Ana Sayfa Vergi Vergi indirimi geldi – Ticari Araç KDV’si %1 oldu – Binek Oto...

Vergi indirimi geldi – Ticari Araç KDV’si %1 oldu – Binek Oto ÖTV’si 15 Puan indi – Beyaz Eşya ÖTV sıfırlandı… – 31 Ekim 2018

3628
0

Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin “I-Tapu İşlemleri” Başlıklı Bölümünün 20/a Fıkrası, KDV Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile ÖTV Kanununun 12 nci Maddesi Gereğince Karar Verilmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’ de Yayımlandı. – 31.10.2018


31.10.2018 tarih ve 30581 (M) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 287 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;

1- TAPU HARÇLARINDAKİ İNDİRİM 31.12.2018 TARİHİNE KADAR UZATILDI
-Tapu harçlarında uygulanan oran indiriminin süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır.

2- KONUT VE İŞYERİ TESLİMLERİNDEKİ KDV ORAN İNDİRİMİ 31.12.2018 TARİHİNE KADAR UZATILDI
-Konut ve işyeri teslimlerinde (bina ve bağımsız bölüm şeklinde olanlar) uygulanan KDV oran indiriminin süresi 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmaktadır.

3- MOBİLYA’DA KDV ORANI 31.12.2018 TARİHİNE KADAR %18’DEN %8’E İNDİ
-Mobilya teslimlerinde KDV oranı 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %8’e indirilmektedir.

4- TİCARİ ARAÇLARDA KDV 31.12.2018 TARİHİNE KADAR %18’DEN %1’e İNDİRİLDİ
-31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere; tır çekicileri, minibüs, midibüs, otobüs, kamyon, kamyonet (Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alanlar hariç) ve bazı özel amaçlı taşıtların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %1’e indirilmektedir.

5- MOTOR HACMİ 1600CC’NİN ALTINDAKİ BİNEK OTOLARDA ÖTV ORANI 31.12.2018 TARİHİNE KADAR 15 PUAN İNDİRİLDİ
-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numarasında yer alan hafif ticari araçlar, 9 koltuklu binek araçlar, bazı hibrit araçlar ve 1600  cm³’ü geçmeyen binek otomobillerinden %45 ve %50 oranına tabi olanlarının ÖTV oranlarında 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere indirim yapılmaktadır.

6- BEYAZ EŞYALARDAKİ ÖTV ORANLARI 31.12.2018 TARİHİNE KADAR SIFIR OLDU
-Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (IV) sayılı listede yer alan bazı malların (beyaz eşyalar ve elektrikli küçük ev aletleri) ÖTV oranları 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere %0 olarak belirlenmektedir.

Söz konusu Karara ulaşmak için tıklayınız.

Açıklayıcı bilgi notuna ulaşmak için tıklayınız.


31/10/2018 TARİHLİ VE 287 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ 

KARAR

MADDE 1- (1) 30/4/2018 tarihli ve 2018/11674 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararnamesinin eki Kararın 5 inci maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi “31/12/2018”
şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- (1) 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının
Tespitine İlişkin Kararın geçici 3 üncü maddesinde yer alan “31/10/2018” ibaresi
“31/12/2018” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, ekli (1)
sayılı cetvelde yer alan malların teslimlerinde katma değer vergisi oranı %8 olarak
belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde
kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

MADDE 4- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere;
25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin; 8701.20, 87.02, 87.04,
87.05 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan malların katma değer vergisi oranı %1 olarak belirlenmiştir.

(2) Mükelleflerin, indirimli orana tabi işlemlerine ait iade hesabına, bu madde
kapsamında teslim ettikleri mallar nedeniyle yüklendikleri vergiler dâhil edilmez.

MADDE 5- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 6/6/2002
tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P.
numaralı malların vergi oranları ekli (2) sayılı cetvelde yer aldığı şekilde belirlenmiştir.

