5.9 C
İstanbul
Pazar, 19 Ocak 2020 10:53
Ana sayfa Etiketler Iptal

Etiket: iptal

Garanti markası veya ortak marka teknik şartnamesinin amacı nedir?

0
Garanti markası veya ortak markanın tescili için markanın kullanımına ilişkin usul ve esasları gösteren teknik şartnamenin başvuruyla birlikte sunulması zorunludur. Garanti markası teknik şartnamesi; markanın...

Coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvurusuna kimler başvuru yapabilir?

0
Aşağıda sayılanlar coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı tescil başvurusunda bulunma hakkına sahiptir: Üretici grupları. Ürün veya ürünün kaynaklandığı coğrafi alanla ilgili kamu kurum...

Garanti markası ve ortak marka nedir?

0
Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir. Garanti markasının,...

Marka hakkına tecavüz sayılan haller nelerdir ve cezaları nelerdir?

0
Aşağıdaki fiiller marka hakkına tecavüz sayılır: Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı 7 nci maddede belirtilen biçimlerde kullanmak Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya...

Hangi hallerde marka hakkı sona erer?

0
Aşağıdaki hâllerde marka hakkı sona erer: Koruma süresinin dolması ve markanın süresi içinde yenilenmemesi. Marka sahibinin marka hakkından vazgeçmesi. Marka hakkının sona ermesi, sona erme...

Marka hakkı hangi hallerde iptal edilir, kimler iptal talebinde bulunabilir?

0
Aşağıdaki hâllerde talep üzerine Kurum tarafından markanın iptaline karar verilir: 6769 sayılı kanunun9 uncu maddenin birinci fıkrasında belirtilen hâllerin mevcut olması, Marka sahibinin fiillerinin...

Kamu ihalelerinde tekliflerin değerlendirilmesi nasıl yapılır?

0
İhale komisyonunun talebi üzerine idare tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden yazılı olarak tekliflerini açıklamalarını isteyebilir. Ancak bu...

Kamu ihalelerinde teminat olarak kabul edilecek belgeler nelerdir?

0
Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda gösterilmiştir:  a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine...

Kamu ihale dokümanlarında daha sonradan değişiklik yapılanabilir mi?

0
İlân yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Değişiklik yapılması zorunlu olursa, bunu gerektiren sebep ve zorunluluklar bir tutanakla tespit edilerek önceki ilânlar geçersiz...

Kamu ihale ve ön yeterlilik dokümanlarının içeriği ve idari şartnamede yer...

0
İhale dokümanında; isteklilere talimatları da içeren idari şartnameler ile yaptırılacak işin projesini de kapsayan teknik şartnameler, sözleşme tasarısı ve gerekli diğer belge ve bilgiler...