10.7 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Şubat 2024 2:37
Ana Sayfa Etiketler ödenen

Etiket: ödenen

Şirket için alınan kredinin peşin ödenen faizinin tamamı gider yazılabilir mi?

0
Kredi faizlerinin KKEG olarak değerlendirilecek kısmı

Belediyeden satın alınan gayrimenkul için ödenen KDV dekonta istinaden indirim konusu...

0
Belediye'den açık arttırma yoluyla tapu alınılmış. Alınan evraklar arasında belediye ye KDV tevkıfatı tahsilatı ile ödenen bir dekont bulunmaktadır. Bu ödenen dekontu KDV (1) beyannamesi ile indirim konusu yapacağız doğru mudur?

Kamyonların için ödenen kredi faizi finansman kısıtlamasına tabi midir?

0
Nakliye ile iştigal eden şirketin satın almış olduğu kamyonların kredilerinden doğan (faiz vs.) finansman giderleri 780 nolu Finansman gideri hesabında, direkt gider olarak takip edilmektedir. Bu tutar finansman kısıtlamasına tabi midir?

Kendi isteğiyle ayrılan çalışana ödenen kıdem tazminatı gider yazılabilir mi?

0
03 Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi (istifa) kodu ile işten ayrılan işçiye işveren kıdem tazminatı ödemek istiyor. Resmi kurum aracılığıyla kıdem tazminatı ödeyebilir mi?

Ticari araç için ödenen ÖTV isteğe bağlı olarak aracın maliyetine eklenebilir...

0
Pazarlama işi yapan Firmada Kamyonet alımındaki Ö.T.V. yi Aracın Maliyetine mi Yoksa Masrafa mı yazmak gerekir. Kamyonetin amortisman oranı nedir? Bazı yerlerde %20 bazı yerlerde %25 hangisi doğrudur?

Fatura Karşılığı Ödenen Kira İçin Ayrıca Stopaj Ödenmesi Gerekiyor Mu?

0
Firmamız Eskişehir de bir şube açacağız. Mülk sahibi Kira faturası düzenleyecek. Bizim yine de stopajda bildirmemiz gerekiyor mu?

Üniversiteye ait gayrimenkulü için ödenen kira bedeli için kira stopajı ödenecek...

0
Mükellef Hacettepe üniversitesine ait yerde kiracı ödemesini bankadan yapıyor fakat üniversite vakıf olduğu için mükellef bu kirayı kayıtlarına alırken KDV 2 ve stopaj açısından nasıl beyan vermelidir?

Yurt Dışında Ödenen Vergilerin Türkiye’de Kurumlar Vergisinden Mahsubu

0
Yurt dışında elde edilip de Türkiye’de vergilendirilecek kazançlar için daha önce mahallinde ödenen vergiler, Türkiye’de bu kazançlar nedeniyle hesaplanacak kurumlar vergisinden mahsup edilecektir.

Belediyeye ait yere yapılan kira ödemesi üzerinden stopaj yapılır mı?

0
Aile sağlığı merkezinin belediyeye yaptığı ecrimisil ödemesi yani Bulunduğu yer için kira olarak yaptığı ödeme stopaja tabimidir?

Yıl İçinde Ödenen Geçici Verginin İndirimi İçin Yıllık Beyannamede Gösterilmesi Yeterlidir

0
mükelleflerin ilgili vergilendirme dönemine ilişkin olarak ödemiş oldukları geçici vergilerin, yıllık beyannamenin ilgili tablosuna/satırına yazılmış olması mükellef tarafından yapılmış yazılı iade talebi yerine geçeceğinden ayrıca yazılı olarak iade talebinde bulunmaları gerekmemektedir.