Ana Sayfa TTK Bilançonun İçeriğinde Hangi Kalemler Bulunur?

  Bilançonun İçeriğinde Hangi Kalemler Bulunur?

  15590
  0

  1- TTK’YA GÖRE FİNANSAL TABLOLARIN NE ŞEKİLDE GÖSTERİLME ZORUNLULUĞU VARDIR?
  Aksine kanuni hükümler ve Türkiye Muhasebe Standartları saklı kalmak kaydıyla, finansal tabloların, ticari işletmenin tüm varlıklarını, borçlarını, peşin ödenen giderler ile peşin tahsil edilen gelirleri, teknik terimle dönem ayırıcı hesapları, bütün gelir ve giderleri doğru şekilde değerlendirilmiş olarak göstermesi zorunludur. Mülkiyeti saklı tutulması kaydıyla iktisap edilen ve işletmenin kendisinin veya üçüncü kişilerin borçları için rehnolunan ya da başka bir şekilde teminata verilen malvarlığı unsurları, teminat verenin bilançosunda gösterilir. Nakdî tevdilerin söz konusu olduğu hâllerde, bunlar teminat alanın bilançosunda yer alır. Finansal kiralamaya ilişkin hükümler saklıdır.

  ***Aktif kalemler pasif kalemlerle, giderler gelirlerle, taşınmazlara ilişkin haklar, bunlarla ilgili yüklerle mahsup edilemez.

  2- BİLANÇONUN İÇERİNDE HANGİ KALEMLER BULUNUR?
  Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse bilançoda,
  2.1- Dönen Varlıklar,
  2.2- Duran Varlıklar,
  2.3- Borçlar,
  2.4- Dönem ayırıcı hesaplar,
  2.5- Öz kaynaklar,
  ayrı kalemler olarak gösterilir ve yeterli ayrıntıya inilerek şemalandırılır.

  Duran varlıklar içinde işletmeye devamlı surette tahsis edilmiş bulunan varlıklar yer alır.

  3- HANGİ KALEMLER BİLANÇODA AKTİFLEŞTİRİLEMEZ?
  3.1-
  Türkiye Muhasebe Standartlarında aksi öngörülmemişse, işletmenin kuruluşu ve öz kaynak sağlanması amacıyla yapılan harcamalar için bilançoya aktif kalem konulamaz.
  3.2- Bedelsiz olarak elde edilmiş, maddi olmayan duran varlıklar için bilançonun aktifine kalem konulamaz.
  3.3- Sigorta sözleşmelerinin yapılması için gerekli olan giderler aktifleştirilemez.

  4- HANGİ DURUMLARDA KARŞILIK AYRILIR?
  Gerçekleşmesi şüpheli yükümlülük ve askıdaki işlemlerden doğabilecek muhtemel kayıplar için Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen kurallara göre karşılık ayrılır.

  ***Bilanço gününden sonraki belirli bir süre içinde giderleşecek olan harcamalar ile gelir unsuru oluşturacak tahsilatlar hakkında Türkiye Muhasebe Standartları uygulanır.

  5- HANGİ DURUMLARDA BİLANÇO EKİNDE AÇIKLAMA YAPILMASI GEREKLİDİR?
  5.1-
  Bono düzenlenmesi,
  5.2- Poliçe ve çek düzenlenmesinden, devrinden,
  5.3- Poliçenin kabulünden,
  5.4- Kefaletlerden,
  5.5- Avalden,
  5.6- Garanti sözleşmelerinden,
  5.7- Akreditif teyitlerinden,
  5.8- Üçüncü kişilerin borçları için verilen teminatlardan,
  5.9- Üçüncü kişiler lehine taahhütlerden doğan sorumluluklar
  5.10- Türkiye Muhasebe Standartlarında öngörülen diğer sorumluluklar pasifte gösterilmemişlerse, bilançonun altında veya ekte Türkiye Muhasebe Standartlarına göre açıklanır.
  5.11- Rücudan doğan alacaklar ve borçlar ile ilgili sorumluluk ilişkileri de ekte belirtilir.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  Önceki İçerikVergi indirimi geldi – Ticari Araç KDV’si %1 oldu – Binek Oto ÖTV’si 15 Puan indi – Beyaz Eşya ÖTV sıfırlandı… – 31 Ekim 2018
  Sonraki İçerikÇalışma İzninde Belirtilen İşlerin Dışında Çalışmak Yasak!!!

  CEVAP VER

  Lütfen yorumunuzu giriniz!
  Lütfen isminizi buraya giriniz