliri (eş)      700 Yarım 350

800 + 350 = 1150 TL ödenir.

En düşük miktarlı dosya 506 sayılı Kanuna göre anneden dolayı ölüm aylığı olduğundan kapsamdan çıkarılır.

 

Aylık bağlanan kanun 5434 5510 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm aylığı (babadan)-4/1- (a) Ölüm geliri (anneden)-4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2001 1/8/2009 1/10/2011
Aylık miktarı 1500 TL

(Değerlendirme dışıdır)

 

950  TL (Tam)

700 TL (Yarım)

350 TL

Değerlendirme:

Kadın sigortalı 5434 sayılı Kanuna göre hak sahibi olarak eşinden ölüm aylığı, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden babadan ölüm aylığı almakta iken, bu defa Kanuna göre 4/1-(b) statüsünden anneden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

 

Buna göre;
5434 Ölüm Aylığı (eş) 1500 Tam Değerlendirme dışıdır
5510 Ölüm Aylığı (baba) 950 Tam
5510 Ölüm Geliri  (anne) 700 Yarım 350

 

Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık alanlar

Kanunun yürürlük tarihinden önce birden fazla dosyadan gelir veya aylık almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde, yeni bağlanacak dosyadaki gelir ve aylık miktarı da dahil olmak üzere mukayese yapılarak en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılacaktır. Mukayese işlemi sadece statüleri (sigortalılık halleri) aynı olan sigortalılar için yapılacak, statülerin farklı olması halinde karşılaştırma yapılmayacaktır.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlara göre yeni bir dosyadan gelir ve aylığa hak kazanılması halinde; mukayese işlemi hak kazanılan veya ödenen gelir ve aylıkların aynı kanuna göre olması durumunda ilgili kanun hükümlerine göre yapılacak, farklı kanunlar olması durumunda ise karşılaştırma yapılmayacaktır.

Yapılan mukayeseler sonucunda, kapsamdan çıkarılacak dosyaya karar verildiğinde, tercih durumları hariç olmak üzere sigortalı ve hak sahiplerine ödenecek gelir ve aylıklara ilişkin dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarı, Kanunun yürürlük tarihinden önceki dosya sayısı ile gelir ve aylık miktarının altında olmayacaktır.

Aylık bağlanan kanun 506 1479 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (eşinden) Ölüm geliri (babadan) 4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2004 1/9/2006 1/4/2015
Aylık miktarı  

1000  TL (Tam)

500 TL (Yarım)

250 TL

(Kapsamdan çıkar)

 

800 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı, Kanuna göre 4/1-(b) statüsünden babasından dolayı ölüm gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda 54 üncü madde hükümleri, 1479 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı, Kanuna göre babadan hak kazandığı ölüm geliri için uygulanır ve 506 sayılı Kanuna göre anneden aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışında tutulur.

Bu durumda;

1479 Ölüm Aylığı (eş)     500   Yarım 250 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (baba)  800  Tam

 

506 Ölüm Aylığı (anne) 1000 Tam

1000 + 800= 1800 TL ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 1479 5510
Aylık türü Ölüm Aylığı (babadan) Ölüm Aylığı (eşinden) Ölüm Aylığı (anneden)-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2005 1/6/2007 1/8/2012
Aylık miktarı  

700 TL (Tam)

500 TL (Tam) 600 TL (Yarım)

300 TL

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme

Sigortalı, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden annesinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda 54 üncü madde 506 sayılı Kanuna göre babadan dolayı ödenen ölüm aylığı ile Kanuna göre anneden hak kazandığı ölüm aylığı için uygulanır ve 1479 sayılı Kanuna göre eşinden aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışında tutulur.

Bu durumda;

506   Ölüm Aylığı (babadan) 700   Tam

5510 Ölüm Aylığı (anne)       600   Yarım 300 Kapsamdan çıkar

1479 Ölüm Aylığı (eş)            500   Tam

700 + 500= 1200 TL ödenir.

Kanuna göre anneden aldığı ölüm gelirinin miktarı en az olduğu için kapsamdan çıkarılır ve ödenmesi gereken iki dosya tekrar karşılaştırılmaz.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1200 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 1200 TL ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 1479 5510
Aylık türü Ölüm aylığı-(Eş) Ölüm aylığı (babadan) Ölüm geliri (anneden)-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/6/2003 1/10/2006 1/8/2012
Aylık miktarı  

700 TL (Tam)

300 TL (Tam) 600 TL (Yarım)

300 TL

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme :

Sigortalı, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden annesinden dolayı ölüm gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda 54 üncü madde, 506 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ödenen ölüm aylığı ile Kanuna göre anneden hak kazandığı ölüm geliri için uygulanır. 1479 sayılı Kanuna göre babadan aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışında tutulur.

