Ana sayfa Muhasebe İmalat sanayine yönelik 50 milyon TL üstü sabit yatırımlara ilişkin inşaat işlerine...

İmalat sanayine yönelik 50 milyon TL üstü sabit yatırımlara ilişkin inşaat işlerine ait KDV iadesi almanın süresi uzatıldı.

452
0

18.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan, 7161 sayılı Kanunun 20’nci maddesi ile İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında 50 milyon TL tutarında sabit yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yüklenilen 2017, 2018 ve 2019 yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi talep edilmesi şartıyla altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde mükellefe iade edilecektir.

 

3065 sayılı KDV Kanunun’un Geçici 37’nci maddesinin değişen hali aşağıdadır.

Geçici Madde 37

İmalat sanayine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;

  1. a) Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4]yıllarında yüklenilen ve (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4]yıllarının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,[1]
  2. b) 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4]yıllarında yüklenilen ve (7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle değişen ibare ; Yürürlük: 18.01.2019)2017, 2018 ve 2019[4] yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde,[2]

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunur. Teşvik belgesine konu yatırımın tamamlanmaması halinde, iade edilen vergiler, vergi ziyaı cezası uygulanarak iade tarihinden itibaren gecikme faizi ile birlikte tahsil edilir. Bu vergiler ve cezalarda zaman aşımı, verginin tarhını veya cezanın kesilmesini gerektiren durumun meydana geldiği tarihi takip eden takvim yılı başında başlar.

(7161 sayılı kanunun 20 nci maddesiyle eklenen fıkra ; Yürürlük: 18.01.2019)Cumhurbaşkanı, birinci fıkrada yer alan süreleri, bitiminden itibaren, sürelerin bitimini takip eden her bir takvim yılı itibarıyla ayrı ayrı ya da birlikte, beş yıla kadar uzatmaya yetkilidir.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.[3]

[1] 7061 sayılı Kanunun 43 ücü maddesi ile “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılının” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarının” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 5/12/2017)

[2] 7061 sayılı Kanunun 43 ücü maddesi ile “2017 yılında” ibaresi “2017 ve 2018 yıllarında”, “2017 yılı” ibaresi “2017 ve 2018 yılı” şeklinde değiştirilmiştir. (Yürürlük 5/12/2017)

[3] 6770 sayılı Kanunun 10 uncu maddesi ile eklenen madde. (Yürürlük 1/1/2017 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 27/1/2017 tarihinde)

[4]Değişmeden önceki şekli: 2017 ve 2018


 

 

 

 


Kaynak: Resmi Gazete – 18.01.2019 – Gib
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here