Ana sayfa Muhasebe Sözleşme bedellerinin döviz cinsinden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

Sözleşme bedellerinin döviz cinsinden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar

672
0

Sözleşme bedellerinin döviz cinsinden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar


TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri-2018/171 – Sözleşme bedellerinin döviz cinsinden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız…>>>


TÜRMOB

ÖZEL MEVZUAT SİRKÜLERİ
SÖZLEŞME BEDELLERİNİN DÖVİZ CİNSİNDEN BELİRLENMESİNE
İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

13.09.2018 tarihli ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 85 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Karı ile 32 sayılı Kararda değişiklik yapılmış, yapılan değişiklikle;

1) 7/8/1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4’üncü
maddesine, “g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi
aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü
menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde
sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz
cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.” bendi

2) Aynı Karara “Geçici Madde 8-Bu Kararın 4’üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe
girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce
akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan
bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden
belirlenir.” Maddesi, eklenmiş; konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza 13.09.2018/159 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

11.8.1989 tarih ve 20249 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ
KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARAR’da;
• Türkiye’de yerleşik kişiler; yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk
vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişiler
• Döviz efektif dahil yabancı parayla ödemeyi sağlayan her nev’i hesap, belge ve vasıtaları
olarak tanımlanmaktadır.

6.10.2018 tarihli ve 30557 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan TÜRK PARASI KIYMETİNİ
KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008-32/34)’DE
DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2018-32/51) ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar gereğince tespiti Bakanlığa bırakılan konularda düzenleme yapılmıştır. 28/2/2008 tarihli ve 26801 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de değişiklik yapılarak Tebliğin mülga 8 inci maddesi başlığı ile birlikte yeniden düzenlenerek döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler ile ilgili düzenlemelerde bulunulmuştur. Tebliğ ile ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza 08.10.2018/170 sayılı Sirkülerimizde yer verilmişti.

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda ve ilgili Tebliğde yapılan
düzenlemelere ilişkin Sözleşme Bedellerinin Döviz Cinsinden Belirlenmesine İlişkin Özet Tablo aşağıda gösterilmiştir:

TÜRMOB Özel Mevzuat Sirküleri-2018/171 – Sözleşme bedellerinin döviz cinsinden belirlenmesine ilişkin usul ve esaslar için tıklayınız…>>>

 


Kaynak: Turmob.org.tr
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


Dövizli sözleşmeler TL’ye çevrilirken Damga Vergisi çıkacak mı?

Dövizli Sözleşme, Kira Kontratı yasağı soru-cevap – 13 Eylül 2018

Ücret ödemesi dövizli olarak yapılabilir mi

Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler için uygulanacak dolar kuru 3.77 oldu.

Döviz Kurları – 30 Eylül 2018 Tarihli T.C.Merkez Bankası döviz kurları

Mal alış satışları dövizle veya dövize endeksli olabilir mi?

İşyeri kirasını bankadan eksik ödersem ceza öder miyim?

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here