 

Bu durumda;
506  Ölüm Aylığı (eş) 700 Tam
5510 Ölüm Geliri (anne) 600 Yarım 300
1479 Ölüm Aylığı (babadan) 300 Tam Kapsamdan çıkar
700 + 300= 1000 TL ödenir.

 

lık bağlanan kanun 506 506 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden)-(A) Yaşlılık aylığı-(S) Sürekli iş göremezlik geliri -4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/11/2002 1/7/2006 1/3/2013
Aylık miktarı 600 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

1200 TL (Yarım)

600 TL

1500 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı 506 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı ile   yaşlılık aylığı almakta iken, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır.

Kanuna göre hak kazandığı sürekli iş göremezlik gelirinin statüsü de 4/1-(a) kapsamında olduğundan, Kanuna ve 506 sayılı Kanuna göre hak kazanılan gelir ve aylıklar 54 üncü madde hükmüne göre değerlendirilir.

Bu durumda;

506 Ölüm Aylığı (eşinden) 600  Tam

506 Yaşlılık Aylığı             1200  Tam

600 + 1200 = 1800 TL

 

506 Ölüm Aylığı (eşinden)    600  Yarım 300 5510 Sürekli İş Göremezlik Geliri 4/1-(a) 1500  Tam 300 + 1500 = 1800 TL

 

506 Yaşlılık Aylığı  1200 Yarım 600 5510 Sürekli İş Göremezlik Geliri 4/1-(a) 1500 Tam 600 + 1500 = 2100 TL ödenir.

 

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1800 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 2100 TL ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 1479 506 506
Aylık türü Yaşlılık aylığı Sürekli iş göremezlik geliri-(A) Ölüm aylığı (eşinin ölüm tarihi 21/5/2000)-(S)
Aylık başlangıç tarihi 1/3/2001 1/4/2008 1/4/2013
Aylık miktarı 800  TL

(Tam)

900 TL (Tam) 700 TL (Yarım) 350 TL

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı 1479 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı, 506 sayılı Kanuna göre sürekli iş göremezlik geliri almakta iken, 21/5/2000 tarihinde 506 sayılı Kanuna göre sigortalı iken ölen eşinden dolayı aylık almakta iken evlenmesi nedeniyle aylığı kesilmiştir. Ancak, bu hak sahibi boşanarak 1/4/2013 tarihinden itibaren yeniden eski eşinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmıştır. Hak kazanılan bu aylık sigortalının ölüm tarihine göre yapılan değerlendirmede 506 sayılı Kanuna göre bağlanacak bir aylık olduğundan, bu dosyalardan hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm aylığı 506 sayılı Kanuna göre değerlendirilerek, 1479 sayılı Kanuna göre alınan yaşlılık aylığı karşılaştırma dışı bırakılır.

Bu durumda;

506 İş Göremezlik Geliri   900   Tam

506 Ölüm Aylığı               700   Yarım 350 Kapsamdan çıkar

1479 Yaşlılık Aylığı          800   Tam

900 + 800 = 1700 TL ödenir.

506 sayılı Kanuna göre eşinden hak kazandığı ölüm aylığının miktarı düşük olduğundan sistemden çıkar ve ödenmesi gereken iki dosya tekrar karşılaştırılmaz.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1700 TL ödenirken, yeni durumda da iki dosya üzerinden 1700 TL ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 5434 506 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (anne) Ölüm aylığı (eş) Ölüm aylığı (baba) 4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2001 1/6/2007 1/8/2012
Aylık miktarı 600 TL (Tam)

(Değerlendirme dışıdır)

 

1000 TL (Tam)

 

900 TL (Tam)

Değerlendirme:

Sigortalı, Kanunun yürürlük tarihinden önce 5434 sayılı Kanuna göre anneden ölüm aylığı, 506 sayılı Kanuna göre de eşten ölüm aylığı almakta iken Kanuna göre 4/1-(b) statüsünden babasından ölüm aylığına hak kazanmıştır.

Bu durumda; 5434 sayılı Kanuna göre alınan aylık değerlendirme dışı olduğundan, bu sigortalının Kanunun yürürlük tarihinden önce iki dosyası yerine bir dosyası varmış gibi değerlendirilerek Kanuna göre hak kazanılan dosyanın statüsüne bakılacaktır.  Statüler farklı olduğundan (506-4/1-(a), 5510-4/1-(b) ) iki aylık da tamdan ödenmeye devam edilir.

