3.3 C
İstanbul
Pazartesi, 17 Ocak 2022 4:46
Ana sayfa Etiketler Menkul

Etiket: menkul

2022 Yılı Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye...

0
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin Beyanname Verme Sınırı (G.V.K. Madde 86) Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı 2022 3.800 TL 317 Seri No.lu Genel Tebliği 2021 2.800 TL 313...

Dar Mükelleflerin (Kurumlar Dâhil) Türkiye’ye Getirdikleri Yabancı Paralarla İktisap Ettikleri Menkul...

0
GVK 311 No.lu Tebliğ ... Yasal düzenleme MADDE 16 – (1) 193 sayılı Kanunun mükerrer 81 inci maddesinin beşinci fıkrasında; “… Dar mükelleflerin (kurumlar dahil), yabancı sermaye mevzuatına göre...

Kira, Ücret, Menkul Sermaye İradı ile Diğer Kazanç ve İrat Elde...

0
Bilindiği üzere, 09.06.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’un 5’inci maddesinde yer alan...

Aktife kayıtlı gayrimenkuller için ödenen kredi faizleri gider olarak yazılır mı?

0
Şirket ortaklarının ikamet amaçlı kullandığı şirket aktifine kayıtlı gayrimenkulün faizleri gider yazılabilir mi? Şirket ortaklarına kiraya verilen Gayrimenkul için kira sözleşmesi yapılması ve en az...

Yıllık gelir vergisi beyannamesinde huzur hakkı ve kar payı ödemeleri beyan...

0
600.000 üzerinde ücret alan bir kişi beyannamesinde huzur hakkı olarak 20.000 TL ve kar payı olarak 10.000 TL elde etmiş ise beyannamesine huzur hakkı...

Sigorta şirketleri tarafından yapılan hangi ödemeler Menkul Sermaye İradı sayılır?

0
Bireysel emeklilik ve sigorta şirketleri tarafından yapılan hangi tür ödemeler menkul sermaye iradı sayılır? 6327 sayılı Kanunun 6 ncı  maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 75 inci...

Arızi kazançlarda 2019 yılı gelirlerine uygulanan istisna nedir?

0
Arızi kazançlarda 2019 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 33.000 TL’dir. Arızi kazançlarda tüm gelir unsurları için istisna tutarı dikkate alınır mı? Bir takvim yılında elde edilen...

Miras kalan evi satarsam vergi öder miyim?

0
Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkul satıldığı takdirde beyanname verilir mi? Miras yoluyla veya bedelsiz sahip olunan gayrimenkullerin satılması değer artışı kazancının konusuna girmemektedir.   Arızi...

Değer artışı kazancında endeksleme yapılır mı?

0
Değer Artışı Kazancında endeksleme nasıl yapılır? Endeksleme; alış tarihinden önceki ay ve satış tarihinden önceki ay ÜFE oranındaki artış %10 ve üzeri ise mal ve...

2019 yılı değer artışı kazancı istisna tutarı ne kadardır?

0
2019 yılı gelirlerine uygulanacak istisna tutarı 14.800 TL’dir.   Değer artışı kazancını hesaplarken istisna tüm gelir unsurlarına uygulanacak mıdır? İstisna ilk madde (İvazsız olarak iktisap edilenler ile...