Ana sayfa Vergi Çiftçilerden alınan zirai ürünlere istinaden düzenlenecek müstahsil makbuzunda SGK primi gösterilmeli midir?

  Çiftçilerden alınan zirai ürünlere istinaden düzenlenecek müstahsil makbuzunda SGK primi gösterilmeli midir?

  Şahıs firması açılışından önce satın alınan mal ve hizmetler kayda alınır mı?

  100
  0
  Tüketim hizmeti veren kooperatifiz.
  Kooperatif faaliyetimiz için gerekli ürünleri Vergi mükellefiyeti olmayan kendi namına ekip biçen çiftçiden ya da kendi emeği ile evde üretim yapan (konserve/turşu vb) gerçek kişilerden zirai ürün almaktayız.
  Alımlarımızda kestiğimiz müstahsil makbuzunda sgk primi bildirilecek midir?

  5510 sayılı SGK mevzuatı ile 213 sayılı VUK ve 193 sayılı GVK’da yer alan düzenlemeler birlikte değerlendirildiğinde “Tarımsal Faaliyette Bulunan” çiftçilerden satın alınan ziraî mahsuller ve hizmetler için “Müstahsil Makbuzu”nun düzenlenmesi ve düzenlenen Müstahsil Makbuzu üzerinden yapılan ödemelerden 193 sayılı GVK’ya göre zirai stopaj, 5510 sayılı kanuna göre de prim (BAĞ-KUR) kesintisi yapılması yapılan bu kesintilerinde ilgili kurumlara belirlenen süreler içinde bildirilerek ödenmesi yasal bir zorunluluktur. 

  20.11.2020 tarihinde şahıs firması açılışı yaptık. Defter beyan sistemine kayıtlıdır. 19.11.2020 tarihinde işyerine demirbaş ve malzeme satın almıştır. Defter beyan sisteminde açılış Tarihi 19.11.2020 olduğu için bu tarihten önce kayıt yapamıyoruz. Gider pusulasi düzenleyip kendinden alabilir mi?

  Mükellefiyet açılmadan önceki harcama ve alışlar kayıtlara alınmaz.


  Kaynak: İSMMMO
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir. Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here