Aylık bağlanan kanun 506 1479 5510 5510
Aylık türü  

Ölüm aylığı (eşinden)

 

Ölüm aylığı (babadan)

Ölüm geliri (anneden) 4/1-(a) Ölüm aylığı (anneden) 4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi  

1/3/2004

 

1/8/2006

 

1/3/2014

 

1/3/2014

Aylık miktarı 600 TL 400  TL 800 TL 700 TL
 

Değerlendirme:

1479 sayılı Kanuna göre babadan aldığı ölüm aylığı karşılaştırma dışı tutulur. 506 sayılı Kanuna göre eşten alınan ölüm aylığı ile Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden anneden hak kazanılan gelir ve aylıklar 54 üncü madde hükmüne göre değerlendirilir. Buna göre;

 

Eşten dolayı aylığın tercih edilmesi halinde;

506   Ölüm Aylığı (eş)      600  (Tercih edildi)

5510 Ölüm Geliri (anne)   800

5510 Ölüm Aylığı (anne)  700   Kapsamdan çıkar

 

506 Ölüm aylığı (eş)        600    Yarım 300 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (anne)   800   Tam

1479 Ölüm Aylığı (baba)  400   Tam

800+400 = 1200 TL ödenir.

 

Kanuna göre anne ölüm aylığının tercih edilmesi halinde;

506   Ölüm Aylığı (eş)        600  Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri (anne)     800

5510 Ölüm Aylığı (anne)    700   (Tercih edildi)

 

5510 Ölüm Aylığı (anne)  700     Yarım 350 Kapsamdan çıkar

5510 Ölüm Geliri  (anne)  800     Tam

1479 Ölüm Aylığı (baba)  400     Tam

800+400 = 1200 TL ödenir.

 

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya iki dosya üzerinden 1000 TL ödenirken, yeni durumda iki dosya üzerinden 1200 TL ödenir.

Aylık bağlanan kanun 506 5434 1479 5510
Aylık türü  

Yaşlılık Aylığı

 

Ölüm aylığı (babadan)

 

Ölüm aylığı (eşinden)

Sürekli iş göremezlik geliri  4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/10/2005 1/8/2004 1/1/2005 1/11/2014
Aylık miktarı 1000 TL

(Tam)

700 TL

(Değerlendirme dışıdır)

450 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

900 TL
Değerlendirme:

Kadın  sigortalı  Kanunun  yürürlük  tarihinden  önce  üç  dosyadan  aylık  almakta  iken, Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır.

Aylık  aldığı  dosyalardan  biri  olan  5434  sayılı  Kanuna  göre  babadan  ölüm  aylığı değerlendirme dışındadır.

1479 sayılı Kanuna göre eşinden aldığı ölüm aylığı da karşılaştırma kapsamında değildir. Bu durumda, Kanuna göre hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri 4/1-(a) kapsamında olduğundan, 506 sayılı Kanuna göre alınan yaşlılık aylığı ile karşılaştırılacaktır.

 

Bu durumda sigortalıya;

5434 Ölüm  Aylığı (baba)             700 ödenecek Değerlendirme dışıdır

1479 Ölüm  Aylığı (eşinden)      450 Tam          Kapsamdan çıkar

506 Yaşlılık Aylığı                     1000  Tam

5510 İş Göremezlik Geliri 4/1-(a) 900 Yarım 450

700 + 1000 + 450= 2150 TL ödenir.

En düşük miktarlı dosya 1479 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı ile Kanuna göre hak kazanılan sürekli iş göremezlik geliri olduğundan, gelir kapsamda bırakılarak aylık kapsamdan çıkarılır.

Mukayeseler yapılırken ödenmesine karar verilen gelir ve aylıkların dosya sayısı ile miktarlarının hiçbir şekilde Kanunun yürürlük tarihinden önce ödenen sayı ve miktarlardan az olmaması gerekir. Örnekte sigortalıya üç dosya üzerinden 2150 TL ödenirken, yeni durumda da üç dosya üzerinden 2150 TL ödenir.

 

  • 2926 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıklar

Kanunun 106 ncı maddesinin 4 üncü fıkrası ile 17/10/1983 tarihli ve 2926 sayılı Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanununun tüm maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve bu kapsamda bulunan sigortalılar Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendinde bu Kanuna göre sigortalı sayılmışlardır.

Bu durumda, Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılanlardan, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre sigortalılıkları devam edenlerin, Kanunun yürürlük tarihinden sonra tahsis talebinde bulunmaları halinde, mülga 2829 sayılı Kanunun 8 inci maddesi dikkate alınarak Kanuna göre aylık bağlanırken; aylığa hak kazanma koşulları 1479 sayılı Kanuna göre belirlenecek, aylıkların hesabında ise Kanunun yürürlük tarihine kadar olan hizmetlere ilişkin aylıklar 2926, Kanunun yürürlük tarihinden sonraki hizmetlere ilişkin aylıklar ise Kanun hükümlerine göre hesaplanacaktır.

