5.5 C
İstanbul
Salı, 02 Mart 2021 23:28
Ana sayfa Etiketler Sayılı

Etiket: sayılı

7256 Sayılı Torba Yasa Özetler

0
7256 SAYILI BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN AÇIKLAYICI BİLGİ NOTU   TARİH: 17/11/2020 RESMİ GAZETE NO: 31307 MEVZUAT TÜRÜ: 11/11/2020  tarihli  ve ...

Gümrük giriş beyannamesi ile menşe şahadetnamesinin 3833 sayılı Kanun kapsamında damga...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 90792880-155.01.05.04-E.36804                       ...

2020-08 önceki dönemlere ilişkin düzeltme prim hizmet beyanları 17.11.2020 tarihine kadar...

0
Yasal süresi dışında verilmiş olması nedeniyle incelemeye sevk edilmiş olan aylık prim ve hizmet belgelerinden/ muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinden dolayı tahakkuk eden alacaklar   Bilindiği...

7256 Sayılı Kanundan yararlanmak için mirasçılar, kefiller, şirket ortakları ve kanuni...

0
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA İLİŞKİN 7256 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 1) DİĞER HUSUSLAR 1- Tüzel kişiler ya da tüzel kişiliği haiz olmayan teşekküller için Kanun hükümlerinden yararlanma...

7256 Sayılı Kanun için vazgeçilen davlardaki yargılama giderlerini kim ödeyecek

0
Kanunun Yayımı Tarihinden Sonra Tebliğ Edilen Yargı Kararları İle Yargılama Giderleri 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin onüçüncü fıkrasının (c) bendi gereğince, Kanun hükümlerinden yararlanmak üzere...

7256 Sayılı Kanun kapsamında yapılacak taksitlendirmesinde uygulanacak katsayılar

0
Taksitli Ödeme ve Katsayı Uygulaması 7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (ç) bendinde “ç) Hesaplanan tutarların taksitle yapılacak ödemelerinde ilgili maddelere göre belirlenen tutar;  1) Altı...

7143 Sayılı önceki vergi affı kapsamındaki yapılandırmayı 7256 sayılı Kanuna çevirebilir...

0
Mükellefin defter ve belgelerinin Mayıs/2016 vergilendirme dönemi katma değer vergisi yönünden incelenmesi sonucunda, mükellef adına 220.000,00 TL katma değer vergisi tarh edilmesi ve bir...

Önceki Kanunlara Göre Yapılandırılmış Olan ve 7256 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihi...

0
- Bazı Kanunlara Göre Yapılandırılmış Olan ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Ödemeleri Devam Eden Alacaklar a)7256 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının (b) bendinde “b)...

6183 sayılı Kanun Kapsamında ödenen borçlar vergi yapılandırmasına dahil edilebilir mi?

0
6183 sayılı Kanun Kapsamında Takip Edilen Diğer Alacaklar 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde, vergiler ile Kanun kapsamına giren idari para...

5736 sayılı Kanuna Göre Uzlaşılmış Alacaklar için vergi yapılandırmasından yararlanılabilir mi?

0
- 5736 sayılı Kanuna Göre Uzlaşılmış Alacaklar 7256 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi ile 20/2/2008 tarihli ve 5736 sayılı Bazı Kamu...