5.5 C
İstanbul
Çarşamba, 03 Mart 2021 0:10
Ana sayfa Etiketler Nasıl

Etiket: nasıl

Geçmiş Yıllara ait kira bedelleri 2020 yılında tahsil edilirse nasıl beyan...

0
Geçmiş yıllara ait kira bedellerinin tahsil edilmesi halinde beyan nasıl yapılır? Mükellefler tarafından o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kira bedelleri, tahsil...

İlaç Bedellerinin KDV’si nasıl hesaplanır?

0
İlaç bedelleri, KDV dahil tutar şeklinde ambalajlara yazılır, bu satışlarda ayrıca vergi hesaplanmaz, beyan edilecek vergi iç yüzde yoluyla hesaplanır. Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri,...

Dar mükelleflerin elde ettiği Döviz mevduat faizlerinin vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

0
Dar ve tam mükellef gerçek kişinin elde ettiği Döviz/TL mevduat faizi, repo gelirlerinin vergilendirilmesi nasıl olacaktır? Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında...

Tam mükellef kurumdan elde edilen kar paylarının vergilendirilmesi nasıl olacaktır?

0
- Her nevi hisse senetleri kar  payları, - İştirak hisselerinden doğan  kazançlar, - Kurumların idare meclisi başkan  ve üyelerine verilen kar paylarının yarısı, gelir vergisinden istisna olup,...

Götürü gider yönteminin seçilmesi durumunda gider indirimi nasıl yapılır?

0
Kira gelirlerinin vergilendirilmesinde safi tutarın tespiti nasıl yapılmaktadır? Kira gelirinin  vergilendirilmesinde, elde edilen gelirin safi tutarı iki farklı şekilde tespit  edilebilmektedir:- Götürü Gider Yöntemi....

E-Belge iptallerine kolaylık getiriliyor. 9.2.2021

0
VUK 509 No.lu tebliğe e-Belge iptallerine ilişkin bölüm eklendi 9 Şubat 2021  ...Aynı Tebliğe “V.10. e-Belgelere İlişkin İptal/İtiraz, İhbar ve İhtarların Bildirilmesi” başlıklı bölüm eklenmiştir. “V.10....

Türkiye’deki şirketin idaresi Almanya’daki kişi tarafından yapılıyorsa bu kişiye yapılan ödeme...

0
Yurtdışı merkezli şirketten elde edilen ve yurtiçindeki şirkete fatura edilen ücret gelirinin vergilendirilmesi   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.34.16.01-GVK 95-156 08/03/2011 Konu : Yurtdışı...

İhraç malı taşıyan araçlara yapılan motorin teslim tarihi ile gümrük çıkış beyannamesi...

0
İhraç malı taşıyan araçlara yapılan istisna kapsamındaki motorin teslimlerinde tevsik edici belgeler   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130-3506 24/02/2016 Konu : İhraç malı taşıyan araçlara...

Net ücret alan çalışanlarda engellilik indirimi nasıl hesaplanacak?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI  İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-120-488576 23.11.2017 Konu : Net ücret alan çalışanlarda engelli indiriminin uygulanması hk. İlgide kayıtlı özelge talep formunda, firmanız tarafından...

Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl...

0
Yabancı uyruklu çalışanların Türk vatandaşı olması durumunda çalışma izin iptali nasıl yapılacak? İptal işleminden sonra SGK çıkışı yapılacak mı? Çıkış yapılmadan kuruma dilekçe ile...