 

2926 sayılı Kanuna göre bağlanmış aylıkların Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendi hariç Kanun ile 506, 2925, 1479 ve 5434 sayılı kanunlara göre bağlanan veya bağlanacak diğer gelir ve aylıklarla karşılaştırması yapılmayacaktır.

Aylık bağlanan kanun 2926 5510
Aylık türü Malullük aylığı Ölüm aylığı (eş)-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/12/2004 1/11/2012
Aylık miktarı 350 TL (Tam) 500 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanuna göre 4/1-(a) statüsünden eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, statüler farklı olduğundan Kanunun 54 üncü maddesi hükümleri uygulanmaz ve her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 2926 5510
Aylık türü  

Yaşlılık  aylığı

Ölüm aylığı (eş)

4/1-(b)/(4) numaralı alt bendi

Aylık başlangıç tarihi 1/3/2005 1/4/2015
Aylık miktarı 360 TL (Tam) 410 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı 2926 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre sigortalı olan eşinden dolayı ölüm aylığına hak kazanmıştır. Bu durumda, statüler aynı olduğundan 54 üncü madde hükümlerine göre değerlendirme yapılır ve her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 2926 5510
Aylık türü  

Ölüm aylığı (eş)

Yaşlılık aylığı

4/1-(b)/(2) numaralı alt bendi

Aylık başlangıç tarihi 1/2/2000 1/9/2012
Aylık miktarı 600 TL (Tam) 700 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine Kanunun 4/1-(b) bendinin

(2)  numaralı  alt  bendine  göre  yaşlılık  aylığına  hak  kazanmıştır.  Sigortalı  4/1-(b) statüsünün (2) numaralı alt bendine göre aylığa hak kazandığından karşılaştırma yapılmaz.

 

Aylık bağlanan kanun 2926 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eş) Ölüm aylığı (babadan) 4/1-(b)/ (4) numaralı alt bendi
Aylık başlangıç tarihi 1/4/2002 1/9/2013
Aylık miktarı 700 TL (Tam) 500 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2926 sayılı Kanuna göre eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunun 4/1-(b) bendinin (4) numaralı alt bendine göre babadan ölüm aylığına hak kazanmıştır. Statüler aynı olduğundan 54 üncü madde hükümleri uygulanır ve sigortalıya tercih ettiği aylık ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 2926 5510 5510
Aylık türü  

Yaşlılık aylığı

Ölüm aylığı (eşinden)- 4/1-(b)/(4) numaralı alt bendi Sürekli iş göremezlik geliri 4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2006 1/8/2010 1/5/2011
Aylık miktarı 400 TL (Tam) 550  TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

650 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı    2926 sayılı  Kanuna  göre  yaşlılık     aylığı  ve  Kanunun  4/1-(b) bendinin  (4) numaralı alt bendine göre eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken yine Kanuna göre  4/1-

(a) statüsünden sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda, Kanuna göre hak kazanılan gelir ve aylıklar kendi arasında 54 üncü madde hükümlerine göre karşılaştırılır.

Bu durumda;

5510 Ölüm Aylığı (eş)       550 Yarım 275  Kapsamdan çıkar

5510 İş Göremezlik Geliri  650   Tam

2926 Yaşlılık Aylığı            400   Tam

650 + 400 = 1050 TL

Kanuna göre 4/1-(a) kapsamında sürekli iş göremezlik geliri ile 2926 sayılı Kanuna göre hak kazanılan yaşlılık aylığı karşılaştırılmaz ve her iki dosyadan aylık tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 2926 506
Aylık türü Ölüm aylığı (eş) Ölüm aylığı (baba)
Aylık başlangıç tarihi 1/2/2008 1/9/2010
Aylık miktarı 600 TL (Tam) 700 TL (Tam)
Değerlendirme:

Hak sahibi eşinden 2926 sayılı Kanuna göre ölüm aylığı almakta iken, 01/06/2005 yılında vefat eden babasından dolayı 01/09/2010 tarihinde ölüm aylığına hak kazanmıştır.

Bu durumda, ölüm aylıkları farklı kanunlara göre hak kazanıldığından her iki dosyadan aylık tamdan ödenir.

 

  • 2925 sayılı Kanuna göre hak kazanılan gelir ve aylıklar

Kanunla 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun bazı maddeleri değiştirilmiş, bazı maddeleri de yürürlükten kaldırılmıştır. 2925 sayılı Kanunun sigortalı sayılmaya ilişkin maddeleri yürürlükten kaldırıldığından, Kanunun yürürlüğe girdiği 1/10/2008 tarihinden itibaren 2925 sayılı Kanuna göre sigortalı tescili yapılmamakta ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte sigortalılığı devam edenler Kanuna göre 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılarak bu sigortalılar ile bunların hak sahipleri ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin her türlü hak ve yükümlülükleri, Kanunla yürürlükten kaldırılan hükümleri hariç olmak üzere 2925 sayılı Kanuna göre devam etmektedir.

