Ana sayfa Güncel Dövizli Sözleşme, Kira Kontratı yasağı soru-cevap – 13 Eylül 2018

Dövizli Sözleşme, Kira Kontratı yasağı soru-cevap – 13 Eylül 2018

2348
0

Dövizli Sözleşme, Kira Kontratı, İş ve Hizmet yapma yasağı

Soru – Cevap – 13 Eylül 2018


Türkiye’de dövizle kiralama yapmak 13.09.2018 tarihinden itibaren yasaklandı.


 

1- Hangi konularda dövizle ticaret yapmak yasaklandı?

  • Menkul ve gayrimenkul alım satım,
  • Taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama,
  • Leasing
  • İş
  • Hizmet
  • Eser sözleşmelerinde

Sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

2- Eski tarihte yapılmış ve devam eden sözleşmeler de değiştirilecek midir?

Evet.

13.09.2018 tarihinden tarihten itibaren otuz gün içinde, yukarıda belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenecektir.

 

3- Bu uygulama ne zaman yürürlüğe girdi?

Belirlenen alanlarda dövizle veya dövize endeksli sözleşme yapma yasağına ilişkin  uygulama 13.09.2018 tarihi itibariyle başladı.

 

4- Uygulamanın yasal dayanağı nedir?

Uygulamanın yasal dayanağı 13.09.2018 tarih ve 30534 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Türk Parası Kıymetini Korumu Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karardır. (Karar Sayısı: 85)

 

5- Yurtdışı ile yapılan Sözleşmeler ve işlemler zorunluluk kapsamında mıdır?

Hayır.

Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki yaptıkları sözleşme, ödeme işlemleri kapsam dâhilindedir.

 

6- Zorunluluk kapsamında olmayan haller nelerdir?

Bakanlıkça belirlenen hallerin neler olduğuna dair açıklamanın Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılması beklenmektedir.(13.09.2018)

 

7- Sözleşmeler TL ile yapılıp aylık, dönemsel veya yıllık artışlar Dövize endeksli yapılabilir mi?

Hayır.

Uygulama dâhilinde belirlenen konular için getirilen yükümlülükler döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

 

8- Sözleşmedeki;  depozito, teminat, tazminat, artış ve benzeri hükümler Dövizle yapılabilir mi?

Hayır.

Sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.

 

ÖZET: 13.09.2018 Tarihli Resmi gazetede yayınlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile “7/8 /1989 tarihli ve 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kararın 4 üncü maddesine aşağıdaki bent eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenene haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dâhil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmeden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

Yine Aynı Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

Geçici Madde 8- Bu Kararın 4 Üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”

Karar 13.09.2018 tarihi itibariyle (yayımı tarihinde) yürürlüğe girmiştir.

SONUÇ

Karar doğrultusunda yukarıdaki belirlenen açıklamalar kapsamına giren mevcut sözleşme, ödeme ve diğer yükümlülüklerin taraflarca kontrol edilmesi ve 30 gün içinde TL olarak yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

Yine karar gereği 13.09.2018 tarihten itibaren belirlenen alanlarda yapılacak sözleşme, ödeme vb. işlemlerde para birimi olarak TL’nin kullanılması yasal zorunluluktur.


Kaynak: Resmi Gazete – 13.09.2018 – Muhasebenews.com
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER


https://www.muhasebenews.com/ihracat-bedellerinin-%80inin-turkiyeye-getirilmesi-ve-bankalara-bozdurulmasi-soru-cevap/

Hizmet İhracatından oluşan KDV alacağı nasıl talep edilir?

Kira Sözleşmelerinin döviz üzerinden yapılması yasaklandı. Mevcut sözleşmeler 30 gün içinde TL olarak düzeltilecek!

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here