Ana sayfa Muhasebe Serbest Meslek Erbabı olan Doktor, Avukat, Mimar, Danışman Matrah artırımı için ne...

  Serbest Meslek Erbabı olan Doktor, Avukat, Mimar, Danışman Matrah artırımı için ne ödeyecek?

  Serbest Meslek Erbabı matrah artırımı

  209
  0

  Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı

  2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi beyannamelerinde vergiye tabi gelir (matrah) beyan eden gelir vergisi mükelleflerinin bu yıllara ilişkin vergi matrahlarının;

  2016 yılı için……………………………………………………… %35,
  2017 yılı için……………………………………………………… %30,
  2018 yılı için……………………………………………………… %25,
  2019 yılı için……………………………………………………… %20,
  2020 yılı için……………………………………………………… %15

  oranlarından az olmamak üzere artırılması gerekmektedir

  Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabı için;

  2016 yılı için……………………………………………………… 47.000 TL’den,
  2017 yılı için……………………………………………………… 49.800 TL’den,
  2018 yılı için……………………………………………………… 52.900 TL’den,
  2019 yılı için……………………………………………………… 56.200 TL’den,
  2020 yılı için……………………………………………………… 63.700 TL’den

  Ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabının, beyannamelerinde diğer gelir unsurlarının bulunması hâlinde söz konusu mükellefler, durumlarına göre, Tebliğin bu bölümünün (aa) veya (ab) alt bölümünde yer alan asgari matrahları dikkate almak suretiyle matrah artırımında bulunacaklardır. Diğer bir ifadeyle, ticari veya zirai kazancı bilanço esasına veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen gelir vergisi mükellefleri ile serbest meslek erbabına ilişkin asgari matrah tutarı üzerinden artırımda bulunan mükellefler diğer gelir unsurları nedeniyle de vergi incelemesi ve tarhiyata muhatap olmayacaktır.

   

  Örnek:  Serbest meslek erbabı (B)’nin 2017 yılı gelir vergisi beyannamesinde beyan ettiği gelir vergisi matrahı 210.000 TL’dir. Mükellefin bu matraha ilişkin beyan ettiği gelirleri aşağıdaki gibidir.

  Serbest meslek kazancı…………………………………70.000 TL
  Birinci işverenden alınan ücret……………………….. 55.000 TL
  İkinci işverenden alınan ücret………………………… 50.000 TL
  Kira geliri…………………………………………………. 35.000 TL

  Mükellef (B), 2017 yılı gelir vergisi matrahını Kanun hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı bulunduğu vergi dairesine başvurmuştur.

  Bu mükellefin matrah artırımına ilişkin gelir vergisi hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır.

  2017 yılı gelir vergisi matrahı

  210.000 TL

  2017 yılı için artırım oranı

  %30

  Artırılan matrah tutarı (210.000 x %30=)

  63.000 TL

  Kanunla belirlenen asgari matrah

  49.800 TL

   

  Yıl

  İlgili Yıl Vergi Matrahı (TL)
  (1)
  Artırım Oranı
  (2)
  Artırılan Matrah Tutarı
  (1×2)
  (3)
  Asgari Matrah Tutarı (TL)
  (4)
  Hesaplamaya Esas Matrah
  (TL)
  (3 veya 4’ten Fazla Olanı)
  (5)
  Vergi Oranı
  (6)

  Ödenecek Gelir Vergisi
  (TL)
  (5×6)
  (7)

  2017 210.000 %30 63.000 49.800 63.000 %15 9.450

   

  Mükellefin beyanına göre hesaplanan matrah 63.000 TL’dir. Mükellefin beyanı, Kanuna göre serbest meslek mükelleflerinin 2017 yılı için belirlenmiş asgari matrah tutarından (49.800 TL) fazla olduğundan, mükellefin beyanı esas alınacaktır.

  Matrah artırımında bulunulan yıla ilişkin yıllık gelir vergisi beyannamesi süresinde verilerek tahakkuk eden vergilerin süresinde ödendiği ve mükellefin bu vergi türleri için Kanunun 2 nci ve 3 üncü maddelerinden yararlanmadığı varsayılarak vergi oranı %15 olarak dikkate alınmıştır.

  Mükellefin matrah artırımı nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi 9.450 TL olacaktır. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi taksitler hâlinde de ödenebilecektir. 

  Örnek- Serbest meslek erbabı Bayan (C)’nin yıllık beyannamede beyan ettiği gelir vergisi matrahı, 2016 yılı için 130.000 TL, 2017 yılı için 162.000 TL, 2018 yılı için 200.000 TL, 2019 yılı için 275.000 TL ve 2020 yılı için ise 300.000 TL’dir.

  Mükellef, 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ilişkin gelir vergisi matrahını Kanun hükümlerinden yararlanarak artırmak için başvuru süresi içinde bağlı olduğu vergi dairesine başvurmuştur.

  Bu mükellefin Kanuna göre ödeyeceği gelir vergisinin hesabı aşağıdaki şekilde olacaktır.

  Yıl

  İlgili Yıllar Vergi Matrahı (TL)
  (1)
  Artırım Oranı
  (2)
  Artırılan Matrah Tutarı
  (1×2)
  (3)
  Asgari Matrah Tutarı (TL)
  (4)
  Hesaplamaya Esas Matrah
  (TL)
  (3 veya 4’ten Fazla Olanı)
  (5)
  Vergi Oranı (6)

  Ödenecek Gelir Vergisi
  (TL)
  (5×6)
  (7)

  2016 130.000 %35 45.500 47.000 47.000 %20   9.400
  2017 162.000 %30 48.600 49.800 49.800 %20 9.960
  2018 200.000 %25 50.000 52.900 52.900 %20 10.580
  2019 275.000 %20 55.000 56.200 56.200 %20 11.240
  2020 300.000 %15 45.000 63.700 63.700 %20 12.740
  Toplam 53.920

   

  Mükellefin matrah artırımı nedeniyle ödemesi gereken gelir vergisi toplamda 53.920 TL olacaktır. Söz konusu vergi peşin ödenebileceği gibi altı eşit taksit hâlinde de ödenebilecektir.

   


  Kaynak: Resmi Gazete 14.6.2021
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here