Ana sayfa TTK Ticaret Gemilerinin Sicil Değişiklik Kayıtları Ne Zaman Yapılmalıdır?

  Ticaret Gemilerinin Sicil Değişiklik Kayıtları Ne Zaman Yapılmalıdır?

  1205
  0

  1- TİCARET GEMİLERİNİN SİCİL DEĞİŞİKLİK KAYITLARI NE ZAMAN YAPILMALIDIR?
  Bir hususun gemi siciline kaydını, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemekle yahut bu işlemlerin yapılabilmesi için gerekli belgeleri ibraz etmekle yükümlü olan kişiler, bu işlemleri gerektiren hususları öğrendikten sonra 15 gün içinde yükümlülüklerini yerine getirmedikleri takdirde haklarında TTK 33’üncü maddesinde yer alan Tescile davet ve ceza hükümleri uygulanır.

  2- TİCARET GEMİLERİNİN SİCİLLERİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLER TARAFINDAN İNCELEMEYE AÇIK MIDIR?
  Gemi sicili açıktır. Herkes sicil kayıtlarını inceleyebilir ve giderini ödemek şartıyla onaylı veya onaysız örneklerini alabilir. Haklı bir menfaatinin olduğunu inandırıcı bir şekilde ortaya koyan bir kişi, sicil dosyalarını, bir kaydın tamamlanabilmesi için gemi sicilinde kendilerine gönderme yapılan belgeleri ve henüz sonuçlanmamış tescil istemlerini de incelemeye ve onların örneklerini almaya yetkilidir.

  3- GEMİ MALİKİ KİMLER OLABİLİR?
  3.1- Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, geminin maliki sayılır.
  3.2- Gemi sicilinde lehine bir gemi ipoteği veya ipotek üzerinde bir hak yahut bir intifa hakkı tescil edilmiş olan kişi o hakkın sahibi sayılır.
  3.3- Tescil olunmuş bir hak sicilden silinirse o hakkın artık var olmadığı kabul edilir.

  4- SİCİLİN GERÇEK HUKUKİ DURUMA UYGUN HALE GETİRİLMESİ NASIL YAPILIR?
  4.1-
  Gemi sicilinin içeriği; mülkiyet, gemi ipoteği, ipotek üzerindeki bir hak, intifa hakkı yahut TTK 983’üncü maddenin birinci fıkrasının ikinci cümlesinde yazılı türden bir tasarruf sınırlaması bakımından gerçek hukuki duruma uymadığı takdirde, hakkı tescil edilmemiş veya yanlış tescil edilmiş yahut var olmayan bir hakkın veya sınırlamanın tescili sonucunda hakkı ihlal edilmiş kişi, değişiklik sonucunda hakkı ihlal edilecek olan kişiden kaydın değiştirilmesine onay vermesini isteyebilir.
  4.2- Gemi sicili, ancak birinci fıkra gereğince yükümlü olan kişinin hakkı tescil edildikten sonra değiştirilebilecekse, bu kişi, istem üzerine hakkını tescil ettirmek zorundadır.

  ***Birinci ve ikinci fıkralarda yazılı bulunan değişikliği isteme hakları zamanaşımına uğramaz.

  5- SİCİL KAYDININ DOĞRU OLMAMASI HAKKINDA İTİRAZLAR TESCİL EDİLEBİLİR Mİ?
  TTK 975’inci maddede yazılı hâllerde gemi siciline, sicil kaydının doğru olmadığı hakkında bir itiraz tescil olunabilir. İtiraz, bir ihtiyati tedbir kararına yahut sicildeki kaydın değiştirilmesi sonucunda hakkı zarar görecek olan kişinin onayına dayalı olarak sicile geçirilir. İhtiyati tedbir kararının verilmesinde hakkın tehlikede olduğuna dair yaklaşık ispat şartı aranmaz.

  Kaynak: Türk Ticaret Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here