Diğer taraftan, 2925 sayılı Kanunun “Bu Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde uygulanacak maddeler” başlıklı 39 uncu maddesinde Kanunun 54 üncü maddesine atıfta bulunulmuş olup, Kanunun yürürlük tarihinden sonra 2925 sayılı Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklarda Kanunun 54 üncü madde hükümleri uygulanacaktır.

Bunun dışında, 2925 sayılı Kanuna göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıkların, Kanuna göre bağlanacak gelir ve aylıklarla karşılaştırması farklı kanunlar olması nedeniyle yapılmayacaktır.

Aylık bağlanan kanun 2925 2925
Aylık türü Malullük aylığı Ölüm aylığı (eş)
Aylık başlangıç tarihi 1/12/2002 1/10/2011
Aylık miktarı 450 TL (Tam) 620 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna göre malullük aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine 2925 sayılı Kanuna göre eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır.

 

Bu durumda, aylıkların değerlendirilmesi 54 üncü madde hükümlerine  göre yapılacağından her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 2925 5510
Aylık türü Yaşlılık  aylığı Ölüm geliri (eş)-4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2007 1/10/2015
Aylık miktarı 560 TL (Tam) 620 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 2925 sayılı Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine Kanuna göre eşinden 4/1-(a) statüsünden ölüm gelirine hak kazanmıştır. Bu durumda, karşılaştırma yapılmayacağından iki aylık da tam olarak ödenir.

 

 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci madde sandıkları

Kanunun geçici 20 nci maddesinde belirtilen 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personeli için kurulmuş sandıklar, Kurumumuza devredildikten  sonra  devir  tarihi  itibariyle     Kanunun  4/1-(a)  bendi  kapsamında  sigortalı sayılmakta  olup,  bunların  devir  tarihine  kadar  bu  kapsamda  değerlendirilmesi  mümkün bulunmamaktadır.

Diğer taraftan, yine geçici 20 nci maddenin onbirinci fıkrasında söz konusu sandıkların kısa vadeli sigorta kolları ve genel sağlık sigortası hariç diğer hükümleri bakımından vakıf senetlerinde Kanuna aykırı hükümler bulunması halinde, Kanunun yürürlük tarihi itibariyle Kanun hükümlerinin uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre, Kanunun yürürlük tarihinden sonra sandıkların vakıf senetlerine göre bağlayacakları gelir ve aylıklar için Kanunun 54 üncü madde hükümleri uygulanacaktır. Bunun dışında sandıkların vakıf senetlerine göre bağlanan veya bağlanacak gelir ve aylıkların, Kanun ve 506, 2925, 1479, 2926 ve 5434 sayılı kanunlara göre bağlanan diğer gelir ve aylıklarla karşılaştırması yapılmayacak ancak, Kanunun geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrasında belirtilen “yeni dosyadan gelir veya aylık alınmasına hak kazanılması” ibaresinden geçici 20 nci madde sandıklarına tabi hak kazanılan gelir ve aylıklar da anlaşılacaktır.

Aylık bağlanan kanun T.Vakıflar Bankası Em.

Sand.Vak.

T.Vakıflar Bankası Em.

Sand.Vak.

Aylık türü Malullük aylığı Ölüm aylığı (eş)
Aylık başlangıç tarihi 1/8/2005 1/4/2010
Aylık miktarı 900 TL (Tam) 700 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce T.Vakıflar Bankası Sandığı vakıf senedine göre malullük aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine aynı Sandık vakıf senedine  göre eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır.

Bu durumda, aylıkların değerlendirilmesi 54 üncü madde hükümlerine  göre yapılacağından her iki aylık da tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun T.Garanti Bankası Sandığı Vakfı 5510
Aylık türü Yaşlılık  aylığı Ölüm geliri  (eş) 4/1-(a)
Aylık başlangıç tarihi 1/1/2000 1/12/2009
Aylık miktarı 1200 TL (Tam) 650 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce T.Garanti Bankası Sandığı vakıf senedine göre yaşlılık aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanuna göre eşinden ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda, 54 üncü madde hükümlerinin uygulanması söz konusu olmadığından her iki gelir ve aylık tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun T. İş Bankası Sandığı Vakfı T. İş Bankası Sandığı Vakfı
Aylık türü Ölüm aylığı (babadan) Ölüm aylığı (eş)
Aylık başlangıç tarihi 1/5/2005 1/9/2010
Aylık miktarı 700 TL 800 TL
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce T.İş Bankası Sandığı vakıf senedine göre babadan ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra yine aynı Sandık vakıf senedine  göre eşinden ölüm aylığına hak kazanmıştır.

