Ana sayfa Vergi Basit usule tabi mükellefin yanında çalıştırdığı taksiciler için ödediği ücreti muhsgk beyannamesinde...

  Basit usule tabi mükellefin yanında çalıştırdığı taksiciler için ödediği ücreti muhsgk beyannamesinde bildirmeli midir?

  Taksi şoförlerinin sigortalılığı ve ücretlerinden yapılacak vergi kesintisi

  46
  0

  Basit usul taksicinin yanında çalıştırdığı iki işçi bulunmaktadır. Bu konuda iki sorumuz olacaktır. 

  1) Bu işçilere ilişkin muhsgk verirken bordro hesaplamasında gelir vergisi ve damga vergisini hesaplamaya dahil etmemekteyiz. Uygulamamız doğru mudur? 

  2) Bu işçileri ayın belli günleri çalıştırmaktayız. Bu anlamda süresi bakımında kısmi süreli bir iş gibi görünmekte ve ne zaman işten çıkaracağımız belli olmadığından KISMİ BELİRSİZ SÜRELİ iş sözleşmesi gibi bir durum ortaya çıkmaktadır. İş sözleşmesini KISMİ BELİRSİZ SÜRELİ şeklinde tanzim etmemizde bir hukuki engel sizce var mıdır?

  Öncelikle belirtmek gerekir ki 5510 sayılı Kanunun Ek-6’ncı maddesi kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan şoförler gerek iş mevzuatı gerekse mali mevzuat yönünden diğer işçilerle aynı haklara ve konuma sahip olup, bunlar için herhangi bir farklılık veya ayrım söz konusu değildir. 

  Söz konusu Ek-6’ncı madde ile sadece bunların sigortalılığı ve SGK’ya bildirimi konusunda istisna getirilmiştir. 

  Burada belirleyici olan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 23’üncü maddesidir. 

  Bu maddede ücret geliri elde eden kişilerden gelir vergisinden istisna olanlar sayılmıştır. 

  Örneğin madde uyarınca ev hizmetlerinde çalıştırılanlar ile konut kapıcıları gelir vergisinden istisna tutulmuştur. Ancak söz konusu Ek-6 kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan taksi – dolmuş – otobüs – minibüs şoförleri maddede sayılan istisnalar arasında yer almamaktadır.

  Yani bunlar gelir vergisinden istisna tutulmamıştır. 

  Nitekim Gelir İdaresi Başkanlığı Trabzon Vergi Dairesi Başkanlığı Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü, 18/03/2016 tarihli, B.07.1.GİB.4.61.15.01-120[ÖZG-3-2015]-27 sayılı ve “5510 Sayılı Kanun Ek 6. Madde İşverenin Gerçek Usulde Mükellef Olması Halinde Gelir Vergisi Tevkifatı” konulu özelgesinin sonunda; 

  “Gerçek usulde vergilendirilen mükelleflerin yanında ücretli olarak çalışan kişiler için Vergi Usul Kanununun 238 inci maddesine göre ücret bordrosu düzenlenmesi ve bu kişilere yapılan ödemelerin, Gelir Vergisi Kanunu’nun 61, 94, 96, 98, 103 ve 104’üncü maddeleri uyarınca vergilendirilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan, yapılan ücret ödemelerinin kıst dönem olması verginin hesaplanma ve beyan şeklini değiştirmemektedir.” açıklamalarına yer vermiştir. 

  Dolayısıyla gerçek usule tabi gelir vergisi mükellefi işverene ait şehir içi toplu taşıma yapan çalıştırılan taksi – dolmuş – otobüs – minibüs gibi ticari araçlarda ek-6 kapsamında sigortalı olarak çalıştırılan şoförlerle ilgili olarak; – Ücret ödeme bordrosu düzenlenmesi, – Muhtasar beyanname verilmesi, – Ayrıca bunlara asgari geçim indirimi (AGİ) ödenmesi, gerekmektedir. 

  Eğer aynı işverene bağlı olarak çalışan, ancak ayda 10 gün veya daha fazla çalıştığı için normal sigortalı olarak bildirilen ve primi işveren tarafından ödenen şoför veya şoförler de varsa ek-6 kapsamında çalıştırılan şoförler için ayrı ücret bordrosu düzenlenebilir. 

  Bunların muhtasar beyanname de de 12 – Diğer Ücretli olarak belirtilmesi gerekir.

  _______________________________________________________________________


  Kaynak: İsmmmo
  Yasal Uyarı: Bu içerikte yer alan bilgi, görsel, tablolar, açıklama, yorum, analiz ve bir bütün olarak içeriğin tamamı sadece genel bilgilendirme amacıyla verilmiştir. Kişi veya kuruma özel profesyonel bir bilgilendirme ve yönlendirmede bulunma amacı güdülmemiştir. Konu ile benzerlik gösterse de her işletmenin kendi özel şartları nedeniyle farklı durumları olabilir. Bu nedenle, bu yazıda belirtilen içerikte yola çıkarak işletmenizi etkileyecek herhangi bir karar alıp uygulamaya geçmeden önce, uzmanına danışmanız menfaatiniz gereğidir.Muhasebenews veya ilişkili olduğu kişi veya kurumlardan hiç biri, bu belgede yer alan bilgi, tablo, görsel, görüş ve diğer türdeki tüm içeriklerin özel veya resmi, gerçek veya tüzel kişi, kurum ve organizasyonlar tarafından kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek zarar veya ziyandan sorumlu değildir.


  BİR CEVAP BIRAK

  Please enter your comment!
  Please enter your name here