MADDE 6- (1) 31/12/2018 tarihine kadar (bu tarih dâhil) uygulanmak üzere, 4760
sayılı Kanuna ekli (IV) sayılı listede yer alan mallardan ekli (3) sayılı cetvelde yer alanların
özel tüketim vergisi oranları %0 (sıfır) olarak belirlenmiştir.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür


1 SAYILI CETVEL
(25/12/2017 tarihli ve 2017/11170 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin aşağıda gümrük
tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan mallar)
G.T.İ.P.
Numarası – Eşyanın Tanımı
9401.30 Yüksekliği ayarlanabilen oturmaya mahsus döner koltuk ve sandalyeler
9401.40.00.00.00 Yatak haline getirilebilen oturmaya mahsus mobilyalar (kamp veya
bahçede kullanılanlar hariç)
9401.52.00.00.00 Bambudan
9401.53.00.00.00 Hintkamışından
9401.59.00.00.00 Diğerleri (Kamış, sepetçi söğüdü, bambu veya benzeri maddelerden
oturmaya mahsus mobilyalar)
9401.61 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar
9401.69 Diğerleri (Ahşap iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.71 İçleri doldurulmuş, kaplanmış olanlar (Metal iskeletli oturmaya mahsus
diğer mobilyalar)
9401.79 Diğerleri (Metal iskeletli oturmaya mahsus diğer mobilyalar)
9401.80 Oturmaya mahsus diğer mobilyalar
9402.10.00.00.19 Diğerleri (Berber koltukları veya benzeri koltuklar)
9403.10 Bürolarda kullanılan türden metal mobilyalar
9403.20 Metalden diğer mobilyalar
9403.30 Bürolarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.40 Mutfaklarda kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.50 Yatak odalarında kullanılan türden ahşap mobilyalar
9403.60 Diğer ahşap mobilyalar
9403.70 Plastik maddelerden mobilyalar
9403.82.00.00.00 Bambudan olanlar
9403.83.00.00.00 Hintkamışından
9403.89.00.00.00 Diğerleri (Diğer maddelerden mobilyalar)
9404.10.00.00.00 Şilte mesnetleri
9404.21 Gözenekli kauçuktan veya plastik maddelerden olanlar (kaplanmış olsun
olmasın) (Şilteler)
9404.29 Diğer maddelerden olanlar (Şilteler)


2 SAYILI CETVEL
G.T.İ.P. NO Mal İsmi Vergi Oranı (%)
87.03 Binek otomobilleri ve esas itibariyle insan taşımak üzere imal edilmiş diğer motorlu
taşıtlar (87.02 pozisyonuna girenler hariç) (steyşın vagonlar ve yarış arabaları dahil)
[Yalnız binek otomobilleri, steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları vb., (Para
arabaları dahil), motorlu karavanlar, elektrik, gaz, güneş enerjili vb. motorlu taşıtlar.]
[Ambulanslar, mahkum taşımaya mahsus arabalar, cenaze arabaları, itfaiye öncü arabaları
gibi özel amaçla yapılmış motorlu taşıtlar, özellikle kar üzerinde hareket etmek için
dizayn edilmiş sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu olanlar (dizel veya
yarı dizel) veya kıvılcım ateşlemeli içten yanmalı pistonlu motorlu taşıtlar, diğerleri (Golf
arabaları vb. taşıtlar) hariç]

– Yük taşımasında kullanılıp azami ağırlığı 3,5 tonu aşmayan ve yolcu taşıma kapasitesi
(Yolcu taşıma kapasitesi sürücü dahil toplam yolcu sayısının 70 kilogramla çarpılması
suretiyle hesaplanır. Bu hesaplamada koltuk olmasa dahi, koltuk montajı için bulunan
sabit tertibatlar da koltuk olarak dikkate alınır) istiap haddinin (bir aracın güvenle
taşıyabileceği sürücü ve yolcu dahil toplam yük ağırlığı) % 50’sinin altında olan motorlu
araçlardan (bütün tekerlekleri motordan güç alan veya alabilenler, binek otomobilleri,
steyşın vagonlar, yarış arabaları, arazi taşıtları hariç)

— İstiap haddi 850 kilogramı geçmeyip motor silindir hacmi 2000 cm³’ün altında olanlar 5
— İstiap haddi 850 kilogramı geçip motor silindir hacmi 2800 cm³’ün altında olanlar 5
— Sadece elektrik motorlu olanlar 5
– Sürücü dahil 9 kişilik oturma yeri olanlardan
— Motor silindir hacmi 3200 cm³’ü geçmeyenler 5
— Sadece elektrik motorlu olanlar 5
– Diğerleri
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçmeyenler
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 30
— Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 35
— Diğerleri 60
— Motor silindir hacmi 1600 cm³’ü geçen fakat 2000 cm³’ü geçmeyenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor silindir
hacmi 1800 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 30
—- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 35
—- Diğerleri 60
— Diğerleri
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
—- Diğerleri 110
— Motor silindir hacmi 2000 cm³’ü geçenler
— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor silindir
hacmi 2500 cm³’ü geçmeyenler
—- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
—- Diğerleri 110
— Diğerleri 160
— Sadece elektrik motorlu olanlar
— Motor gücü 85 kW’ı geçmeyenler 3
— Motor gücü 85 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 7
— Motor gücü 120 kW’ı geçenler 15


3 SAYILI CETVEL
G.T.İ.P. NO Mal İsmi
84.15 Klima cihazları (motorlu bir vantilatör ile nem ve ısıyı değiştirmeye mahsus tertibatı olanlar) (nemin ayrı olarak ayarlanamadığı cihazlar dahil) [Yalnız 8415.10.10.00.00 Tek bir gövde halinde (self-contained); 8415.10.90.00.00 Ayrı elemanlı sistemler (split-sistem); 8415.81.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite ve soğutma-ısıtma çevrimini tersine değiştiren bir valf içerenler) (ters çevrimli ısı pompaları) (sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayanlar); 8415.82.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içeren, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan, motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.83.00.90.00 Diğerleri (Bir soğutucu ünite içermeyen, sivil hava taşıtlarında kullanılmaya, binek otolarına, diğer karayolu taşıtlarına mahsus olmayan, pencere ve duvar tipi olmayan motorlu taşıtlarda şahıslar için kullanılmayan klima cihazı); 8415.90.00.90.11
(Split sistemlerin dış üniteleri) ve 8415.90.00.90.12 (Split sistemlerin iç üniteleri)]

84.18 Buzdolapları, dondurucular ve diğer soğutucu ve dondurucu cihazlar (elektrikli olsun olmasın); ısı pompaları (84.15 pozisyonundaki klima cihazları hariç) (Diğer soğutucu veya dondurucu cihazlar; ısı pompaları hariç)

8419.11.00.00.00 Gazla çalışan anında su ısıtıcılar (Katı yakıtlı)

8419.19.00.00.11
Termosifonlar (depolu su ısıtıcıları) (Termosifonlar ve güneş enerjili su ısıtıcıları dışındaki elektrikli olmayan anında veya depolu su ısıtıcıları)

8419.19.00.00.19
Diğerleri (Çamaşır kurutma makinaları)

8421.12.00.00.11
Bir defada kurutacağı çamaşırın kuru ağırlığı 6 kg.ı geçmeyecek kapasitede olanlar (Bulaşık yıkama makinaları)

8422.11.00.00.00 Evlerde kullanılanlar (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.11.00.00 Çamaşırı önden yüklemeli olanlar (Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçmeyen tam otomatik çamaşır yıkama makinası) 8450.11.19.00.00 Çamaşırı üstten yüklemeli olanlar (Tam otomatik çamaşır yıkama makinası)

8450.11.90.00.00 Kuru çamaşır kapasitesi 6 kg.ı geçen fakat 10 kg.ı geçmeyenler
(Çamaşır yıkama makinası)

8450.12.00.00.00 Diğer çamaşır makinaları (santrifüjlü kurutma tertibatlı olanlar)
(Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen, santrifüjlü kurutma tertibatı olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.11 Elektrikli olanlar (Elektrikli olmayan çamaşır yıkama makinası)

8450.19.00.00.19
Diğerleri (Kuru çamaşır kapasitesi 10 kg.ı geçmeyen kurutma makinaları)

8451.21.00.00.11 Evlerde kullanılanlar 85.08 Vakumlu elektrik süpürgeleri
(Gıda maddelerini öğütücüler ve karıştırıcılar; meyva veya sebze presleri, vb.; et kıyma makinaları vb.)

85.09 Ev işlerinde kullanılmaya mahsus kendinden elektrik motorlu elektro-mekanik cihazlar (85.08 pozisyonunda yer alan vakumlu elektrik süpürgeleri hariç)

85.16 Elektrikli anında veya depolu su ısıtıcılar ve daldırma tipi ısıtıcılar; herhangi bir mahallin veya toprak ve benzeri yerlerin ısıtılmasına mahsus elektrikli cihazlar; berber işleri için elektrotermik cihazlar (örneğin; saç kurutucular, saç kıvırma cihazları, saç kıvırma maşalarını ısıtma cihazları) ve el kurutma makinaları; elektrikli ütüler; ev işlerinde
kullanılan diğer elektrotermik cihazlar; elektrikli ısıtıcı rezistanslar (85.45 pozisyonundakiler hariç) (8516.40 Elektrikli ütüler hariç)


Kaynak: Resmi Gazete – 31.10.2018
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

Önceki İçerikGümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri No: 3)’Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ – 3.11.2018
Sonraki İçerikBilançonun İçeriğinde Hangi Kalemler Bulunur?

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz