11 C
Istanbul
Cumartesi, 07 Aralık 2019 17:44
Ana sayfa Etiketler Muaf

Etiket: muaf

Medeni halin ve Çocuk sayısının değişmesi durumunda asgari geçim indirimi değişir...

Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında “Aile Durumu Bildirimi” ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik...

Asgari geçim indirimi aile fertleri, emekli maaşı olanlar ve boşananlar için...

Asgari geçim indirimi uygulamasında; Asgari geçim indirimi, ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanacaktır. Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan...

Asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?

Asgari geçim indirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık...

Asgari geçim indiriminden faydalanan ve faydalanmayacak ücretliler kimlerdir?

Asgari geçim indirimi uygulamasından, ücretleri gerçek usulde vergilendirilenler yararlanabilir. Ancak; Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı, Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler, Başka bir kanun hükmü...

Türkiye Kalkınma Bankasına ait gayrimenkulün satışında harç alınır mı?

Konu:   Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş'ye ait gayrimenkulün satışında harç alınıp alınmayacağı hk.  …Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş.'ye ait … İli … İlçesi … Mahallesinde yer alan...

Gümrük beyannamesi ekinde sunulan ihracatçı beyanı damga vergisine tabi midir?

Konu:   Gümrük beyannamesi ekinde ibraz edilen ihracatçı beyanının damga vergisine tabi olup olmadığı hk. …  İthalatta Alınan İlave Gümrük Vergilerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar...

Sendikalara ödenen aidatlar gelir vergisi hesaplamasında indirim konusu yapılabilir mi?

İşçi sendikalarına ödenen aidatlar, aidatın ödendiğinin sendika tarafından verilecek bir makbuzla belgelendirilmesi kaydıyla, vergi matrahının tayininde gayrisafi ücret tutarından indirilebilecektir. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları...

Hayat ve şahıs sigorta primleri ücret gelirinin ne kadarından indirim konusu...

Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat...

Ücretin tespitinde indirim konusu yapılan emekli aidatı ve sosyal sigorta primleri...

Kanunla kurulan emekli sandıkları ile 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu’nun geçici 20 nci maddesinde belirtilen sandıklara ödenen aidat ve primler ücretin gayrisafi tutarından indirilebilir. Emekli...

Ücretin safi tutarının tespitinde indirim konusu yapılabilecek giderler hangileridir?

Ücretin safi tutarı, işveren tarafından verilen para ve ayınlarla sağlanan yararlar toplamından (yani ücretin gayrisafi tutarından) belli indirimlerin yapılmasından sonra kalan miktardır. Bu indirimler şunlardır: Emekli...