11.7 C
İstanbul
Cuma, 23 Şubat 2024 23:41
Ana Sayfa Etiketler Mükellef

Etiket: mükellef

İşi bırakan mükellefler indiremedikleri KDV’yi gider yazabilir mi?

0
İşi bırakan mükellefler indiremedikleri KDV’yi gider yazabilir mi?

Vefat eden mükellefin kanuni mirasçıları iş yerini devralırsa devreden KDV’yi indirim...

0
Veraset yoluyla intikal eden ticari işletmenin bazı mirasçıların haklarından feragat etmek suretiyle  tek bir varis tarafından faaliyetine devam etmesi  işleminin Gelir Vergisi Kanununun 81/1 maddesi kapsamında değerlendirilmesi halinde, devir işleminde  KDV Kanununun 17/4-c maddesi kapsamında KDV hesaplanmayacak ve sonraki döneme devreden KDV ise, mükellefiyet tesis ettirmek suretiyle işe devam eden varis tarafından indirim konusu yapılabilecektir.

Damga vergisi mükellefiyeti olmayan mükellef sözleşme damga vergisi beyannamesini kaç gün...

0
Damga vergisi mükellefiyeti olmayan işletme, damga vergisi tahakkuku için 15 günlük süreyi geçirirse ne kadar ceza uygulanır?

Mali müşavirliğini yapmadığım bir firmanın sermaye ödendiği tespit raporunu yazabilir miyim?

0
Sermaye ödendiği tespit raporu yazmak için firmanın mali müşaviri olma zorunluluğu yoktur. SMMM'ler her mükellefin raporunu düzenleyebilir.

Tam mükellef anonim şirketlerin yurt dışı iştirak hisselerini elden çıkarmalarına ilişkin...

0
Kurumlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile kazancın elde edildiği tarih itibarıyla aralıksız olarak en az bir yıl süreyle nakit varlıklar dışında kalan aktif toplamının %75 veya daha fazlası, tam mükellef olmayan anonim veya limited şirket niteliğindeki şirketlerin her birinin sermayesine en az %10 oranında iştirakten oluşan tam mükellefiyete tabi anonim şirketlerin, en az 2 tam yıl süreyle aktiflerinde yer alan yurt dışı iştirak hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kurum kazançları, kurumlar vergisinden istisna edilmiştir.

Tarhiyat öncesi uzlaşmaya çağırılan bir mükellef uzlaşma sağlarsa indirim ne olur?

0
Tarhiyat öncesi uzlaşmaya çağırılan bir mükellef uzlaşma sağlarsa indirim ne olur?

Vergi İncelemesi Sırasındaki Mükellef Hakları

0
Vergi İncelemesi Sırasındaki Mükellef Hakları

Mükelleflerin Vergi Kanunlarında Yer Alan Özel Haklar ve Kanun Maddeleri

0
Mükelleflerin Vergi Kanunlarında Yer Alan Özel Haklar ve Kanun Maddeleri

Hasılat Esaslı KDV Uygulamasından Hangi Mükellefler Yararlanır?

0
Gerçek usulde vergilendirme; mükelleflerin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladıkları KDV’den, kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri belgelerde gösterilen KDV ile ithal edilen mal ve hizmetler dolayısıyla ödenen KDV’nin indirim konusu yapılmak suretiyle beyan edilmesi ve ödenecek KDV çıkması halinde ödenmesidir.

Hangi Mükellefler Hızlandırılmış KDV İade Sisteminden Yararlanabilir?

0
Aşağıdaki şartları taşıyan mükelleflere talep etmeleri ve aşağıda belirtilen belgeleri ibraz etmeleri halinde bağlı oldukları Vergi Dairesi Başkanlığı (bulunmayan yerlerde Defterdarlık) tarafından “HİS sertifikası” (EK: 21) verilir.