11.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 6:04
Ana Sayfa Etiketler Bilanço

Etiket: bilanço

Bilanço usulüne göre defter tutma hadlerinin altında kalanlar izleyen yıl DBS’den...

0
Şahıs 1.sınıf e defter mükellefi hadlerin altında kaldığından işletme defterine geçiş yapabilir miyiz?

2024 Tamir bakım işi yapanlar ile mal alım satımı yapanların bilanço...

0
2024 defter tutma hadleri bilanço, işletme

Şahıs bilanço firmasının sermaye artışı tescile tabi midir?

0
İstanbul ticaret odasına kayıtlı şahıs bilanço firmasının sermaye artışı tescile tabi midir?

2024 Bilanço, Gelir Tablosu ve  İşletme Hesabı Özeti Damga Vergisi Tutarları

0
2024 Bilanço, Gelir Tablosu ve  İşletme Hesabı Özeti Damga Vergisi Tutarları

Bilanço esasına tabi olanlar genç girişimci istisnasından yararlanabilir mi?

0
1.sınıf defter olan bir mükellefimizi genç girişimci istisnasından faydalanabilmesi için genç istisna türüne çıkan karı kar bölümüne de 0,00 TL yazıyoruz ama bunun bir muhasebe kaydı olacak mıdır?

Önceki yıllarda işletme defterinden bilançoya geçen mükellefler 2023 sonunda enflasyon düzeltmesi...

0
3 yıl önce işletme defterinden bilançoya geçmiş mükellefimiz için yıl sonunda enflasyon muhasebesi uygulamak zorunlu mu olacak?

Enflasyon düzeltmesi yapmadan önce her zaman olduğu gibi normal ticari bilanço...

0
31/12/2023 tarihli bilanço için enflasyon düzeltmesi yapılacak, 2023 dönemine ait vergi matrahı düzeltme öncesi mali tablolara göre tespit edilen kâr üzerinden hesaplanacaktır.

Bilanço esasına göre defter tutan gerçek kişinin basit usule geçiş şartları...

0
Gelir Vergisi Kanununun 47'nci maddesinde yazılı şartları topluca taşıyan ve arka arkaya son iki yıl alış, satış ve/veya hâsılat tutarlarının her biri aynı Kanunun 48 inci maddesinde yazılı hadlerden düşük olan gerçek usule tabi mükellefler, bu şartın gerçekleşmesini izleyen yılın Ocak ayının başından otuz birinci günü akşamına kadar yazılı olarak bağlı bulundukları vergi dairesine başvurmaları halinde basit usulde vergilendirmeye geçebileceklerdir.

Enflasyon düzeltmesi kapsamında sadece BİLANÇO düzeltilecektir. Gelir tablosu ve diğer mali...

0
Mali tablolardan sadece BİLANÇO enflasyon düzeltmesine tabi tutulması öngörülmektedir.

Enflasyon düzeltmesi yapılmış bilanço gelir/kurumlar vergisi beyannamesine eklenecek mi?

0
Enflasyon düzeltmesi yapma ve geçici vergi beyannamesi verme zorunluluğu bulunan mükelleflerce, enflasyon düzeltmesinin yapıldığı geçici vergi ve hesap dönemlerine ilişkin gelir/kurumlar beyannamelerine düzeltilmiş (düzeltme sonrası) bilanço eklenir.