23.7 C
Istanbul
Çarşamba, 21 Ağustos 2019 10:37
Ana sayfa Etiketler Diğer

Etiket: diğer

Eski Nesil ÖKC’den Düzenlenebilecek Diğer Belgeler Nelerdir?

Eski Nesil Yazar Kasalardan Düzenlenebilecek Diğer Belgeler Nelerdir

Esas faaliyetimiz dışında elde ettiğimiz gelirleri hangi hesapta takip etmeliyiz?

Esas faaliyetimiz dışında elde ettiğimiz gelirleri hangi hesapta takip etmeliyiz? Karot firmalarında hak ediş bedelinin faturasını 602 diğer gelirler hesap kodunda mı takip etmemiz gerekir? 602...

Kurumlar Vergisinde %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar Zarar nedeniyle sonraki...

Kurumlar Vergisinde Kurum Kazancının %5’i ile Sınırlı Bağış ve Yardımlar  Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan...

Kurumlar Vergisinden indirilebilecek Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin...

Kurumlar Vergisinde Eğitim ve Sağlık Tesisleri ile Dini Tesislere İlişkin Bağış ve Yardımlar   Eğitim, sağlık ve bakım hizmetleri ile dini hizmetleri geliştirmek ve devam ettirmek...

Spor Sponsorluğunun Kurumlar Vergisi uygulaması nasıldır?

Kurumlar Vergisinde Spor Sponsorluğu   Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü’nün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Türkiye Futbol Federasyonu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun kapsamında yapılan...

Kültürel Sponsorlukların Kurumlar Vergisi uygulaması nasıldır?

Kurumlar Vergisinde Kültürel Sponsorluk   KVK’nun 10. maddesinin birinci fıkrasının (d) bendine göre, genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler, Cumhurbaşkanınca...

2019 Diğer Ücret Gelirlerinin Vergilendirilmesi Rehberi

GİRİŞ 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre ücret gelirleri; gerçek ücretler ve diğer ücretler olmak üzere iki şekilde vergilendirilmektedir. Gerçek usulde elde...

KDV’de Hasılat Esaslı Vergilendirme Sistemi Nedir?

Hasılat Esaslı Vergilendirme   7104 sayılı Kanun ile KDV Kanunu’nun mülga 38. maddesi “Hasılat esaslı vergilendirme” başlığı altında yeniden düzenlenmiştir. KDV Kanunu’nun 38. maddesi 01.01.2019 tarihinde...

KDV’de Özel Matrah şekilleri nelerdir?

Özel Matrah Şekilleri Özel matrah şekilleri şunlardır: -Spor-Toto oyununda ve Millî Piyango dâhil her türlü piyangoda, oyuna ve piyangoya katılma bedeli, -At yarışları ve diğer müşterek bahis...

İthalatta Vergi Matrahı nelerden oluşur?

İthalatta Vergi Matrahı   İthalatta verginin matrahı aşağıda gösterilen unsurların toplamıdır: -İthal edilen malın gümrük vergisi tarhına esas olan kıymeti, gümrük vergisinin kıymet esasına göre alınmaması veya...