20.9 C
İstanbul
Salı, 18 Mayıs 2021 11:58
Ana sayfa Etiketler Nasıl

Etiket: nasıl

Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl...

0
Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl yapılacak? İptal işleminden sonra SGK çıkışı yapılacak mı? Çıkış yapılmadan kuruma dilekçe ile...

Tevkifatlı düzenlenen faturalar nasıl iade edilir?

0
Tevkifat kapsamına alınan işlemlerde ortaya çıkan mal iadeleri ve matrah değişiklikleri ile ilgili olarak aşağıdaki şekilde işlem yapılması gerekmektedir. Mal İadeleri Mal iadelerinde düzeltme, işlem bedeli...

Geçmiş Yıllara ait kira bedelleri 2020 yılında tahsil edilirse nasıl beyan...

0
Geçmiş yıllara ait kira bedellerinin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır? Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil...

Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalara düzenlenen faturalardaki iade işlemi nasıl olacak?

0
Serbest bölgede faaliyet gösteren firmaya, yurtiçindeki firmadan KDV dahil 10.000,00 TL'lik hizmet faturası düzenlenmiştir. Ancak hizmetin yanlış faturalandırıldığı fark edilmiş olup, serbest bölgede faaliyet...

İlaç Bedellerinin KDV’si nasıl hesaplanır?

0
İlaç bedelleri, KDV dahil tutar şeklinde ambalajlara yazılır, bu satışlarda ayrıca vergi hesaplanmaz, beyan edilecek vergi iç yüzde yoluyla hesaplanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,...

Dar mükelleflerin elde ettiği Döviz mevduat faizlerinin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

0
Dar ve tam mükellef gerçek kişinin elde ettiği Döviz/TL mevduat faizi, repo gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl olacaktır? Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında...

Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

0
- Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan  ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı, gelir vergisinden istisna olup,...

Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl yapılır?

0
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde safi tutarın tespiti nasıl yapılmaktadır? Kira gelirinin  vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit  edilebilmektedir:- Götürü Gider Yöntemi....

E-Belge iptallerine kolaylık getiriliyor. 9.2.2021

0
VUK 509 No.lu tebliğe e-Belge iptallerine ilişkin bölüm eklendi 9 Şubat 2021  ...Aynı Tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiştir. “V.10....

Türkiye’deki şirketin idaresi Almanya’daki kişi tarafından yapılıyorsa bu kişiye yapılan ödeme...

0
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156 08/03/2011 Konu : Yurtdışı...