13.4 C
Istanbul, TR
Pazartesi, 22 Nisan 2019 17:25
Etiketler İhracat

Etiket: İhracat

İthalatta Kombine taşımacılıkta giriş özet beyanı kim verir?

İthalatta Kombine taşımacılıkta giriş özet beyanı kim verir?    Eşyanın yüklendiği aracın, aktif taşıma aracı olarak bağımsız şekilde hareket edecek nitelikte olduğu ve bu aracın başka...

İthalatta kimler özet beyan verebilir?

İthalatta kimler özet beyan verebilir?   Özet beyan, eşyayı Türkiye Gümrük Bölgesine getiren veya eşyanın gümrük bölgesine taşıma sorumluluğunu üstlenen kişi (bu sayılan kişiler taşıyıcı tanımına...

AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?

AKÇT kapsamı eşya için hangi menşe belgesi düzenlenir?   Cevap: AKÇT ürünleri Türkiye ile AB arasındaki Gümrük Birliği kapsamı dışındadır ve bunların ticareti menşe esasına dayanmaktadır. Bu...

İthalatta Sonradan Kontrol nedir?

İthalatta Sonradan Kontrol nedir?   Eşyaların menşe statülerini kanıtlayan EUR.1, fatura beyanı, Form A ve Menşe Şahadetnameleri gibi belgelerin doğruluğundan şüphe eden ithalatçı ülke gümrük idareleri...

GTS kapsamında uluslararası prosedürün tamamlanması ne demektir?

GTS kapsamında uluslararası prosedürün tamamlanması ne demektir?   GTS kapsamında tercihli ticaretten faydalanmak amacıyla düzenlenen Form A belgelerinin kabul edilebilmesi için GTS’den faydalanan ülkelerin Türkiye’ye, kendi...

İthalatta Form A belgesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?

Form A Belgesi ile Menşe Şahadetnamesi arasında fark var mıdır?   Evet. Form A Belgesi, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) çerçevesinde tercihli rejimden faydalanması talep edilen eşyanın GTS...

İthalatta fatura beyanı nedir?

Fatura beyanı nedir?   Fatura beyanı da EUR.1 Dolaşım Sertifikası gibi eşyanın tercihli menşeini gösteren bir belge olup fatura muhteviyatı eşyanın anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun...

Menşe Şahadetnamesi tedarikçi beyanı yerine geçer mi?

Menşe Şahadetnamesi tedarikçi beyanı yerine geçer mi?   Hayır. Çünkü menşe şahadetnamesi eşyanın tercihli olmayan menşeini kanıtlamaya yarayan bir belgedir. Tedarikçi beyanı ise eşyanın tercihli menşe statüsünü...

Tedarikçi beyanı ne demektir?

Tedarikçi beyanı ne demektir?   Tedarikçi beyanı, Gümrük Birliği kapsamında serbest dolaşımda bulunan ve Pan-Avrupa Menşe Kümülasyon Sistemi, Pan-Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi veya Batı Balkan...

Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi mecburi midir?

Menşe Şahadetnamesi düzenlenmesi mecburi midir? Gümrük Yönetmeliğinin 205. maddesinin dördüncü fıkrası hükümleri saklı kalmak kaydıyla, menşe esaslı ticaret politikası önlemlerine tabi eşyanın serbest dolaşıma girişinde...