Bu durumda, aylıkların değerlendirilmesi 54 üncü madde hükümlerine  göre yapılacağından hak sahibinin tercihi doğrultusunda tek dosyadan aylık ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı 5510
Aylık türü Ölüm aylığı (eşinden) Yaşlılık aylığı-4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/6/2003 1/12/2009
Aylık miktarı 800 TL (Tam) 900 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce Akbank T.A.Ş. Sandığı vakıf senedine göre eşinden ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra  Kanuna  göre yaşlılık aylığına hak kazanmıştır.

 

Bu durumda, 54 üncü madde hükümlerinin uygulanması söz konusu olmadığından her iki aylık tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun 506 Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı
Aylık türü Ölüm aylığı (anneden) Ölüm aylığı (eşinden)
Aylık başlangıç tarihi 1/6/2003 1/7/2010
Aylık miktarı 750 TL (Tam) 950 TL (Tam)
Değerlendirme:

Sigortalı Kanunun yürürlük tarihinden önce 506 sayılı Kanuna göre annesinden ölüm aylığı almakta iken, Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanuna göre Akbank T.A.Ş. Sandığı vakıf senedine göre eşinden ölüm aylığı hak kazanmıştır.

 

Bu durumda, 54 üncü madde hükümlerinin uygulanması söz konusu olmadığından her iki aylık tamdan ödenir.

 

Aylık bağlanan kanun Akbank T.A.Ş. Bankası Sandığı Vakfı T. İş Bankası Sandığı Vakfı 5510
Aylık türü Yaşlılık aylığı Ölüm aylığı (Eşinden) Ölüm geliri (ikinci eş) 4/1-(b)
Aylık başlangıç tarihi 1/7/2006 1/3/2010 1/3/2010
Aylık miktarı 1000 TL (Tam) 750  TL (Tam) 600 TL (Tam)

(Kapsamdan çıkar)

Değerlendirme:

Sigortalı Akbank T.A.Ş. Sandığından yaşlılık aylığı ve T. İş Bankası Sandığından eşinden dolayı ölüm aylığı almakta iken Kanuna göre de ikinci eşten ölüm gelirine hak kazanmıştır.

Bu durumda, hak kazanılan gelir ve aylıkların karşılaştırılması mümkün olmadığından Kanunun geçici 7 nci maddesinin beşinci fıkrası gereği en düşük miktarlı dosya kapsamdan çıkarılarak en yüksek ödemeye imkan veren diğer dosyalar üzerinden ödeme yapılır.

Örnekte en düşük miktarlı dosya Kanuna göre ikinci eşten hak kazanılan ölüm geliri olduğundan kapsamdan çıkarılır ve sigortalıya yaşlılık aylığı ile eşinden dolayı ölüm aylığı ödenir.

 

Kapsamdan çıkarılacak dosyaların belirlenmesi ve yapılacak işlemler

 Sigortalı ve hak sahiplerinin Kanunun yürürlük tarihinden sonra yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanması halinde, bunların Kanunun yürürlük tarihinden önce hangi kanunlara göre ne tür aylıklar aldığının tespiti sigortalı ve hak sahiplerinin Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesindeki beyanlarının yanı sıra bilgisayar ortamında da yapılacaktır.

Devredilen SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı bilgi işlem veri tabanları henüz ayrı sistemler halinde çalıştığından, sigortalı ve hak sahiplerinin işlemleri her bir sistem üzerinden ayrı ayrı yürütülmektedir. Bu nedenle, sigortalı ve hak sahiplerinin diğer gelir ve aylıklarının tespitinde;

4/1-(a) sigortalılarına gelir veya aylık bağlama işlemi yapılırken, SSK sistemi üzerinden “g cics”, “ods2” girilmek  ve gelen menüye gelir/aylık bağlanacak sigortalı veya hak sahibinin

T.C. Kimlik Numarası girilmek suretiyle, bunların SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı ödemeler sisteminde kayıtlı olup olmadığı ve ne tür aylık aldığı konusunda inceleme yapılacaktır. Aynı menü, 4/1-(b) veya 4/1-(c) sigortalılarının gelir/aylıklarının tespiti için de yetki alınmaksızın kullanılabilecektir.

4/1-(b) ye ilişkin işlemler Emektar Projesi ile ilgili olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılacaktır.

