Ana sayfa Vergi 7143 sayılı vergi affı kanunu ile getirilen kolaylıklar nelerdir?

7143 sayılı vergi affı kanunu ile getirilen kolaylıklar nelerdir?

858
0

7143 SAYILI VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN KANUN REHBERİ

GİRİŞ

Vergi ve Diğer Bazı  Alacakların  Yeniden  Yapılandırılması  ile  Bazı Kanunlarda  Değişiklik Yapılmasına   İlişkin   7143   Sayılı   Kanun, 18/05/2018   tarihli   Resmi   Gazetede  yayımlanarak   yürürlüğe   girmiştir.
Söz konusu Kanunla, kesinleşmiş vergi ve diğer borçlara ödeme kolaylıkları, geçmiş dönemlere ilişkin matrah ve vergi artırımında bulunan mükelleflere ayrıcalıklar, işletmelerdeki emtia, makine, teçhizat ve demirbaş kayıtlarına ilişkin cezasız düzeltme imkânı, kasa ve ortaklardan alacaklar hesabının cezasız  ve  faizsiz  düzeltilmesi,  ihtilafların  sulh  yoluyla   sonlandırılması, yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla millî ekonomiye kazandırılması, beyan edilmemiş veya  eksik beyan edilmiş gelir ve kazançların  zam  ve  faizsiz  pişmanlıkla  beyan edilmesi ile 6552, 6736 ve 7020 sayılı Kanunlar kapsamında ödemeleri devam  eden  borçlar  için  peşin  ödeme  indirimi  gibi  imkânlar  getirilmiştir.

Kanunun uygulanmasına ilişkin açıklamalara ve ayrıntılı bilgilere, Başkanlığımızın internet sitesinden (www.gib.gov.tr) veya Vergi İletişim Merkezi’nin (VİMER) 444 0 189 numaralı telefon hattından ulaşılabilir.

7143 SAYILI KANUNLA GETİRİLEN İMKÂNLAR

Söz konusu Kanun ile;

» 31 Mart 2018 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi borçlarının gecikme faizi ve zamlarında Yİ-ÜFE* oranında güncelleme,

» Peşin ödemelerde;

 • Yİ-ÜFE tutarından %90 İNDİRİM,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %25 İNDİRİM,

Taksitli ödeme seçeneği tercih edilmesi halinde ilk taksitin süresinde ödenmesi şartıyla ikinci taksit ödeme süresi içinde geri kalan taksitlerin tamamının ödenmesi halinde;

 • Yİ-ÜFE tutarından %50 İNDİRİM,
 • Trafik Para Cezaları ve diğer idari para cezaları asıllarında %12,5 İNDİRİM,

» Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının

%50’sinin silinmesi,

» Vergi ihtilaflarının sulh yoluyla sonlandırılmasında %80’e varan indirim,

» Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıkların millî ekonomiye kazandırılması,

» İşletme kayıtlarının cezasız ve faizsiz olarak gerçek duruma uygun hale getirilmesi,

» Eczanelerde cezasız ve faizsiz stok kayıtlarının düzeltilmesi,

» Matrah ve vergi artırımında bulunan mükellefler için vergi incelemesinden  muafiyet,

» İnceleme ve tarhiyat safhasındaki borçların yapılandırılması,

» Beyan edilmemiş gelirler ve kazançların pişmanlıkla cezasız ve faizsiz beyanı,

» Yapılandırılan   borçların,   Gelir   İdaresi   Başkanlığı   internet   adresi

(www.gib.gov.tr) üzerinden anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yöntemi ve yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenmesi,

» 6552,  6736  ve  7020  sayılı  kanun  kapsamında  ödemeleri  devam

eden borçlar için peşin ödeme indirimi,

» Vadesi 31/12/2013 tarihinden önce olan 100 TL ve altındaki borçların silinmesi,

gibi önemli imkânlar getirilmiştir.

A- YAPILANDIRMA KAPSAMINDAKİ BORÇLAR

 Vergi dairelerine;

 • 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere ait vergi, resim, harç ve bunlara ilişkin cezalar ile gecikme faizi ve gecikme zammı alacakları,
 • 31 Mart 2018 tarihinden (bu tarih dâhil) önce verilen askerlik, seçim, trafik, nüfus, karayolu taşıma, otoyollar ve köprülerden ihlalli geçiş idari para cezaları ile RTÜK idari para cezalarI, Kanunun yayımlandığı 18/05/2018 tarihi  itibarıyla,  vadesi  geldiği hâlde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş olan vergi dışındaki diğer amme alacaklarından takip için vergi dairelerine intikal edenler (ecrimisil, öğrenim ve katkı kredisi alacakları gibi), için başvurulabilir.

7143 sayılı Kanun kapsamında kesinleşmiş borçlar, 6552, 6736  ve  7020 sayılı Kanun kapsamında ödemesi devam eden borçlar, davaya konu edilen ihtilaflı alacaklar ile inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan işlemler ve pişmanlıkla veya kendiliğinden yapılan beyanlar dolayısıyla yapılandırmaya yönelik açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

KESİNLEŞMİŞ BORÇLAR

 Kesinleşmiş Vergi ve Ceza Borçları

Kesinleşmiş borçlarda;

 • Borç asıllarının tamamı,
 • Gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük)

%50’sinin,ödenmesi gerekmektedir.

Bu durumda,

 • Vergi aslına bağlı olan (vergi ziyaı) cezaların tamamı,
 • Vergi aslına bağlı olmayan cezaların (usulsüzlük ve özel usulsüzlük) kalan %50’si,
 • Gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamının, tahsilinden vazgeçilecektir.

  İdari Para Cezaları

 Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş;

 • İdari para cezalarının tamamı,
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacaklar yerine Yİ-ÜFE oranları esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir.

 Bu durumda, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

 Kanun Kapsamına Giren Diğer Borçlar

Vadesi geldiği halde ödenmemiş ya da ödeme süresi henüz geçmemiş diğer borçların;

 • Asıllarının tamamı,
 • Faiz, gecikme faizi ve zammı yerine Yİ-ÜFE oranı esas alınarak güncellenen tutar, tahsil edilecektir. Bu durumda, faiz, gecikme faizi ve zammı gibi fer’i alacakların tamamı silinerek tahsilinden vazgeçilecektir.

Kaynak:Gib
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here