Ana sayfa Mevzuat Taahhüt edilen sermaye ödenmeden hisse devri halinde sermaye ödemesi nasıl ödenecek?

Taahhüt edilen sermaye ödenmeden hisse devri halinde sermaye ödemesi nasıl ödenecek?

Ödenmiş olan eski sermaye özvarlık içinde yarısı veya daha fazlasının korunuyor olması gerekir.

35
0

Ortaklara olan borcun sermayeye ilave tespit raporunu hazırlıyorum. Öz varlık hesaplaması bölümünde öz varlıklar toplamı geçmiş yıl zararlarından dolayı eksi bakiyeye düşüyor. Yani ödenmiş sermaye ve geçmiş yıl karlarının toplamı geçmiş yıl zararlarından daha düşük çıkıyor. Bu şekilde şirketin sermayesi öz varlığı içindeki değerini korumuştur maddesine uyuyor mu?

Raporun oluşturulması ve oda tarafından kabul edilmesinde bu maddeyi yazmak şart mıdır?

Ödenmiş olan eski sermaye özvarlık içinde yarısı veya daha fazlasının korunuyor olması gerekir.

Bu sonucu vermiyor ise özvarlık mevcut hali ile yazılmalı, ancak artacak sermaye ve ödenmesi gerekli nakit miktar hesaplaması İstanbul Ticaret Sicili müdürlüğünün bilgilendirmeleri arasında yer verilmiştir.

Bu hesaplamaya uygun artış yapılması ve ödenmesi gereken miktar ödenmiş olarak artış planlaması yapılmalıdır.

Nakit sermaye artışında faiz indirimi nasıl uygulanır?

6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNUNUN 376 NCI MADDESİNİN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞE GÖRE HAZIRLANMIŞ SERMAYE ARTIRIMINA İLİŞKİN HESAPLAMA ÖRNEKLERİ

Örnek 1:  (Özvarlığın eksi olması durumunda)

Sermaye:  60.000 TL

Özvarlık:  -25.000 TL (eksi)

Formül: ( Sermaye + Özvarlık) x 2 = Son Sermaye

(60.000 TL + 25.000 TL) x 2 = 170.000 TL Sermayenin en az 170.000 TL’ye çıkarılması gerekli olup, artan 110.000 TL’nin tamamı ödenmelidir. Bu durumda 110.000 TL ödemesi ile birlikte tebliğde bahsedilen şekilde son sermaye 170.000 TL’nin yarısı olan 85.000 TL ve kayıp olan 25.000 TL karşılanmış olur.

Örnek 2: (Özvarlığın artı olup 376 kapsamında olması durumunda)

Sermaye: 70.000 TL

Özvarlık:  8.000 TL (artı)

Formül: (Mevcut sermayenin yarısı – öz varlık) x 2 = Artacak Sermaye Miktarı

(35.000 TL – 8.000 TL) x 2 = 54.000 TL Sermayenin en az 70.000 TL + 54.000 TL = 124.000 TL’ye çıkarılması gerekli olup, artan 54.000 liranın tamamı ödenmelidir. Bu durumda ödenen 54.000 TL’ye mevcut öz varlık olan 8.000 TL eklendiğinde toplam 62.000 TL ile tebliğde bahsedilen şekilde son sermayenin yarısı karşılanmış olur.

Önemli Not: Yukarıdaki tutarlar en az ödenmesi gereken tutarlara göre belirlenmiştir. Son sermayeye göre ödenmesi gereken tutarlar değişiklik gösterebilir.

2018’de tek ortaklı kurulan A.Ş. firması sermayesinin 1/4 ünü kuruluş aşamasında yatırmıştı.

Kalan sermaye taahhüdü henüz karşılanmadı. Bu arada hissedar sayısı 6 oldu. Bu durumda 501 no.lu hesapta kalan bakiyeyi mevcut 6 adet ortak (ilk kurucu ortak da dahil) hisseleri oranına denk gelen sermaye taahhütlerini mi yatıracak?

Ödenmeyen sermaye (501) mevcut ortaklarca hisseleri oranında yerine getirilmesi gerekir.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here