Sigortalı ve hak sahiplerinin hangi kanunlara göre ne tür aylıklar aldığının tespit edilmesi, işlemlerin sonuçlandırılması açısından yeterli olmadığından, gerekli mukayese işlemlerinin yapılabilmesi için bu aylık ve gelirlerin miktarlarının da bilinmesi

Gelir ve aylık miktarları ise;

4/1-(a) sigortalıları için SSK sistemi üzerinden “g cics” “od9a” ekranına gerekli bilgiler girilmek suretiyle yetki alınmaksızın görüntülenebilecektir.

4/1-(b) ye ilişkin işlemler Emektar Projesi ile ilgili olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılacaktır.

4/1-(c) sigortalı veya hak sahiplerinin aylık miktarlarının görüntülenmesi için ilgili personele Kamu Görevlileri Emeklilik İşlemleri Daire Başkanlığından yetki istenilecektir.

Kanunun geçici 7 nci maddesine göre kapsamdan çıkarılacak dosyanın tespit edilmesi halinde, bağlanan bu dosyaya ait gelir veya aylık, 4/1-(a) sigortalıları açısından ödemeler kütüğüne “F” durum kodu ile 4/1-(b) ye ilişkin işlemler ise, Emektar Projesi ile ilgili olarak hazırlanan kullanım kılavuzuna uygun olarak yapılacaktır.

Ödemeler kütüğünde “F” kodu verilen gelir ve aylıklar, yeni bir dosyadan gelir veya aylığa hak kazanılması veya durum değişikliğinde, yeniden mukayese işlemine dahil edileceğinden, işlem yapılacak tarihte bu dosyaya ilişkin gelir veya aylık miktarı, aylık artışları dikkate alınmak suretiyle güncellenecektir.

Sigortalı veya hak sahiplerinin tercihlerinin bilinmesine ihtiyaç duyulması halinde ise, Genelge Eki (Ek- 10) da yer alan yazı ile sigortalı ve hak sahiplerinin tercihleri sorulacak ve bu yazıda hak kazanılan gelir veya aylık miktarları konusunda sigortalı

506 sayılı Kanunun mülga 96 ncı maddesinin beşinci fıkrasının uygulanması (A/S kodları)

506 sayılı Kanunun Kanunla mülga 96 ncı maddesinin beşinci fıkrasında; sigortalı veya hak sahiplerine 506 sayılı Kanun hükümlerine göre bağlanan gelir veya aylıklardan, ilk hak edilen gelir veya aylık dışında sonradan bağlanacak gelir ve aylıklar için alt sınır aylığına ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı, aynı anda birden fazla gelir veya aylığın hak edilmesi halinde ise yüksek olanın ilk hak edilen gelir veya aylık olarak esas alınacağı öngörülmüştür.

Söz konusu kanun hükmü 506 sayılı Kanuna göre bağlanan aylıkları kapsadığından, 4/1-sigortalıları için Kanunun yürürlük tarihi olan 2008 yılı Ekim ayı başından itibaren; Yaşlılık ve malullük sigortasında tahsis talebinde bulunanlara,

Ölüm sigortasında bu tarihten sonra ölenlere,

İş kazası ve meslek hastalıkları sigortasında, sürekli iş göremezlik geliri veya ölüm gelirinin hesaplanmasında, günlük kazancın hesabına giren son takvim ayı bu tarihten sonra olanlara,

Kanun hükümlerine göre gelir veya aylık bağlanacağından, 506 sayılı Kanunun mülga 96 ncı maddesinin beşinci fıkrası  (A/S) uygulanmayacaktır.

Gerek Kanunun yürürlük tarihinden önce gerekse Kanunun yürürlük tarihinden sonra 506 sayılı Kanuna göre bağlanacak ölüm dosyalarında, A/S kodu uygulamasında 6/2/2004 tarihi dikkate alınacaktır.

Sigortalı/sigortalı İKMH geliri dosyası- 5510 SK Yaşlılık aylığı dosyası 5510 SK
İş kazası/ tahsis talep tarihi 30/4/2012 30/8/2018
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/5/2012 1/9/2018
Gelir/aylık miktarı 750,00 TL 650,00 TL
A/S uygulaması Uygulanmayacak Uygulanmayacak
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y)

 

Sigortalı/sigortalı İKMH geliri dosyası- 506 SK Yaşlılık aylığı dosyası 5510 SK-4/1-(a)
İş kazası/ tahsis talep tarihi 30/4/2005 30/8/2010
Gelir/aylık başlangıç tarihi 30/4/2005 01/9/2010
Gelir/aylık miktarı 800,00 TL 1.650,00 TL
A/S uygulaması Uygulanmayacak Uygulanmayacak
Aylık durumu Yarım(Y) Tam(T)

 

