Ana sayfa Vergi Harç Hesaplama Ölçüleri Nelerdir?

  Harç Hesaplama Ölçüleri Nelerdir?

  2346
  0

  1- KİMLER HARÇTAN MUAFTIR?
  Erler ve ihtiyaçları Devlet tarafından yerine getirilen ve temin olunan onbaşı ve çavuşlar adliye işlemlerinden ötürü harçtan muaftırlar.

  2- HARÇ HESAPLAMA ÖLÇÜLERİ NELERDİR?
  Yargı harçları (1) sayılı tarifede yazılı işlemlerden değer ölçüsüne göre nispi esas üzerinden, işlemin nev’i ve mahiyetine göre maktu esas üzerinden alınır.

  3- HARÇ HESAPLANIRKEN HANGİ DEĞER ÜZERİNDEN DİKKATE ALINIR?
  Değer ölçüsüne göre harca tabi işlemlere (1) sayılı tarifede yazılı değerler esastır. Müdahalenin men’i tescil ve tapu kayıt iptali gibi gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda gayrimenkulün değeri nazara alınır.

  Gayrimenkulün aynına taalluk eden davalarda ecrimisil ve tazminat gibi taleplerde de bulunulduğu takdirde harç, gayrimenkulün değeri ile talep olunan tazminat ve ecrimisil tutarı üzerinden alınır.

  Değer tayini mümkün olan hallerde dava dilekçelerinde değer gösterilmesi mecburidir. Gösterilmemişse davacıya tespit ettirilir. Tespitten kaçınma halinde, dava dilekçesi muameleye konmaz.

  ***Noksan tespit edilen değerler hakkında 30’uncu madde hükmü uygulanır.

  4- GAYRİMENKUL TAHLİYESİ DAVALARINDA HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN HARÇ ALINIR?
  Gayrimenkulün tahliyesi davalarında, yazılı mukavele olsun veya olmasın bir yıllık kira bedeli üzerinden karar ve ilam harcı alınır.

  5- GAYRİMENKUL TESLİMİNE AİT İCRA DAVALARINDA TAHSİL HARCI HANGİ BEDEL ÜZERİNDEN HESAPLANIR?
  Bir gayrimenkulün veya bir geminin tahliye ve teslimine dair olan icra takiplerinde tahsil harcı; bir yıllık kira bedeli, yoksa, bu süreye göre takdir edilecek bir bedel üzerinden hesaplanır.

  6- BİR MENKUL TESLİMİNE DAİR İCRA TAKİBİNDE TAHSİL HARCI NASIL TESPİT EDİLİR?
  Bir menkulün teslimine dair icra takiplerinde tahsil harcı; menkulün ilamda veya takip talebinde gösterilen değeri, bu yoksa takdir edilecek değer üzerinden hesaplanır.

  7- İCRA TAKİPLERİNDE İŞLEYEN FAİZ, HARÇ HESAPLANIRKEN DİKKATE ALINIR MI?
  İcra takiplerinde takipten sonra işleyecek olan faizler, harcın hesabında nazara alınmaz.

  Kaynak: 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

  Yasal Uyarı: Bu yazıdaki bilgiler sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen bilgilerden yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgilerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.

  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here