Ana sayfa Muhasebe Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ne zaman beyan edilir?

Yıllara sari inşaat ve onarma işleri ne zaman beyan edilir?

250
0

Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat ve onarma işleri

(2361 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle değişen madde.) Birden fazla takvim yılına sirayet eden (5035 sayılı Kanunun 48/4-a maddesiyle değişen ibare. Geçerlilik; 01.01.2004, Yürürlük; 02.01.2004) inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde(1) kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir.

Mükellefler bu madde kapsamına giren hallerde her inşaat ve onarma işinin hasılat ve giderlerini ayrı bir defterde veya tutmakta oldukları defterlerin ayrı sayfalarında göstermeye ve düzenleyecekleri beyannameleri işlerin ikmal edildiği takvim yılını takip eden yılın (5766 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle değişen ibare, Yürürlük: 06.06.2008) Mart ayının başından yirmibeşinci günü akşamına kadar(2) vermeye mecburdurlar.

(1)(Değişmeden önceki şekli) inşaat ve onarma işlerinde
(2) (5766 sayılı Kanunla değişmeden önceki şekli) (5228 sayılı Kanunun 59/3-c maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 31.07.2004) Mart ayının onbeşinci günü akşamına kadar(x)
(x) (Değişmeden önceki şekli)Mart ayı sonuna kadar


Daha önceki yıllarda başlamış fakat 2019’da biten yıllara yaygın inşaatla ilgili kar/zarar beyanını 4.dönem geçici vergide mi yapmak lazım, kurumlar vergisi beyannamesinde mi? Kurumlarda yapmamız gerekiyorsa 4.dönem geçici ile kurumlar arasında % 10 u aşan oranda fark çıkacaktır. Sizce doğru işlem nedir?

Geçici vergi beyannamesi verilmez. Yıllık KV beyannamesi verilir.


Yıllara yaygın inşaat taahhüt işinde işi taahhüt eden limited şirket, arsa sahibi gerçek kişidir. Bu durumda arsa sahibinin yapacağı ödemeler stopaj kesintisine tabi olacak mı?

Hayır. GV stopajı olmaz.


Yıllara sari iş ortaklığı nedeniyle karayolu yol yapımı işi yapan firmalarda çalışan personel için asgari ücret desteğinden faydalanmaktadır. Ancak iş ortaklığında geçici vergi verilmemektedir. (yıllara sari olduğu için) bu asgari ücret desteğinden faydalanıldığında gelir tablosunda sadece 602 diğer gelirler yer almakta. Bundan dolayı geçici vergi beyanı verme zorunluluğu doğar mı? Verilen özelgelerde de asgari ücret desteğini hep 602 hesaplarda göstermektedir. Yıllara sari işlemler ile ilgili durum için net bir durum ifade edilmemektedir. Başka bir çözüm olabilir mi?

Sizin de bahsettiğiniz gibi yıllar yaygın inşaat işi yapanlar Geçici vergi beyannamesi vermezler Devletten alınan teşvikler 602 hesap da takip edilir. Bu teşvik için geçici vergi beyanname verme zorunluluğu olmaz.


Kaynak: Resmi Gazete 24.2.2020
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here