Ana sayfa Çalışma Hayatı Emekli olup aynı iş yerinden çalışmaya devam eden personelin yıllık izin günleri...

Emekli olup aynı iş yerinden çalışmaya devam eden personelin yıllık izin günleri yeniden mi başlar?

50
0

Bir şirkette 20 yıl çalışıp emekli olan ve kıdem tazminatını alan personelimiz aynı iş yerinde çalışmaya devam ediyor. Yıllık izin hakkı ne olacaktır?

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasında aynen; “Yıllık izin süresinin ve izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında işçinin aynı işverene ait işyerlerinde çalıştığı süreler birleştirilir. Şu kadar ki, bir işverenin bu Kanun kapsamına giren işyerinde çalışmakta olan işçilerin aynı işverenin işyerlerinde bu Kanun kapsamına girmeksizin geçirmiş bulundukları süreler de hesaba katılır.” hükmüne yer verilmiştir.

Aynı şekilde Yargıtay 7. Hukuk Dairesi de bazı kararlarında; “4857 sayılı Kanunun 54. maddesinde, yıllık ücretli izine hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında, işçinin aynı işverenin bir veya çeşitli işyerlerinde çalıştığı sürelerin birleştirilerek göz önüne alınacağı hükme bağlanmıştır.

Bu durumda, işçinin daha önce aynı işverenin bir ya da değişik işyerlerinde geçen hizmetlerinin yıllık izne hak kazanma ve izin süreleri hesabı yönlerinden dikkate alınması gerekir.” ifadelerini kullanmıştır

4 Yıl çalışma süresi olan personel istifa etmiştir. 8 haftalık ihbar süresinde, günlük 2 saat iş arama iznini toplu olarak kullanmak istediğini belirtip, ihbar süresinden düşülmektedir. 14 gün yıllık izni mevcut. Yıllık izin süresi ihbar süresinden düşülebilir mi? İstifa eden personelin, ihbar süresinin tamamını kullandırmadan işten çıkışı yapılabilir mi?

İş Kanunu’nun 59’uncu maddesinde, ihbar süreleri ile yıllık izin sürelerinin iç içe giremeyeceği ifade edilmektedir. “İşveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi” halinde geçerli olduğu da görülmektedir. Dolayısıyla iş sözleşmesi işçi tarafından feshedilir ve işçi ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanmak isterse ihbar süreleri içerisinde yıllık ücretli izin kullanılabilir. İşçi tarafından iş sözleşmesi sona erdirilmişse ve işçinin de talebi varsa, işçiye ihbar süresi içinde yıllık izin kullandırılması mümkün olmaktadır.

İşverenin önele ait ücreti ödemek kaydı ile derhal feshetme hakkı mevcuttur.


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here