Ana sayfa Muhasebe Geçmiş tarihli e-fatura kesebilir miyiz?

Geçmiş tarihli e-fatura kesebilir miyiz?

1227
0

VUK 231 /5’ e göre; fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami 7 gün içinde düzenlenebiliyor. Mal ve hizmet teslimi 31.10.2015’te yapılırsa, fatura 06.11.2015 tarihinde, belge tarihi 31.10.2015 olarak düzenlenirse, e arşiv kapsamında düzenlenen faturalar bildirim raporunda bu faturanın düzenlenme tarihi ve zamanına ne yazılmalıdır?

Bu fatura 15 Kasım’da gönderilen rapora mı 15 Aralık’ta gönderilecek rapora mı eklenmelidir?

 

397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin (3.) bölümünde e-faturanın yeni bir belge türü olmadığı, kâğıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip olduğu açıklandıktan sonra “e-Fatura Düzenlenmesi ve İletilmesi” başlıklı (5.) bölümünün beşinci paragrafında “Mükellefler e-Fatura düzenlerken, bu Tebliğde belirtilmeyen hususlarda süreler başta olmak üzere Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer kanun ve düzenlemelerde yer alan usul ve esaslara uymak zorundadır.” açıklaması yapılmıştır.

433 seri numaralı VUK Genel Tebliği “6.2 Belge numarası” başlıklı maddesinde ‘Belge numarası içerisinde yer alan sıra numarası, 4 karakter yıl ve 9 karakter müteselsil numaradan oluşmaktadır. Her bir birim koduna ait sıra numarası kendi içinde oluşturulur ve takip edilir.’

Yukarıda açıklanan maddeler çerçevesinde e-arşiv fatura uygulamasında da fatura tarihi faturanın oluşturulduğu tarihtir. 06 Kasım tarihinde 31 Ekim tarihli fatura oluşturamazsınız. 6 Kasım tarihinde oluşturulan e-arşiv faturayı ise takip eden ayın 15.gününe kadar raporlayıp iletebilirsiniz.

 

 

 

 

 

/>

Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

E-fatura yerine yanlışlıkla e-arşiv düzenledim. Nasıl düzeltme yapacağım?

 

E-Faturaya geçiş zorunluluğu olanlar E-Arşiv fatura kullanmak zorunda mıdır?

 

Akaryakıt istasyonlarında Yazar Kasa Pos sonradan toplu olarak E-Fatura’ya dönüştürülebilir mi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here