Ana sayfa Muhasebe İhracatta KDV iadesi hesabında malın bünyesine giren ürünler için ödenen KDV mi...

İhracatta KDV iadesi hesabında malın bünyesine giren ürünler için ödenen KDV mi dikkate alınacaktır?

757
0

KONU
İhracat KDV iade hesabı hak.

SORU
…Bu Kanunun 11, 13, 14 ve 15 inci maddeleri ile 17 nci maddenin (4) numaralı fıkrasının (s) bendi uyarınca vergiden istisna edilmiş bulunan işlemlerle ilgili fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen Katma Değer Vergisi, mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanacak Katma Değer Vergisinden indirilir. Vergiye tabi işlemlerin mevcut olmaması veya hesaplanan verginin indirilecek vergiden az olması hallerinde indirilemeyen Katma Değer Vergisi, işlemin gerçekleştiği dönemi izleyen ikinci takvim yılının sonuna kadar talep edilmesi şartıyla Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit edilecek esaslara göre bu işlemleri yapanlara iade olunur” buna göre biz ihracat faturasında mala uygun hesapladığı KDV mi 191 olarak değerlendirilecek yoksa yüklenilen KDV denilen satılan malın bünyesine giren faturalardaki KDV mı iade konusu olacak? Peşin ihracatta fatura kaydı nasıldır?
… (15.11.2018 12:07)


CEVAP
KDV iade hakkı doğuran işlemlerde İhraç olunana Mala ilişkin YÜKLENEN KDV’nin iadesi talep edilir. İhracat teslimleri 601 hesaba kayıt edilir.

 


Kaynak: İsmmmo
Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here