Ana sayfa Çalışma Hayatı İşsizlik maaşı almak için son 120 günde tam çalışma zorunluluğu kaldırıldı!

İşsizlik maaşı almak için son 120 günde tam çalışma zorunluluğu kaldırıldı!

1564
0

İşsizlik maaşı almak için son 120 günde tam çalışma zorunluluğu kaldırıldı!

7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 18.01.2019 Tarih Ve 30659 Sayı ile Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNDA YAPILAN DÜZENLEME

7161 Sayılı Kanun / MADDE 25- 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 50’nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “prim ödeyerek sürekli çalışmış” ibaresi “hizmet akdine tabi” şeklinde değiştirilmiştir.

7161 sayılı kanunla yapılan düzenleme ile işsizlik maaşına hak kazanmak için işten ayrılmadan önceki son 120 günlük “prim ödeyerek çalışma” şartı “hizmet akdine tabi olma” olarak yumuşatılarak 120 gün boyunca hizmet akdine tabi olmasına karşın devamsızlıktan kaynaklı ödememe durumunu ortadan kaldırmaktadır.

4447 Sayılı Kanun’un 50. Maddesinin 7161 sayılı kanun ile yapılan değişiklik sonrası hali:

İşsizlik ödeneğinin; miktarı, ödeme süreleri ve zamanı ile sigorta primleri
Madde 50 – (Değişik birinci fıkra: 15/5/2008-5763/15 md.) Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının yüzde kırkıdır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, 4857 sayılı İş Kanununun 39 uncu maddesine göre on altı yaşından büyük işçiler için uygulanan aylık asgari ücretin brüt tutarının yüzde seksenini geçemez.

Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlardan, son üç yıl içinde;(3)

  1. 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
  2. 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
  3. 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, Süre ile işsizlik ödeneği verilir.

YÜRÜRLÜK TARİHİ:  25 inci maddesi yayımı tarihinden sonra hizmet akdi feshedilenler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

 


Kaynak: Resmi Gazete – 18.1.2019 – İsmmmo bilgilendirme yazısı
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BENZER İÇERİKLER

Sosyal Güvenlik Ve Çalışma Yasalarında Değişiklik Yapan 7161 Sayılı Kanunun Açıklaması

 

7161 sayılı kanunla 5 puanlık SGK teşviki kaldırıldı mı?

 

Vergi Kanunlarında Değişiklik Yapan 7161 Sayılı Kanunun Açıklaması

 

7161 Sayılı Vergi Kanunları İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

 

İmalat sanayine yönelik 50 milyon TL üstü sabit yatırımlara ilişkin inşaat işlerine ait KDV iadesi almanın süresi uzatıldı.

 

KDV matrahına dahil olan unsurlara Kur Farkı ibaresi de dâhil edildi?

 

 

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here