11.5 C
İstanbul
Pazartesi, 12 Nisan 2021 21:26
Ana sayfa Etiketler 7143

Etiket: 7143

7143 Sayılı yasa kapsamında matrah affı taksitlerinin zamanında ödenmemesi halinde bu...

0
Bir firma 2016-2017 yılında 7143 gelir ve kdv matrah artırımında bulundu taksitlerden 1 tanesini zamanında yatıramadı daha sonra faizi ile birlikte yatırdı af ihlal...

7143 sayılı kanuna kapsamında ilgili yıllara ait matrah artışında bulunup borcunu...

0
7143 Sayılı kanunun matrah artırımında bulunan mükellef taksitli ödeme seçeneğini seçmiş ve ilk 2 taksitini süresinde ödemiştir. Ancak kalan taksitlerini ödeyememiştir. Kalan borçlarını ödediği...

Matrah artırımı yapılan yıllar için özel usulsüzlük cezası düzenlenebilir mi?

0
2018 yılında 7143 sayılı kanun kapsamında 2016 ve 2017 yılları için kurumlar vergisi matrah artırımı yapmıstır.  Bu firmaya, 2016 ve 2017 yılları için KDV...

Geçmiş dönemde taksitlendirdiğimiz borçlarımızı 7256 sayılı kanun kapsamında yeniden taksitlendirebilir miyiz?

0
7256 Sayılı kanun kapsamında yapılandırma yaparken 7143 sayılı kanun kapsamında devam eden taksitleri yapılandırmaya dahil ettiğimizde sadece kalan taksitler üzerinden mi hesap yapılacak yoksa...

Tarım Bağ-Kur’u 7256 kanun kapsamında taksitlendirilir mi?

0
Tarım bağkurunda kayıt yapılmamışsa ancak geriye dönük tescil için gerekli koşulları taşıyorsa geriye dönük tescil yapılıp, eski yıllardaki prim tutarı tahakkuk ettirilip, 7256 sayılı...

7143 Sayılı önceki vergi affı kapsamındaki yapılandırmayı 7256 sayılı Kanuna çevirebilir...

0
Mükellefin defter ve belgelerinin Mayıs/2016 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda, mükellef adına 220.000,00 TL katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir...

2015 yılına ait vergi incelemeleri 7143 sayılı kanun kapsamına girmekte midir?

0
22.01.2020 tarihinde 2015 hesap dönemi işlemleri ile ilgili incelemeye alındı. Tarafımıza 26.10.2020 tarihinde gv, kdv ve vergi ziyaı cezalarına ait vergi ceza ihbarnameleri tebliğ...

İşletme kayıtlarının düzeltilmesi (Kasa, Ortaklar, Stok Affı) 7143 Sayılı Kanunda uygulama...

0
11/5/2018 tarihinde kabul edilen ve 18 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete'de yayınlanan VERGİ VE DİĞER BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA...

Önceki (2018) Matrah Artırımının Koşulları neydi?

0
7143 Sayılı Kanunu ile getirilen Matrah ve Vergi Artırımına ilişkin açıklamalar (Matrah Affı) Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 7143 Sayılı Kanuna göre, mükelleflerin...

Matrah artışı yapılan yıllar vergi dairesi tarafından inceleme konusu yapılabilir mi?

0
6736 ve 7143 sayılı Yasa kapsamında matrah artırımında bulunduğumuz yıllarda mal alımı yapmış olduğumuz mükelleflerle ilgili olumsuz rapor düzenlenmiş olduğu vergi dairesi tarafından tebliğ...