Ana sayfa Muhasebe Temel ve Ek Mali Tablolar Nelerdir?

  Temel ve Ek Mali Tablolar Nelerdir?

  45410
  0

  Muhasebede kaydedilen ve sınıflandırılan bilgiler özetlenerek bilgiler özetlenerek raporlar haline getirilirler.

  Mali tabloların hazırlanmasında esas alınan kavram ve ilkeler ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerinin farklı uygulamalara yer verdiği durumlarda, işletmeler söz konusu mevzuat hükümleri uyarınca istenilen bilgileri sağlayacak şekilde gerekli düzenlemeleri yaparlar.

  Ancak, bu düzenlemeler bu bölümde yer alan ilkeler çerçevesinde düzenlenecek mali tabloların tekliği ilkesini değiştiremez.
  Mali tablolar Temel ve Ek olarak ikiye ayrılırlar.

  1- Temel Mali Tablolar
  a- Bilanço
  b- Gelir Tablosu

  2- Ek Mali Tablolar
  a- Satışların Maliyeti Tablosu
  b- Fon akım tablosu
  c- Nakit akım tablosu
  d- Kar dağıtım tablosu
  e- Öz Kaynaklar değişim tablosu

  Bilanço nedir?
  Bilanço, işletmenin belli bir tarihteki varlıklarını ve bu varlıkların sağlandığı kaynakları gösteren mali tablodur.

  Aktifler işletmenin varlıklarını, pasifler ise bu varlıkların hangi kaynak ile aldığını göstermektedir. İşletmenin fotoğrafı da denilmektedir.

  Aktif toplamı Pasif toplamına eşit olmak zorundadır.

  Ayrıca bilanço tamamlandıktan sonra Bilanço dipnotlarının yazılması gerekmektedir. İşletmelerin bilançolarının ilgililer tarafından daha iyi bir şekilde anlaşılabilmesi için ilave ek bilgileri içeren notlarıdır.

  bilanco-tablo

  Gelir tablosu nedir?
  İşletmenin faaliyetleri sonucunda varlıklarında artış meydana getiren unsurlara gelir, bu unsurların izlendiği hesaplara gelir hesapları denir.

  Gelir; belirli bir dönemde bir firmanın mal ve hizmet satışından elde ettiği para miktarıdır. Bu miktardan firmanın gelir etmek için yaptığı maliyetler çıkarıldığında kar ve zarar bulunur.

  Tekdüzen Hesap planında 6 ile başlayan hesaplar Gelir Tablosu hesaplarıdır.

  gelirtablosu

  Ek mali tablolar nelerdir?
  – Satışların maliyeti tablosu
  – Fon akım tablosu
  – Nakit akım tablosu
  – Özkaynak değişim tablosu

  satislarin-maliyeti-tablosu


  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BENZER İÇERİKLER


   

  Ek Mali Tabloları Düzenleme Zorunluluğuna İlişkin Had Nedir?

   

  Şirketlerin genel kurullarında alacakları kâr dağıtımı kararlarında TMS’ye göre hazırlanan finansal tablolar mı yoksa vergi mevzuatı uyarınca hazırlanan finansal tablolar mı dikkate alınmalıdır?

   

  TMS/TFRS’lerin finansal raporlamaya ilişkin herhangi bir alanı düzenlememesi durumunda ne yapılmalıdır?

   

  TTK’ya Göre Finansal Tablolar İçin Değerleme İlkeleri Nelerdir?

   

  Bilanço Nedir?

   

  Bilançonun İçeriğinde Hangi Kalemler Bulunur?

   

  Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti Nasıl Yapılır?

   

  Bilanço ve Gelir Tablosu Arasındaki İlişki

   

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here