24.3 C
İstanbul
Pazartesi, 26 Temmuz 2021 1:49
Ana sayfa Etiketler Gemi ipoteği

Etiket: gemi ipoteği

Ticaret Gemi Sicillerine Hangi Hallerde Şerh Konulabilir?

0
1- TİCARET GEMİ SİCİLLERİNE HANGİ HALLERDE ŞERH KONULABİLİR? 1.1- Bir gemi veya gemi ipoteği üzerinde bir hakkın kurulmasını veya kaldırılmasını yahut böyle bir hakkın içeriği...

Gemi İpoteği Nasıl Sona Erdirilir?

0
1- GEMİ ALACAĞI NASIL SONA ERER? 1.1- Alacağın sona ermesi ile ipotek de düşer. Kanundaki istisnalar saklıdır. 1.2- Alacaklı ve borçlu sıfatlarının aynı kişide birleşmesi, alacağın...

Gemi İpoteğinin İçeriği ve Derecesi Değiştirilebilir mi?

0
1- GEMİ İPOTEĞİNİN İÇERİĞİ DEĞİŞTİRİLEBİLİR Mİ? 1.1- Gemi ipoteğinin içeriğinin değiştirilmesi için malik ile alacaklı arasında bu hususta imzaları noterce onaylı bir anlaşma yapılması veya...

İpotekli Geminin Siciline Hangi Hususlar İşlenmelidir?

0
İPOTEKLİ GEMİNİN SİCİLİNE HANGİ HUSUSLAR İŞLENMELİDİR? 1- Gemi ipoteğinin tescilinde, 1.1- Alacaklının adı ve soyadı veya unvanı, 1.2- Alacağın Türk Lirası ile tutarı, 1.3- Konusu para olmayan alacaklarda...

Ticaret Gemisine Hangi Şartlarda İpotek Konulur?

0
1- GEMİ İPOTEĞİ HANGİ ŞARTLARDA YAPILIR? 1.1- Bir alacağı teminat altına almak için gemi üzerinde ipotek kurulabilir. Gemi ipoteği alacaklıya, alacağını, geminin bedelinden alma yetkisini...

Ticaret Gemilerinin Sicil Değişiklik Kayıtları Ne Zaman Yapılmalıdır?

0
1- TİCARET GEMİLERİNİN SİCİL DEĞİŞİKLİK KAYITLARI NE ZAMAN YAPILMALIDIR? Bir hususun gemi siciline kaydını, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemekle yahut bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli...

Yapım Halindeki Ticaret Gemilerinde Sicil Kaydı Nasıl Yapılır?

0
1- YAPIM HALİNDEKİ TİCARET GEMİLERİNDE SİCİL KAYDI NASIL YAPILIR? 1.1- Yapı hâlindeki bir gemi, malikin istemi üzerine veya yapı üzerinde bir gemi ipoteğinin kurulması yahut...

Geminin İpoteği Başkasına Devredilebilir mi?

0
1- GEMİ İPOTEĞİ BAŞKASINA DEVREDİLEBİLİR Mİ? 1.1- İpotekle teminat altına alınmış olan alacağın devri ile gemi ipoteği de yeni alacaklıya geçer. 1.2- Alacak ipotekten ve ipotek...

Alacağının Muaccel Olması Halinde Gemi Maliki Borcu Ödeyebilir mi?

0
1- ALACAĞININ MUACCEL OLMASI HALİNDE GEMİ MALİKİ BORCU ÖDEYEBİLİR Mİ? Alacak, malike karşı muacceliyet kazanır yahut borçlu borcunu ödemek hakkına sahip olursa, malik borcu ödeyebilir....

Tesisatı Kötüleşen İpotekli Geminin Alacaklısının Yapması Gereken İşlemler Nelerdir?

0
1- TESİSATI KÖTÜLEŞEN İPOTEKLİ GEMİNİN ALACAKLISININ YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER NELERDİR? 1.1- Gemi veya tesisatının kötüleşmesi sonucu olarak ipoteğin sağladığı teminat tehlikeye düşerse, alacaklı, tehlikeyi gidermesi...