Ana Sayfa SGK SGK Emeklilerinin hak sahiplerine bağlanacak  emekli aylığında alt sınır nedir?

SGK Emeklilerinin hak sahiplerine bağlanacak  emekli aylığında alt sınır nedir?

1077
0

Hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı alt sınırları

 4/1-(a) ve 4/1-(b) sigortalılarının Kanunun yürürlük tarihinden sonra geçen süreler için hesaplanan ve ölen sigortaların hak sahiplerine bağlanacak aylıklar; hak sahibi bir kişi ise Kanunun 55 inci maddesine göre hesaplanan alt sınır aylığının % 80 inden, hak sahibi iki kişi ise % 90 ından az

 4/1-(a) sigortalıları için Kanunun geçici 2 nci maddesine göre bağlanan ölüm aylıklarında; aynı maddenin (a) bendinde belirtilen aylığın hesabında;

2000 yılından önce hizmetlerin bulunması halinde, hak sahiplerine bağlanacak aylıklar mülga 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilmeden önceki,

Sadece 2000 yılından sonra hizmetlerin bulunması halinde ise hak sahiplerine bağlanacak aylıklar mülga 506 sayılı Kanunun 4447 sayılı Kanunla değiştirilen,

96 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki alt sınır aylığının, aylık başlangıç tarihine aylık artışlarıyla taşınmış miktarının; hak sahibi bir kişi ise % 80 inden, hak sahibi iki kişi ise % 90 ından az olmayacaktır.

Diğer taraftan, bir veya iki hak sahibi için ödenecek alt sınır aylıklarının sigortalının aylığından fazla olması halinde, sigortalının aylığı, tamamı dağıtılacak şekilde hak sahiplerine hisseleri oranında ödenecektir.

Buna göre, 4/1-(a) sigortalıları için;

Kanunun yürürlük tarihinden önce bağlanan ölüm gelir/aylıkları ile Kanunun yürürlük tarihinden önce malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalıların hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylıklarına ilişkin alt sınırlar Genelge eki (Ek-8) tabloda gösterilmiştir.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra çalışırken ölen sigortalının hak sahipleri ile Kanunun yürürlük tarihinden sonra malullük ve yaşlılık aylığı almakta iken ölen sigortalıların hak sahiplerine üçlü sisteme göre (506 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + 4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + Kanuna göre aylık bağlama sistemi) bağlanacak aylıkların alt sınırları Genelge eki (Ek-9) tabloda gösterilmiştir.

Kanunun yürürlük tarihinden sonra ölen sigortalının sadece 2000 yılından sonra hizmetlerinin bulunması (4447 sayılı Kanuna göre aylık bağlama sistemi + Kanuna göre aylık bağlama sistemi) halinde hak sahiplerine bağlanacak ölüm aylığı alt sınırları Genelge eki (Ek-9) tabloda gösterilmiştir.

4/1-(b) sigortalıları için Kanunun geçici 2 nci maddesine göre bağlanan ölüm aylıklarında; aynı maddenin (a) bendinde belirtilen aylığın hesabında; ölüm tarihinde yürürlükte bulunan gelir/gösterge tablosu esas alınarak hak sahibi hissesi oranında hesaplanacak aylıklarının yine ölüm tarihinde, yaşlılık ve malullük aylığından ölüm aylığına devirlerde ise yaşlılık veya malullük aylığı başlangıç tarihinde yürürlükte bulunan 1479 sayılı Kanunun mülga 45 inci maddesinde belirtilen birinci basamağın % 45 i tutarındaki aylığın, aylık başlangıç tarihine aylık artışlarıyla taşınmış miktarının hak sahibi bir kişi ise % 80 inden, hak sahibi iki kişi ise % 90 ından, iki hak sahibinden fazla olması durumunda % 100 ünden az olmayacaktır.

Diğer taraftan, bir veya iki hak sahibi için ödenecek alt sınır aylıklarının sigortalının aylığından fazla olması halinde, sigortalının aylığı, tamamı dağıtılacak şekilde hak sahiplerine hisseleri oranında ödenecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte birden fazla dosyadan gelir veya aylık almakta olanlardan; alt sınır aylığı aldıkları dosyadan sosyal yardım zammı ödenmeyenler ile tek dosyadan alt sınır aylığı alıp sosyal yardım zammı ödenenler için sosyal yardım zammının alt sınır aylığına eklenmesi ile eklenmemesi durumunda iki tane alt sınır aylığı oluşmaktadır. Bu durumda, alt sınır aylığı sosyal yardım zammı ilavesi yapılmamış miktar üzerinden devam

506 sayılı Kanunun mülga 96 ncı maddesinin ikinci fıkrasına göre Sosyal Sigortalar Kurumuna devir olan sandıklardan 23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre bağlanmış emekli, adi malullük veya vazife malullüğü aylıkları ile 23/1/1968 tarihli ve 991 sayılı Kanunun geçici 1 inci maddesinin birinci fıkrasına göre Kurumca bağlanan aylıklarla dul ve yetim aylıkları (aylık alan tek kişi de olsa) toplamı, net asgari ücretin % 70 inden aşağı olmayacaktır.

Kanunun geçici 10 uncu maddesinin yedinci fıkrası gereğince, 1/1/2000 tarihinden itibaren sigortalı olup, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce malullük aylığı bağlanması için tahsis talebinde bulunan sigortalılar ile ölen sigortalıların hak sahiplerine 506 sayılı Kanunla bağlanan aylıklar, 506 sayılı Kanunun geçici 89 uncu maddesinde belirtilen alt sınır aylığı esas alınarak aylık başlangıç tarihi itibariyle yeniden hesaplanmış, oluşan farklardan malullük aylığı farkları 2009/Şubat, aktif ölüm aylığı farkları ise 2009/Mayıs ayında hak sahiplerine ödenmiştir.

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak gelirlerde alt sınırlar

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu bağlanacak gelirlerde alt sınır kontrolü sadece başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumdaki sigortalılar için öngörülmüştür. Başkasının bakımına muhtaç olan sigortalılara bağlanacak gelirler, prime esas kazanç alt sınırının aylık tutarının % 85 inden az olmayacaktır.

Buna göre, son takvim ayı yılın birinci altı aylık döneminde ise, ilk altı ay için geçerli prime esas günlük kazanç, son takvim ayı yılın ikinci altı aylık döneminde ise ikinci altı ay için geçerli prime esas günlük kazanç alt sınır hesabında kullanılacaktır. Başkasının bakımına muhtaç sigortalılar için gelir hesabına esas alt sınır gelirleri Genelge eki (Ek-1) tabloda gösterilmiştir.


Kaynak: Sgk Mevzuatı
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

Önceki İçerikSGK Emekli aylığında alt sınır nedir?
Sonraki İçerikBirden fazla emekli aylığına hak kazananların gelir ve aylıkları nasıl birleştirilecek?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz