Ana sayfa Muhasebe Tekstil üzerine dijital baskı yapan makinenin Amortisman oranı nedir?

Tekstil üzerine dijital baskı yapan makinenin Amortisman oranı nedir?

441
0

Tekstil üzerine dijital baskı yapan makinenin Amortisman oranı nedir?

KONU

Tekstil ürünleri üzerine baskı yapabilen dijital baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı.

SORU

…yurt dışından ithal ettiğiniz dijital baskı makinesi ile tekstil ürünleri üzerine baskı yaptığınız belirtilerek, söz konusu baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı

CEVAP

…Buna göre, işletmenizde kullandığınız dijital baskı makinesinin 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin “3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi” sınıfında değerlendirilerek faydalı ömrünün 10 yıl, amortisman oranının ise %10 olarak uygulanması gerekmektedir.


T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

BURSA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 95462982-105[VUK.ÖZLG-13-75]-114 14/04/2014
Konu : Tekstil ürünleri üzerine baskı yapabilen dijital baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı.

 

İlgide kayıtlı özelge talep formunuzda yurt dışından ithal ettiğiniz dijital baskı makinesi ile tekstil ürünleri üzerine baskı yaptığınız belirtilerek, söz konusu baskı makinesinin faydalı ömrü ve amortisman oranı hakkında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunduğunuz anlaşılmaktadır.

213 sayılı Vergi Usul Kanununun;

– 313 üncü maddesinin birinci fıkrasında, işletmede bir yıldan fazla kullanılan ve yıpranmaya, aşınmaya veya kıymetten düşmeye maruz bulunan gayrimenkullerle 269 uncu madde gereğince gayrimenkul gibi değerlenen iktisadi kıymetlerin, alet, edevat, mefruşat, demirbaş ve sinema filmlerinin birinci kısımdaki esaslara göre tespit edilen değerinin bu Kanun hükümlerine göre yok edilmesinin amortisman mevzuunu teşkil ettiği,

– 315 inci maddesinde ise, mükelleflerin amortismana tâbi iktisadî kıymetlerini Maliye Bakanlığının tespit ve ilân edeceği oranlar üzerinden itfa edecekleri ve ilân edilecek oranların tespitinde iktisadî kıymetlerin faydalı ömürlerinin dikkate alınacağı hükmü yer almaktadır.

Anılan Kanunun 315 inci maddesinin Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden amortismana tabi iktisadi kıymetler için uygulanacak “Faydalı Ömür ve Amortisman Oranları” tespit edilmiş ve bu oranlar ile faydalı ömürler 333, 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile açıklanmıştır.

Buna göre, işletmenizde kullandığınız dijital baskı makinesinin 339, 365, 389, 399, 406 ve 418 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri ile değişik 333 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğine ekli listenin “3.53. Ambalajlama, etiketleme, basım, markalama, kodlama, işaretleme, daldırma, damgalama ve benzeri işlemlerde kullanılan makine ve düzenekler ile banknot bantlama makinesi” sınıfında değerlendirilerek faydalı ömrünün 10 yıl, amortisman oranının ise %10 olarak uygulanması gerekmektedir.


Kaynak:Gib.gov.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebe News veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here