Ana sayfa Vergi Şirket aktifine kayıtlı taşınmazların satışında KDV istisnası hangi koşullar yerine getirilirse uygulanır?

Şirket aktifine kayıtlı taşınmazların satışında KDV istisnası hangi koşullar yerine getirilirse uygulanır?

263
0

2017 de aldığımız ve şirketimizin 253 hesaplarında aktifleştirdiğimiz kauçuk karıştırıcı makinesinin satışında KDV oranını yüzde kaçtan uygulamalıyız ve kurumlar vergisi yönünden istisnası var mı?

KDV oranları için Web sayfamızdaki mevzuat / pratik bilgilerde (vergi) bulunan listelerden yararlanınız.

Bahsettiğiniz teslim için I sayılı listede ise; %1,

II sayılı listede ise; %8 her iki listede de yoksa genel oran olan %18 uygulanır.

Kurumlar Vergisi istisnası yoktur.

 


Şirketimizde kayıtlı bulunan taşınmazı alalı 5 sene oldu. Şimdi bu taşınmazı satacağız ve bu satış da 2 seneyi geçtiğinden dolayı KDV istisnası olacak mı? Eğer olacaksa beyannamede nasıl bildireceğiz?

KDV 17/4- r maddesini aşağıdadır.  Şartlar varsa kDV hesaplanmaz.

Kurumların aktifinde en az İKİ TAM YIL yıl süreyle bulunan iştirak hisseleri ile taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimler ile bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık taşınmaz ve iştirak hisselerinin (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dahil) bankalara, finansal kiralama ve finansman şirketlerine devir ve teslimleri ile bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin finansal kiralama ve finansman şirketlerince devir ve teslimi.

İstisna kapsamındaki kıymetlerin ticaretini yapan kurumların, bu amaçla aktiflerinde bulundurdukları taşınmaz ve iştirak hisselerinin teslimleri istisna kapsamı dışındadır.

İstisna kapsamında teslim edilen kıymetlerin iktisabında yüklenilen ve teslimin yapıldığı döneme kadar indirim yoluyla giderilemeyen katma değer vergisi, teslimin yapıldığı hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Bu fıkranın (u) bendi kapsamında varlık kiralama şirketlerine ve (y) bendi kapsamında finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarına devredilen taşınmaz ve iştirak hisselerinin, kaynak kuruluş ve kiracı tarafından üçüncü kişilere satışına ilişkin en az iki tam yıl aktifte bulundurma süresinin hesabında, bu taşınmaz ve iştirak hisselerinin varlık kiralama şirketleri, finansal kiralama şirketleri, katılım bankaları ile kalkınma ve yatırım bankalarının aktifinde bulunduğu süreler de dikkate alınır.

 


Kaynak: İSMMMO
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here