Ana sayfa Muhasebe Ek olarak verilen VİV beyannamesi için zaman aşımı süresi var mıdır?

  Ek olarak verilen VİV beyannamesi için zaman aşımı süresi var mıdır?

  Veraset ve İntikal Vergi beyannamesi ne zaman verilir?

  297
  0

  Vefat eden birinin eş ve çocuklarına (mirasçılarına) ölümünden 5 yıl sonra vefat edenin bir akrabasından miras kalmıştır. Bu durumda mirasçılar vefat eden kişi adına ek veraset ve intikal vergisi beyannamesi mi vermelidir?

  Ek VİV beyannamesi verilmesi için zamanaşımı ve süre yoktur Her zaman verilebilir.

  Bir mükellefin annesi vefat etti 4 ay içinde bildirimde bulunulmalıdır. Merhumun gayrimenkul değeri 7 milyona yakındır. Veraset beyannamesini tapu değerine mi bakacağız? 

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi vefat eden kişinin ikametinin bulunduğu yerdeki veraset ve harçlar vergi dairesine 4 ay içinde verilir. Veraseten intikal eden gayrimenkullerin emlak vergi değeri için belediye emlak vd. den beyan sureti alınır. 

  Beyan değerleri toplamından her varis için 2021 yılı için 334.534.-tl istisna uygulanır. (334.534 x4 varis) = 1.338.136 TL matrahtan indirilir (istisna) kalan tutar için aşağıdaki tabloya göre vergi hesaplanır. 

  Veraset ve intikal vergisi beyannamesi ne zaman verilir?

  Veraset yoluyla meydana gelen intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi;
  -Ölüm Türkiye’de meydana gelmiş ise ölüm tarihinden itibaren, mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde dört, yabancı bir ülkede bulunmaları halinde altı ay içinde,
  -Ölüm yabancı bir memlekette meydana gelmiş ise mükelleflerin Türkiye’de bulunmaları halinde altı, ölen kişinin bulunduğu ülkede bulunmaları halinde dört, murisin bulunduğu ülke dışında yabancı bir ülkede bulunmaları halinde sekiz ay içinde,
  -Gaiplik halinde, gaiplik kararının ölüm siciline kaydolunduğu tarihi izleyen bir ay içinde,
  -İvazsız intikallere ilişkin veraset ve intikal vergisi beyannamesi; malların hukuken iktisap edildiği tarihi izleyen bir ay içinde,
  -Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar
  verilir.

  Veraset ve intikal vergisi ne zaman ödenir?

  – Veraset ve intikal vergisi, tahakkukundan itibaren üç yılda her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere toplam altı eşit taksitte ödenir.
  – Gerçek veya tüzel kişilerce düzenlenen yarışma ve çekilişler ile 5602 sayılı Kanunda tanımlanan şans oyunlarında, yarışma ve çekiliş ile müsabakaların yapıldığı günü takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar ödenir.

  Veraset ve intikal vergisi nasıl hesaplanır?

  Veraset ve intikal vergisinin oranı, 7338 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde belirlenmiştir. Vergi tarifesi aşağıdaki gibidir. (2021 yılı için)

   

  Matrah

   

  Verginin Oranı (%)
  Veraset
  Yoluyla
  İntikallerde
  İvazsız
  İntikallerde
  İlk 380.000 TL için 1 10
  Sonra gelen 900.000 TL için 3 15
  Sonra gelen 1.900.000 TL için 5 20
  Sonra gelen 3.600.000 TL için 7 25
  Matrahın 6.780.000 TL’yi aşan bölümü için 10 30

  Bir şahsa, ana, baba, eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

  Veraset ve intikal vergisinden tenzil olunabilecek borçlar ve masraflar nelerdir?

  Veraset ve intikal vergisinin matrahının tespitinde aşağıda yazılı borç ve masrafların indirilmesi mümkündür.
  1. Veraset yoluyla meydana gelen intikallerde, murisin geçerli belgelere dayanan borçları ile vergi borçları,
  2. Diğer suretle iktisaplarda (ivazsız intikallerde) malın aynına (kendisine) ait borçlarla vergi borçları (Hibe edilen mala isabet eden borçları hibe eden üstlenmiş ise bu borçlar indirilmez),
  3. Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan şahıslara ait mallardan yabancı memleketlerde bulunanlara isabet eden borçlar ile yabancı memleketlerde bu mallar dolayısıyla ödenen veraset ve intikal vergileri (Ancak, söz konusu borçlar ve vergiler beyan edilen malların değerini geçemez),
  4. Cenazenin donanımı ve gömülmesi için yapılan giderler.
  Bu borç ve masrafların matrahın tespitinde indirim konusu yapılabilmesi için, mükelleflerin bunları beyannamenin ilgili bölümünde göstermeleri ve bunlara ilişkin geçerli belgeleri beyannameye eklemeleri zorunludur.


  Kaynak: ismmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here