25.3 C
İstanbul
Pazar, 26 Eylül 2021 15:11
Ana sayfa Etiketler Olan

Etiket: olan

SGK Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim...

0
MADDE 8- (1) 30/4/2021 tarihine kadar (bu tarih dâhil) bitirilmiş özel nitelikteki inşaatlar ile ihale konusu işlere ilişkin olup, bu Kanun hükümlerinden yararlanmak için...

Serbest Meslek Erbabı olan Doktor, Avukat, Mimar, Danışman Matrah artırımı için...

0
Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesinde Matrah Beyan Etmiş Olan Mükelleflerin Matrah Artırımı 2016, 2017, 2018, 2019 ve 2020 takvim yıllarına ilişkin olarak verdikleri yıllık gelir vergisi...

Merkezi ABD’de olan Enstitünün Türkiye’deki Temsilci Ofisine Gemi Hibe Edilmesinde Veraset...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI MUĞLA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 96620903-160-58 28/05/2014 Konu : Merkezi ABD'de olan Enstitünün Türkiye'deki Temsilci Ofisine Gemi Hibe Edilmesinde Veraset ve İntikal Vergisi   İlgide kayıtlı özelge...

2021 Yılında alınacak Binek Otonun ÖTV ve KDV’sinin 150 Bin TL’ye...

0
Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir: Döviz olarak elde edilen hasılatn Binde 5'i götürü gider olarak gider yazılabilir Ticari kazancın elde edilmesi...

30/9/2008 tarihine kadar ödenebilir nitelikte olan İsteğe Bağlı Sigorta hizmet sürelerine...

0
İSTEĞE BAĞLI SİGORTA, TOPLULUK SİGORTASI, 5510 SAYILI KANUNUN EK 5 VE EK 6 NCI MADDELERİ KAPSAMINDAKİ SİGORTALILAR İLE 2925 SAYILI KANUNA TABİ SİGORTALILIK STATÜSÜNDEN...

SMMM ve YMM Odalarına olan borçlar 7326 sayılı Yasa kapsamında yapılandırılabilecek

0
BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN (5) 30/4/2021 tarihi (bu tarih dâhil) itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;...

9.6.2021 Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan...

0
7- Hazine ve Maliye Bakanlığına Bağlı Tahsil Dairelerince Takibi Gereken ve Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan Ecrimisil...

7326 Sayılı Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya...

0
14.6.2021 - 7326 Sayılı Kanun 1 Seri No.lu Tebliğ ... 6- Kanunun Yayımı Tarihi İtibarıyla Dava Açma Süresi Geçmemiş veya İhtilaf Konusu Olan İdari Para Cezaları 7326...

 Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu...

0
Yıllık beyanname ile beyan edilen gelir ve kurumlar vergisi mükellefiyetleri  Vergilendirme dönemi yıllık olan vergilerde, beyanname verme süresi 30/4/2021 tarihine (bu tarih dâhil) kadar olan...

Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükelleflerin hangi borçları taksitlendirme kapsamındadır?

0
Vergilendirme dönemi 15 gün olan mükellefiyetler  Vergilendirme döneminin bitim tarihi ve beyanname verme süresinin son günü Nisan/2021 ayı ve öncesine rastlayan dönemler kapsama girmekte, dönemin...