Ana sayfa Vergi Gümrük beyannamesi ekinde sunulan ihracatçı beyanı damga vergisine tabi midir?

Gümrük beyannamesi ekinde sunulan ihracatçı beyanı damga vergisine tabi midir?

Gümrük beyannamesi ekinde sunulan ihracatçı beyanı damga vergisine tabi midir?

136
0

Konu:   Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk.

…  İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğde (İthalat 2017/4), Tebliğ ekinde ithal edilen eşyalar için yurt dışında düzenlenen, ürünün menşeini ve üreticisi olan firma ile firmanın yerleşik olduğu ülkeyi belirten, menşe ispatı gerektiğinde beyanı destekleyici tüm kanıtların sağlanacağını taahhüt eden bir deklarasyon olduğu belirtilen “İhracatçı Beyanı” adlı bir kağıdın bulunduğu, imzalanacak söz konusu beyanın damga vergisine tabi olup olmadığı…

… Ticaret Bakanlığınca, tedarikçi beyanında olduğu gibi “İhracatçı beyanı” başlıklı kağıdın da menşe ispat belgesi olarak değerlendirilmesi halinde, ithalata ilişkin düzenlenen söz konusu kağıdın 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III/2-a fıkrasına göre damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

 


Kaynak: İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kanunları Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü 11.07.2019 – 97895701-155[2018/95]-E.569167 Sayılı Özelge
Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here