19.2 C
İstanbul
Çarşamba, 15 Temmuz 2020 8:35
Ana sayfa Etiketler Menkul

Etiket: menkul

Arızi kazançlarda 2019 yılı gelirlerine uygulanan istisna nedir?

0
Arızi kazançlarda 2019 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 33.000 TL’dir. Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı? Bir takvim yılında elde edilen...

Miras kalan evi satarsam vergi öder miyim?

0
Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir mi? Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artışı kazancının konusuna girmemektedir.   Arızi...

Değer artışı kazancında endeksleme yapılır mı?

0
Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır? Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve...

2019 yılı değer artışı kazancı istisna tutarı ne kadardır?

0
2019 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 14.800 TL’dir.   Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır? İstisna ilk madde (İvazsız olarak iktisap edilenler ile...

Değer artışı kazancına giren mal ve haklar nelerdir?

0
Değer Artışı Kazancı nedir? 193 Sayılı GVK’da yer alan mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancıdır.   Değer Artışı Kazançları konusunu giren mal ve...

Kar payları yıllık gelir vergisi beyannamesinde nasıl vergilendirilir?

0
Kar payları nasıl vergilendirilir? Tam mükellef kurumlardan elde edilen kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna olup, kalan tutar vergiye tabi gelir olarak dikkate alınacaktır. Beyana...

2019 yılı için menkul sermaye iratlarına uygulanacak istisna tutarı nedir?

0
2019 yılı için tespit edilen indirim oranı (%113,35) hangi menkul sermaye iratlarına uygulanacaktır? 2019 takvim yılında elde edilen menkul sermaye iratlarından, 1/1/2006 tarihinden önce ihraç...

Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratları nelerdir?

0
Vergi kesintisine tabi olmayan ve istisna uygulanmayan menkul sermaye iratları nelerdir? Kıyı bankacılığından (off-shore bankacılık) elde edilen faiz gelirleri Hisse senetleri ve tahvillerin vadesi...

Vergi kesintisine tabi olup ve beyan yoluyla vergilendirilmesi gereken menkul sermaye...

0
Vergi kesintisine tabi olan ve istisna uygulanan menkul sermaye iratlarında beyan sınırı 2019 yılı için ne kadardır? Vergi kesintisine tabi olan menkul sermaye iratlarının 2019...

2019 yılında menkul sermaye iradı istisnası ne kadardır?

0
Menkul sermaye iradı nedir? Sahibinin ticari, zirai veya mesleki faaliyeti dışında nakdi sermaye veya para ile temsil edilen değerlerden müteşekkil sermaye dolayısıyla elde ettiği kâr...