Ana sayfa TTK Tasfiye Halindeki Kollektif Şirket Tasfiye Memurunun Yapmaya Yetkili ve Zorunlu Olduğu İşlemler...

  Tasfiye Halindeki Kollektif Şirket Tasfiye Memurunun Yapmaya Yetkili ve Zorunlu Olduğu İşlemler Nelerdir?

  1356
  0

  1- TASFİYE HALİNDEKİ KOLLEKTİF ŞİRKET TASFİYE MEMURUNUN YAPMAYA YETKİLİ VE ZORUNLU OLDUĞU İŞLEMLER NELERDİR?
  Tasfiye memurları,
  1.1- Şirketin faaliyette bulunduğu dönemde başlanmış olup da henüz sonuçlandırılmamış olan iş ve işlemleri tamamlamaya,
  1.2- Şirketin borç ve taahhütlerini yerine getirmeye,
  1.3- Şirketin alacaklarını toplamaya,
  1.4- Gereğinde yargı yolu ile almaya ve varlıkları paraya çevirmeye,
  1.5- Net varlığı elde etmeye yönelik ve yarayan bütün iş ve işlemleri
  yapmaya yetkili ve zorunludurlar.

  2- TASFİYE MEMURU YENİ İŞLEM YAPABİLİR Mİ?
  Tasfiye memurları tasfiyenin gereklerinden olmayan yeni bir işlem yapamazlar. Aksi takdirde, bu tür işlemlerden dolayı ortaklara karşı müteselsilen sorumlu olurlar.

  3- TASFİYE MEMURLARI İŞLEM YAPABİLME İSTİSNALARI NELERDİR?
  Tasfiye memurları, şirketin işletme konusu kapsamındaki işlemlere, ancak, ortakların oy birliğiyle; feshe mahkemece karar verilmiş olan durumlarda, ortaklar oy birliğini sağlayamazlarsa, mahkemenin onay kararıyla devam edebilirler.

  4- TASFİYE MEMURLARI ŞİRKETE AİT VARLIK SATIŞLARINI YAPABİLİR Mİ?
  4.1-
  Tasfiye memurları şirketin sona ermesi durumunda şirkete ait taşınırları, durumun gereklerine göre ya artırma yoluyla veya pazarlıkla satabilirler. Oy birliğiyle verilen bir kararla ortaklar başka bir satış şeklini belirlemedikleri takdirde, taşınmazlar ancak İcra ve İflas Kanunu hükümleri uyarınca açık artırma yoluyla satılabilir.
  4.2- İlgililer arasında küçük veya kısıtlanmış bir kişinin bulunması bu hükmün uygulanmasına engel olmaz.

  5- TASFİYE MEMURU ŞİRKET VARLIKLARINI TOPTAN SATABİLİR Mİ?
  Ortaklar oy birliğiyle karar vermedikçe, tasfiye memurları önemli miktardaki şirket varlıklarını toptan satamazlar; ancak oy birliğinin sağlanamadığı hâllerde mahkeme toptan satışa karar verebilir.

  6- TASFİYE MEMURUNUN ŞİRKET VARLIK SATIŞLARINDAN ELDE ETTİKLERİ PARALARI NEREYE YATIRMALIDIR?
  Tasfiye memurları, tasfiye sırasında elde edilen paraların 1.000-Türk lirasından fazlasını, mahkemece belirlenecek bir bankaya, şirket adına yatırırlar.

  7- TASFİYE MEMURU TASFİYE HALİNDEKİ KOLLEKTİF ŞİRKETE AİT BORÇLARI ÖDEYEBİLİR Mİ?
  Tasfiye hâlinde bulunan bir kollektif şirketin vadesi henüz gelmemiş olan borçlarını tasfiye memurları iskonto uygulayarak derhâl ödemeye ve alacaklılar da bu ödeme tarzını kabule zorunludurlar.

  8- TASFİYE HALİNDEKİ KOLLEKTİF ŞİRKETİN VARLIKLARI BORÇLARINA YETERLİ GELMEZ İSE KALAN BORÇ İÇİN KİMLER SORUMLUDUR?
  Bir kollektif şirketin varlığı, borçlarının tamamına yetmediği takdirde, kalan şirket borçlarının ödenmesini sağlamak için tasfiye memurları ortaklara başvururlar.

  9- TASFİYEDEN ARTA KALAN MEVCUT PARA NASIL KULLANILIR?
  Tasfiye memurları, alacaklıların ve ortakların ilerde doğması muhtemel hak ve alacaklarına yetecek tutarı alıkoymak şartıyla, mevcut parayı geçici olarak ortaklar arasında dağıtabilirler.

  10- TASFİYE HALİNDEKİ KOLLEKTİF ŞİRKET NET VARLIĞI SON DAĞITIMI NASIL YAPILIR?
  Şirketin net varlığı, şirket sözleşmesine veya sonradan verilecek karara göre, tasfiye memurları tarafından dağıtılır. Sözleşmede aksine hüküm veya ortakların kararı bulunmadığı takdirde dağıtma para olarak yapılır.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here