10.9 C
Istanbul
Cumartesi, 14 Aralık 2019 5:25
Ana sayfa Etiketler Sözleşme

Etiket: sözleşme

Limited Şirket Sözleşmesinde bulunması gereken bilgiler nelerdir?

Limited Şirket Sözleşmesi Yazılı hazırlanmalıdır  Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve kurucular tarafından ticaret sicili müdürlüğünde yetkilendirilmiş personelin huzurunda imzalanması şarttır. (Ek cümle: 15/7/2016-6728/67 md.) Limited...

Gvk.103. Maddesinin Uygulaması, Binek Araç Kira Bedelinin 2019 Uygulaması Ve Sporcuların...

7194 SK MADDE -22- (GVK.103. MADDESİNİN UYGULAMASI, BİNEK ARAÇ KİRA BEDELİNİN 2019 UYGULAMASI VE SPORCULARIN SÖZLEŞME SÜRESİ) 193 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir. “GEÇİCİ MADDE 91-...

Çok Taraflı Vergi Sözleşmesine taraf olan toplam ülke sayısı 135’e çıktı

Çok Taraflı Vergi Sözleşmesine taraf olan toplam ülke sayısı 135'e çıktı Tax News’un yayınladığı habere göre, 10. Vergide Şeffaflık ve Bilgi Paylaşımı Küresel Forumu'nun genel...

Ölünceye kadar bakma sözleşmesi kapsamında intikal eden mallar veraset ve intikal...

Konu: Miras Hukuku nitelikli ölünceye kadar bakma sözleşmesi gereğince intikal eden malların veraset yoluyla intikal edildiği kabul edilerek veraset ve intikal vergisine tabi tutulması …21.12.2016...

İçerisinde bedel olmayan fakat cezai şartlar içeren sözleşmeler için damga vergisi...

Konu: Bedel içermeyen ancak cezai şart içeren sözleşmelerde damga vergisi hk.  …  İletişim Hizmetleri A.Ş.'ye verilmek üzere şirketiniz tarafından …/…/2018 tarihinde "Gizlilik Taahhüdü (Taahhütname)” başlıklı...

Sigorta sözleşmesi nedir?

Sigorta sözleşmesi, sigortacının bir prim karşılığında, kişinin para ile ölçülebilir bir menfaatini zarara uğratan tehlikenin, rizikonun, meydana gelmesi hâlinde bunu tazmin etmeyi ya da...

Türk ticaret kanuna göre gemi alacaklısının kanuni rehin hakkının kapsamı nedir?

Gemi alacağı, sahibine, gemi ve eklentisi üzerinde kanuni rehin hakkı verir Gemi malikinin mülkiyetinde bulunmayan eklentiler rehnin kapsamına girmez.bir sigorta sözleşmesine göre donatana...

Gemi alacaklısı hakkı veren alacaklar nelerdir?

Geminin malikine, kiracısına, yöneticisine veya işletenine karşı doğmuş olan aşağıdaki alacaklar sahiplerine “gemi alacaklısı hakkı” verir: Ülkelerine getirilme giderleri ve onlar adına ödenmesi...

Konişmentonun içeriği nelerden oluşmaktadır?

Konişmento, aşağıdaki kayıtları içerir:  Yükletenin beyanına uygun olarak gemiye yüklenen veya yüklenmek üzere teslim alınan eşyanın genel olarak cinsini, tanınması için zorunlu olan işaretlerini, gerektiğinde...

Konişmento nedir ve nasıl düzenlenir?

Konişmento, bir taşıma sözleşmesinin yapıldığını ispatlayan, eşyanın taşıyan tarafından teslim alındığını veya gemiye yüklendiğini gösteren ve taşıyanın eşyayı, ancak onun ibrazı karşılığında teslimle yükümlü...