26.4 C
İstanbul
Cumartesi, 24 Temmuz 2021 14:58
Ana sayfa Etiketler Mı?

Etiket: mı?

Evde el işi yapıp satanlar vergi mükellefi olmalı mı?

0
Oturdukları evlerde havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, kırpıntı deriden üretilen mamuller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır,...

Mali Müşavirler İş Yerine Aldığı Televizyonun KDV’sini indirebilir mi?

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Şanlıurfa Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 85620172-130-E.3753 27.01.2020 Konu : İş Yerine Alınan TV'nin KDV Yönünden İndirim Konusu Yapılıp Yapılamayacağı   İlgi : 19/09/2018 tarih ve 175331 evrak kayıt numaraı...

Restorasyon kapsamında yaptırılan HAT SANATI işi için düzenlenecek gider pusulasında kdv...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Edirne Vergi Dairesi Başkanlığı (Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü) Sayı : 99689007-120.01.02.11-7280 10.03.2021 Konu : Serbest meslek erbabına yapılan ödemelerde Gelir Vergisi ve K.D.V. sorumluluğu   İlgide kayıtlı özelge talep formunda; yaptığınız restorasyon...

Borçlu (davayı kaybeden) tarafından icra dairesine yatırılan avukatlık ücretinden (karşı taraf)...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 38418978-120-101240 19.03.2021 Konu : Vekalet ücreti ödemelerinin icra ve iflas müdürlüklerine yatırıldığı durumlarda işverenin yapacağı gelir vergisi tevkifatı...

18 Yaşın altındaki sigorta başlangıcı sayılır mı?

0
4/1-(a) sigortalıları için söz konusu olup, işe giriş tarihi ile primlerin ödenmeye başladığı tarih farklı ise, ilk defa malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasına tabi...

Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim...

0
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI Samsun Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Grup Müdürlüğü Sayı : 13649056-120.04.01-E.63571 17.11.2020 Konu : Envantere kaydedilen veya kiralanan araç için yapılan harcamalar ile dış giyim harcamalarının gider olarak dikkate alınıp...

Tek başına Mali Müşavirlik faaliyetini yürüten mükellef ikinci aracın harcamalarını gider...

0
Serbest meslek erbabının faaliyetinde kullanmak üzere satın aldığı ikinci aracı için amortisman ayırıp ayırmayacağı ile giderlerini indirim konusu yapıp yapmayacağı   T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ...

Kooperatifler yedek akçelerini ortaklarına dağıtabilir mi?

0
Kooperatiflerde Yedek akçelerin dağıtılmaması Kooperatiflerce ayrılan yedek akçelerin ortakların sermayeye iştirak oranlarına veya koo-peratif ile yaptıkları muamele miktarlarına ya da başka bir esasa göre dağıtılmasına...

İş sahibinin kişisel kusurundan doğan tazminatlar gider yazılır mı?

0
İşle İlgili Olmak Şartıyla, Mukavelenameye veya İlama veya Kanun Emrine İstinaden Ödenen Zarar, Ziyan ve Tazminatlar Zarar, ziyan ve tazminatlar (ilgili olduğu yılda değil de...

Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları Kurumlar...

0
Kanunla kurulan emekli ve yardım sandıkları ile sosyal güvenlik kurumları, Kurumlar Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında kurumlar vergisinden muaftır. Anılan...