Sigortalı/sigortalı Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK İKMH geliri dosyası- 506 SK
İş kazası/ tahsis talep tarihi 30/8/1999 30/9/2008
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/9/1999 30/9/2008
Gelir/aylık miktarı 605,00 TL 800,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Yarım(Y) Tam(T)

 

Sigortalı/sigortalı İKMH geliri dosyası- 506 SK Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK
İş kazası/ tahsis talep tarihi 11/5/2007 30/9/2008
Gelir/aylık başlangıç tarihi 11/5/2007 1/10/2008
Gelir/aylık miktarı 470,00 TL 750,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak (A) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Yarım(Y) Tam(T)

 

Sigortalı/sigortalı Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK-4/1-(a) İKMH geliri dosyası- 5510 SK
İş kazası/ tahsis talep tarihi 30/9/2008 5/6/2009
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/10/2008 1/7/2009
Gelir/aylık miktarı 850,00 TL 490,00 TL
A/S uygulaması Uygulanmayacak Uygulanmayacak
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y)

 

Hak sahibi/sigortalı Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK Ölüm geliri dosyası- 506 SK
Sig. ölüm tar/tah talep tar. 25/8/1999 1/5/2008
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/9/1999 1/6/2008
Gelir/aylık miktarı 750,00 TL 400,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y)

 

Hak sahibi/sigortalı Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK Ölüm geliri dosyası- 506 SK
Sig. ölüm tar/tah talep tar 20/9/1999 5/10/2000
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/10/1999 1/5/2010
Gelir/aylık miktarı 850,00 TL 430,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y)

 

Hak sahibi/ hak sahibi Ölüm aylığı dosyası – 5510 SK-Baba Ölüm geliri dosyası- 506 SK –Ana-4/1-(a)
Sigortalının ölüm tarihi 25/01/2009 25/10/2000
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/2/2009 1/11/2010
Gelir/aylık miktarı 750,00 TL 500,00 TL
A/S uygulaması Uygulanmayacak Uygulanmayacak
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y)

 

Hak sahibi/ hak sahibi Ölüm aylığı dosyası – 506 SK- Baba Ölüm aylığı dosyası- 506 SK – Ana
Sigortalının ölüm tarihi 3/1/2005 15/10/2000
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/2/2009 1/10/2010
Gelir/aylık miktarı 750,00 TL 500,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y)

 

Hak sahibi/ hak sahibi Ölüm geliri dosyası – 506 SK- Eş Ölüm aylığı dosyası- 506 SK – Eş
Sigortalının ölüm tarihi 3/1/2006 3/1/2006
Gelir/aylık başlangıç tarihi 3/1/2006 1/2/2006
Gelir/aylık miktarı 400,00 TL 600,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Yarım(Y) Tam(T)

 

Hak sahibi/ hak sahibi Ölüm geliri dosyası- 5510 SK -Baba Ölüm aylığı dosyası – 5510 SK-Baba
Sigortalının ölüm tarihi 5/10/2010 5/10/2010
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/11/2010 1/11/2010
Gelir/aylık miktarı 400,00 TL 750,00 TL
A/S uygulaması Uygulanmayacak Uygulanmayacak
Aylık durumu Yarım(Y) Tam(T)

 

Hak sahibi/ hak sahibi/sigortalı Ölüm geliri dosyası -506 SK- eş Ölüm aylığı dosyası- 506 SK – eş Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK
Sigortalının ölüm

/tahsis talep tarihi

15/4/2005 15/4/2005 25/4/2008
Gelir/aylık başlangıç tarihi 15/4/2005 1/5/2005 1/5/2008
Gelir/aylık miktarı 455,00 TL 650,00 TL 900,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak (S) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Yarım(Y) Tam(T) Tam(T)

 

Hak sahibi/ hak sahibi/sigortalı Yaşlılık aylığı dosyası – 506 SK Ölüm geliri dosyası -506 SK- Eş Ölüm aylığı dosyası- 506 SK – Eş
Sigortalının ölüm

/tahsis talep tarihi

1/1/2000 18/3/2004 18/3/2004
Gelir/aylık başlangıç tarihi 1/2/2000 18/3/2004 1/4/2004
Gelir/aylık miktarı 950,00 TL 450,00 TL 700,00 TL
A/S uygulaması Uygulanacak(A) Uygulanacak(S) Uygulanacak (S)
Aylık durumu Tam(T) Yarım(Y) Tam(T)

 


Kaynak:Sgk Mevzuatı
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

 

Önceki İçerikSGK Emeklilerinin hak sahiplerine bağlanacak  emekli aylığında alt sınır nedir?
Sonraki İçerikSGK gelir ve aylık bağlama işlerinde zaman aşımı var mıdır?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz