6.1 C
İstanbul
Pazar, 19 Ocak 2020 10:16
Ana sayfa Etiketler Izin

Etiket: izin

Geçici koruma belgesine sahip olan bir kişinin işe girişini nasıl yapabiliriz?

0
Geçici koruma kimlik belgesi olan bir kişinin işe girişini yapmam için izlenecek yol nedir? Geçici Koruma için çalışma başvurusu işveren tarafından yapılır. Bu başvuru da;...

Suriye uyruklu işçiyi part-time olarak çalıştırabilir miyiz?

0
Çalışma iznine sahip Suriyeli bir işçiyi, part-time olarak 15 günlük çalıştırabilir miyiz? Çalışma izni alınan yabancılar için Bakanlığa beyan edilen ücret üzerinden sosyal güvenlik primlerinin...

Türk vatandaşı ile evli yabancı uyruklu bir kişinin sigortalı olabilmesi için...

0
Türk vatandaş ile evli bir yabancı oturma izni olmadan ülkemizde sigortalı olarak görünebilir mi? 5510 sayılı Kanuna göre kişinin 4a sigortası kapsamında olması için ikametgâhının...

Cumartesi günleri çalışılmayan iş yerinde yıllık izin süresi hesaplanırken cumartesi günü...

0
Cumartesi günleri çalışılmayan bir işyerinde işçinin Cuma günü yarım gün çalışıp yıllık izne ayrılması durumunda Cumartesi günü yıllık izne dâhil edilip izninden düşülüp düşülmeyeceğine...

Yabancı uyruklular için SGK Eksik gün nedenlerine 26-Kısmi istihdama izin verilen...

0
SGK DUYURU Konu: Kısmi Süreli Çalışmalarına İzin Verilen Yabancı Uyruklu Sigortalıların Eksik Gün Bildirimleri Bilindiği üzere, 18/3/2019 tarihli, 4331865 sayılı Genel Yazı gereğince e-Bildirge programlarında gerekli güncellemeler yapılmış ve yabancı...

Yabancı uyruklu personellerin ücretiz izin hakkı var mıdır?

0
Yabancı bayan işçi çalıştırmaktayız. Analık raporundan sonra 6 aylık ücretsiz izin kullanmak istedi. Fakat aylık prim ve hizmet bildirgesinde eksik gün nedeni olarak Yabancı...

Bedelli askerlik yapan personellerimizi yıllık izinli gösterebilir miyiz?

0
Personelimiz bedelli askerlik kapsamında askerlik hizmetini tamamlayacaktır. Bu durumda yıllık izinli sayılabilir mi? İşçi ile işverenin anlaşması halinde yıllık ücretli izin süresi de yeterli ise...

Yabancı çalıştırmaya başlayanların süresinde ilgili mercilere bildirimde bulunmaması durumunda uygulanacak cezalar...

0
4817 sayılı kanun 18 inci maddeye göre bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için...

Yabancı çalışanların denetlenmesi hangi kurum tarafından yapılır?

0
4817 sayılı Kanun kapsamına giren yabancıların ve işverenlerin bu Kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirip getirmedikleri Bakanlık iş müfettişleri ve Sosyal Güvenlik Kurumu müfettişleri tarafından...

Yabancı çalışma izni başvuruları nereye yapılır?

0
Yabancılar ilk çalışma izni başvurularını bulundukları ülkelerdeki Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarına yapar. Konsolosluk, bu başvuruları doğrudan Bakanlığa iletir. Bakanlık, ilgili mercilerin görüşlerini alarak 5 inci...