7.2 C
Istanbul
Pazartesi, 09 Aralık 2019 10:35
Ana sayfa Etiketler Kapsam

Etiket: kapsam

Kültür Yatırımları ve girişimleri teşvik kanunun amacı ve kapsamı nedir?

Bu Kanunun amacı; bireyin ve toplumun kültürel gereksinimlerinin karşılanmasını; kültür varlıkları ile somut olmayan kültürel mirasın korunmasını ve sürdürülebilir kültürün birer öğesi haline getirilmesini;...

Yurt dışındaki mal varlığı veraset ve intikal beyannamesi ile bildirilir mi?

Türkiye Cumhuriyeti tabiiyetinde bulunan şahıslara ait mallar ile Türkiye'de bulunan malların veraset tarikiyle veya her hangi bir suretle olursa olsun ivazsız bir tarzda bir...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlere yapılabilecek olan idari yaptırımlar nelerdir?

5225 sayılı Kanuna ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin düzenleyici işlemlere aykırı hareket edenlere, diğer mevzuattaki ceza hükümleri saklı kalmak kaydıyla, aşağıdaki bentlerde belirtilen esas...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketleri kim denetler?

Belgeli yatırım veya girişimleri, bunların belgeye esas olan niteliklerini, bu niteliklerini koruyup korumadıklarını denetleme; bulunduğu yerin kültürel gereksinimlerini dikkate alarak kültür merkezlerini sınıflandırma ve...

Kültür yatırımı belgesi sahibi olan şirketlerin bilgi verme zorunda olduğu konular...

Belge sahibi tüzel kişiliğin şirket ana sözleşmesinin, ortaklık statüsü veya yapısının değiştirilmesi, belgeye konu yapı veya tesisin veya aynı amaçlarla kullanılmak üzere devredilmesi, kiraya...

Kültür yatırımı belgesi kimin tarafından verilir?

Kültür yatırımı belgesi veya kültür girişimi belgesi Bakanlıkça verilir. Belge, yatırım veya girişimin nitelik ve nicelikleri esas alınarak düzenlenir. Belge alanlar, bu Kanun ve...

Kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvikin esasları nelerdir?

Bakanlık, 5225 sayılı Kanunun uygulanmasına yönelik tercih ve öncelikleri belirlemeye yetkilidir. 5'inci maddenin (b), (c ) ve (d) bentlerindeki teşvik ve indirim unsurlarından yararlanan kültür...

Kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurları nelerdir?

Bu Kanun kapsamındaki kültür yatırımı ve girişimleri için uygulanacak teşvik unsurları şunlardır:   a) Taşınmaz mal tahsisi; Bakanlık, bu Kanun kapsamında kültür yatırımı ve girişimleri...

Kültür Yatırımları ve girişimleri teşvik kanunun konuları nelerdir?

Bu Kanunda belirtilen kültür yatırımı veya girişimi kapsamındaki teşvik veya indirime konu olacak faaliyetler şunlardır: Kültür merkezlerinin yapımı, onarımı ve işletilmesi Kütüphane, arşiv, müze,...

Yolcu beraberinde getirilen ve geçici gümrük sahasında bırakılan ürünler en fazla...

Yolcu beraberinde getirilen ve geçici gümrük sahasında bırakılan ürünler en fazla kaç ay bu depolarda kalabilir?  Yolcu beraberinde getirilip gümrüğe sunulmasından sonra gümrükçe onaylanmış bir...